علم امام

نوشته‌ها

داستانهایی از کودکی امام موسی کاظم (علیه‌السلام)

اشاره:

داستانهای از زندگی ائمه اهل بیت (علیهم‌السلام) داستانهای عادی نیست بلکه این داستانها جنبه آموزندگی در راستای هدایت و تربیت انسان بسیار مؤثر هستند. در زندگی امام کاظم(علیه‌السلام) وقایعی زیادی اتفاق افتاده است که هرکدام  بعدی از ابعاد زندگی آن حضرت را حکایت می کند. برخی از وقایع و حوادث در هنگام کودکی آن حضرت اتفاق افتاده است که در این نوشته به برخی از آنها اشاره شده است.

 انتظار

ابوبصیر می گوید در سالی که حضرت امام موسی کاظم (علیه‌السلام) متولد شد، من در خدمت حضرت صادق (علیه‌السلام) به سفر حج رفتم. در بازگشت، چون به منزل ابواء رسیدیم، حضرت برای ما چاشت طلبید در حال غذا خوردن بودیم که کسی از جانب حمیده، همسر حضرت خدمت ایشان آمد و عرض کرد که حمیده گفته نزدیک است بچه به دنیا بیاید، و چون گفته بودید شما را خبر کنیم، به نزد شما آمدم. حضرت شاد و خوشحال برخاست و به طرف خیمه ی حمیده رفت. بعد از اندک زمانی، حمیده فرزندی به دنیا آورد. اولین کسی که به دیدن نوزاد رفت، پدرش امام صادق (علیه‌السلام) بود و حضرت فرزندش را در آغوش گرفت و آداب شرعی ولادت را به جا آورد و به گوش راستش اذان و به گوش چپش اقامه گفت. سپس نزد اصحاب برگشت، در حالی که تبسمی شیرین بر لب داشت. اصحاب رو به آن حضرت کرده، گفتند : «خدا همیشه دهان تو را خندان و دل تو را شاد کند، فدایت شوم، آقا جان حمیده چه شده ؟» آنگاه امام صادق (علیه‌السلام) بشارت ولادت با سعادت فرزندش را داد و آنان را با مقام ارجمند وی آشنا ساخت و فرمود : «خداوند پسری به من مرحمت کرده، که بهترین مخلوق خداست. به هوش باشید، به خدا سوگند که او سرپرست شماست». بعد از آن، توقف امام (علیه‌السلام) در ابواء طولی نکشید، از آنجا به طرف مدینه حرکت کرد و بلافاصله پس از ورود به شهر، به منظور گرامی داشت نوزاد خجسته اش، سه روز به مردم طعام داد و پیروان آن حضرت، گروه گروه برای عرض تبریک مولود مسعود و شرکت در جشن و سرور به محضر آن بزرگوار شرفیاب می شدند.(۱)

ابوحنیفه و سؤال از امام

ابوحنیفه به مدینه سفر کرد. همین که به مدینه رسید، آهنگ خانه ی امام صادق کرد و در بیرون خانه منتظر اجازه ی ورود شد. ناگاه پسر بچه ای از خانه بیرون آمد. ابوحنیفه رو به وی کرد و پرسید : «یک شخص غریب، کجا باید قضای حاجت کند؟». آن پسر بچه نگاهی به وی کرد و گفت : «جایی که مناسب شأن باشد». آنگاه با ادب نشست و به دیوار تکیه داد و شروع به توضیح دادن کرد و افزود : «از قضای حاجت در کنار رودخانه ها، جای ریختن میوه های درختان، حیاط مسجدها و پیاده روها خودداری کن»، در پشت دیوار خودت را پنهان کن، رو به قبله و پشت به قبله منشین، آنگاه هر جا خواستی، قضای حاجت کن».

ابوحنیفه مات و مبهوت شده، هوش از سرش رفت، زیرا گمان نمی کرد که او کودکی باشد، با این همه قدرت علمی» پرسید : «اسمت چیست؟» فرمود : «موسی بن جعفر من محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (علیه‌السلام)». ابوحنیفه چون دانست که آن کودک از شجره نبوت و امامت است، دلش آرام گرفت و سؤالی را که برای پرسش از امام صادق آماده ساخته بود، از او پرسید و گفت : «معصیت مربوط به چه کسی است ؟ آیا از جانب خداست و یا از بنده ؟» امام کاظم (علیه‌السلام) در پاسخ وی فرمود : «از سه حال خارج نیست : یا از جانب خداست و هیچ به بنده مربوط نیست، که در این صورت خداوند حق ندارد بنده را به دلیل کاری که نکرده مؤاخذه کند، و یا هم به بنده و هم به خدا مربوط است، که خداوند تواناترین آن دوست که در عمل شریک بوده اند؛ در این صورت هم، برای شریک نیرومند، روا نیست که شریک ناتوان خود را به دلیل گناهی که هر دو در ارتکاب آن برابر بوده اند، مؤاخذه کند؛ و یا اینکه گناه تنها مربوط به بنده است و به خدا مربوط نیست؛ که در این صورت، خداوند اگر بخواهد می بخشد، و اگر بخواهد، کیفر می کند، و بنده، نیازمند کمک است.

