عکس العمل
قانون سوم نیوتون و معاد
آیا قانون سوم نیوتون که می‌‌‌‌‌ گوید: هر عملى عکس العملى دارد مساوى با آن و در خلاف جهت با آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذرهْْ خیراً یره، انطباق دارد؟ و از این قانون می‌‌‌‌‌‌ توان براى اثبات معاد استدلال نمود؟ پاسخ: مسئله معاد و حیات اخروى از نظر اهمیت بعد از مسئله توحید مهم ترین مسئله دینى و اسلامى است، شرایع آسمان…
زندگي زير سقف عصبانيت!
تمام زوج ها وقتی زندگی خود را زیر یک سقف شروع می کنند انتظار زندگی آرام و توأم با عشق و مهربانی را دارند، زندگی که هیچ گاه در آن لحظات غم، ناراحتی و عصبانیت نباشد! اما واضح و مبرهن است که چنین انتظاری واقع بینانه نیست، چرا که در پی هر ارتباط دو طرفه ای اختلاف سلیقه و عقیده ای هم وجود دارد که گاهی ممکن است…