فرزند خوانده
فرزند خواندگى
 على غلامپور طالمى مقدمه افرادى که نمي‌توانند بچه‌دار شوند، کسانى که احتمالا اختلال ژنتيکي‌اى را انتقال مي‌دهند، با آنهايى که مسن و مجرد هستند، ولى دوست دارند خانواده‌اى داشته باشند، بطور فزاينده‌ا‌ى به فرزند خواندگى روى مي‌آورند. آژانسهاى فرزند خواندگى معمولا سعى مي‌کنند والدينى را بيابند که از نظر پيشينه قومى و م…