نوشته‌ها

کرامات حضرت فاطمه (سلام‌الله علیها)

  اشاره: برخی از کرامات اولیای الهی در عالم خواب دیگران خود را نشان داده و سپس در بیداری اثار آن ظاهر می گردد. این گونه کرامات از سوی کسانی که این حواث برای آنان اتفاق افتاده بازگو می گردد. در این مقاله کرامات حضرت فاطمه(سلام‌الله علیها) در سه حادثه جداگانه منعکس شده است.   ۱. کرامت حضرت …