عوامل تفرقه فکر
ورزش هاى فکرى
فکر و اندیشه یکى از ابزار موفقیت انسان، تفکر و اندیشه سالم است. اگر انسان بخواهد رشد فکرى پیدا کند، باید فکر خود را در مسیر بالندگى و رشد، حرکت دهد، کسانى که انگیزه فرهنگى و علمى والائى دارند باید با ورزش‌هاى مخصوصى، قدرت تفکر خود را بالا ببرند. على(علیه السلام) مى فرماید: همانا فکر تو، وسعت همه کارها را …