فعاليت هاى گروهى

نوشته‌ها

نقش فعالیت‌هاى گروهى در تربیت علمى نوجوانان

 جواد آبسرى

یکى از ارکان اساسى در برنامه‌هاى پرورشى، فعالیت های گروهی، فعالیت‌هاى در فضاى آزاد در دامنه کوه جنگل دشت صحرا و دور از بعضى از امکانات و تسهیلات زندگى شهرى است.

بدیهی است هر چند تمدن ماشینى گسترش بییشترى پیدا کند، فرد موقعیت خود را بیشتر فراموش مى‌کند که واقعاً او چه هست و چه ضعف‌هایى دارد و چه نیرویى در وجود او نهفته است؟ لذا در چنین برنامه‌هاى گروهی(اردویى و کوه نوردی و…) است که نوجوانان در هنگام گردش در خارج از محیط زندگى و کلاس، فرصت کافى براى مطالعه در طبیعت و ابراز وجود شخصیتی خویش و به کار بستن آنچه را که در خانه و مدرسه، مسجد و محل کار خود از مربیان، والدین و دیگر افراد آموخته اند را پیدا می‌کنند تا امکان تحقق آن را بیابند و تجارب خوبى براى داشتن زندگی مستقل و متکى به خود به دست آورند، اعتماد به نفس بیاموزند، خود را بشناسند، راه همکارى با دیگران را یاد بگیرند و از زندگى پرندگان و حیوانات در طبیعت عبرت بگیرند، با جهان پیرامون خویش بیشتر آشنا شوند و نیروى جسمى و روحى خود را تقویت نمایند.

مگر نه این است که کوه‌ها و طبیعت، کانون وحى و اندیشه‌اند و پیامبران همواره در کوه‌ها به سیر و اندیشه، خودسازى و رشد و تکامل حقیقى براى تربیت و هدایت دیگران پرداخته‌اند. چنانچه حضرت آدم(علیه السلام) در کوه سراندیا، حضرت نوح(علیه السلام) در کوه جدی، حضرت ابراهیم(علیه السلام) و موسى(علیه السلام) در کوه سینا، حضرت عیسى(علیه السلام) در کوه سایر و حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) در کوه نور آغازگر هدایت اجتماعى بودند.

شاید این نوع زندگى گروهى در قالب یک اردوى علمی یک یا چند روزه، براى کسانى که در شهر زندگى می‌کنند بسى سنگین و مشکل و گاهى طاقت فرسا باشد اما، مى توان براى تناوب در زندگى و تنوع و نشاط و بازیابى هویت خویش چند روزى را از شهر گریخت و با آب و هواى در کوه‌ها و دامن طبیعت درآمیخت.

در این نوع اردوها، دانش‌آموزان زندگى در جمع را فرامى گیرند و حاشیه‌هاى امنیت آنان از بین مى رود، زیرا سستی و تنبلى در گروه یعنى منزوى شدن از دیگران.

از طریق اردوها مى توان به خوبى روحیه تعاون، همکاری، مشورت، ایثار و احترام متقابل، رعایت حقوق دیگران، تقویت مسئولیت‌پذیری، مشارکت و اجتناب از خودخواهى و لجاجت و پذیرش همکارى در جمع را در دانش‌آموزان تقویت کرد.

منبع: هفته نامه بامداد لرستان