قاتلان امام حسین
شیعیان قاتلان امام حسین علیه السلام
پرسش: آیا امام حسین ـ علیه السلام ـ را شیعیان کشتند؟ پاسخ: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبــت است بــر جریده عالــم دوام ما لحظه لحظه عاشورا از عطر معرفت، فضیلت و اخلاق آکنده است و جای جای سرزمین کربلا، نشان از بزرگی روح بندگی و تسلیم در برابر حق است و برگ برگ دفتر حماسه جاوید کربلا با خطوط…
افسانه امام کشی شیعیان
 پاسخ به شبهات عزادارى براى امام حسین (ع) (۳) سید محمد حسینى قزوینى سؤال اول: أهل سنت مى گویند ما شیعه معتقدیم که امام حسین (ع) شهید شد، بخاطر اینکه ما بر او گریه کنیم و ثواب ببریم و به بهشت برویم، این شبهه را جواب بدهید. جواب: مى گویند امام حسین (ع) را خود شیعیان به شهادت رساندند، همان هائى که نامه نو…