فرزند ناخلف
از خدا فرزند زیبا بخواهیم؟
مقوله تربیت، از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است و نه تنها تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی که متن آن بوده و بلکه زندگی، از گهواره تا گورش جلوه ای از آن است. انسان، تنها در پرتو تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز، به اهداف و آرمان های خود دست یازیده و قله رفیع سعادت مطلوب …
دختر دوست دارید یا پسر؟
زمان های قدیم، پدران، از داشتن فرزند پسر، خوشحال و خرسند می شدند و بعد از تولّد فرزند ذکور، دنیا را به کام می‌پنداشتند، چرا‌ که پسر را عصای دست خود دانسته که کمک کار او خواهد بود و او را در امر معاش خانواده یاری خواهد کرد. داستان جایگاه فرزند دختر در زمان جاهلیت، آن قدر روشن و واضح است که نیازی به تکرا…