قتل ابن ملجم
وصیت حضرت على (ع) به فرزندانش بر قتل ابن ملجم
چرا حضرت على(ع) به فرزندانش وصیت نکرد که بعد از شهادتش ابن ملجم را به قتل برسانند؟ پاسخ: ‌ امام على(ع) به فرزندانش وصیت نمود که بعد از شهادتش چگونه قاتلش را به قتل برساند. حضرت فرمود: «انظروا إن مُتُّ من ضربته هذه فاضربوه ضربه‌ً بضربهٍ؛‌ بنگرید! اگر من از این ضربت جهان را بدرود گفتم، او را تنها یک ضربت…