ابوحنیفه مات و سرگردان ماند و در در حالی که توأم با احترام سراسر وجودش را فراگرفته بود، گفت : «با سخنانی که شنیدم، از ملاقات با امام صادق (علیه‌السلام) بی نیاز شدم. سپس در حالی که آثار ناتوانی در چهره ی او پیدا بود، به راه افتاد.(۲)

هوش سرشار

روزی امام موسی کاظم (علیه‌السلام) خدمت پدرش امام صادق (علیه‌السلام) رسید. پدر او را در دامن خود نشانید. در نزد پدر لوحی بود. فرمود : «پسرم روی این لوح بنویس : «تنح عن القبیح و لا ترده»؛ از کار زشت خودداری کن و مرتکب آن مشو». وقتی که حضرت نوشت، امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «پسرم ! این عبارت را توضیح بده ؟». امام کاظم (علیه‌السلام) گفت : «و من اولیته حسنا فزده»؛ و نسبت به هر کس که احسان کردی، پس بیشتر کن».

آنگاه امام صادق (علیه‌السلام) عبارت دیگری فرمود که : «ستلقی من عدوک کل کید»؛ بزودی از دشمنت هر نوع مکری را خواهی دید»، و امام کاظم (علیه‌السلام) ادامه داد : «اذا کاد العدو فلا تکده»؛ هر گاه دشمن حیله کرد، تو به او مکرم کن».

امام صادق (علیه‌السلام) از هوش و برازندگی فرزندش خوشحال شد و او را در آغوش کشید، در حالی که خوشحالی خود را نسبت به وی با این سخن ابراز می کرد : «خداوند از فرزندان پیامبر (ص) بعضی را بر بعضی دیگر، برتری داد». (۳)

مرد سختی

رفاعه بن موسی می گوید : روزی نزد امام صادق (علیه‌السلام) نشسته بودم. امام موسی کاظم (علیه‌السلام) که در آن زمان کودک بود، به سوی من آمد. او را گرفتم و در بغل خود نشاندم و سرش را بوسیدم و او را به خود چسباندم. امام صادق (علیه‌السلام) به من فرمود : «ای رفاعه، او بزودی در دست آل عباس اسیر می شود و بعد خلاصی پیدا می کند. بعد از آن دوباره او را می گیرند و در دست آنها سختی می کشد». (۴)

جواب صفوان

صفوان جمال می گوید به حضور امام صادق (علیه‌السلام) رفتم و در مورد امام بعد از ایشان سؤال کردم. امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ من فرمود : «صاحب مقام امامت، بازی و بیهودگی نمی کند». در همین هنگام، موسی بن جعفر (علیه‌السلام) که در آن وقت کودک بود، آمد و همراهش یک بزغاله ی مکی بود. آن بزغاله را گرفته بود و به او می گفت : «خدایت را سجده کن». امام صادق او را در آغوش گرفت و فرمود : «پدر و مادرم به فدای کسی که بازی و بیهودگی نکند». (۵)

ایمان امانتی

وقتی که خبر دینی ابوالخطاب از شاگردان امام صادق (علیه‌السلام) به ایشان رسید، از او بیزاری جست و در حضور مردم، او را نفرین کرد. چون آن شخص از اصحاب و پیروان امام (علیه‌السلام) بود، شخصی به نام عیسی شلقانی، با شتاب خودش را به امام صادق (علیه‌السلام) رساند و نظر حضرت را درباره ی آن شخص بی دین پرسید. امام (علیه‌السلام) فرمود : «ای عیسی، چه مانعی دارد که با پسرم موسی (علیه‌السلام) ملاقاتی بکنی و آنچه می خواهی از او بپرسی ؟».

عیسی نزد امام موسی (علیه‌السلام) رفت، که در آن هنگام مانند کودکان تازه به مکتب رفته بود. وقتی که امام کاظم (علیه‌السلام) او را دید، پییش از آنکه او چیزی بپرسد، شروع به سخن گفتن کرده و فرمود : «ای عیسی، خداوند از پیامبران پیمان نبوت گرفت و آنها هرگز از آن پیمان تجاوز نکردند؛ و از اوصیای پیامبران، پیمان وصایت گرفت، و آنها نیز هرگز تجاوز نکردند؛ و بر گروهی مدتی ایمان را به امانت داد، سپس آن ایمان امانتی را از ایشان سلب کرد. ابوالخطاب، از جمله کسانی بود که ایمان عاریتی به او داده شده بود و بعد از او گرفته شد».

عیسی از پاسخ امام موسی بن جعفر تعجب کرد.از جا بلند شد و آن حضرت را در آغوش گرفت و بین چشمهایش را بوسید، در حالی که می گفت : «پدر و مادرم فدایت، شما یکی از دیگری فرزندان پیامبر هستید، و خداوند شنوا و داناست». آنگاه دوباره نزد امام صادق (علیه‌السلام) برگشت و سخنان ارزشمند امام موسی (علیه‌السلام) و تعجب خود را به عرض ایشان رساند.

امام (علیه‌السلام) فرمود : «ای عیسی، این فرزندم چنان است که اگر از آنچه در قرآن مجید است از او می پرسیدی، تو را از روی علم و آگاهی پاسخ می داد.» از آنجا بود که عیسی شلقانی فهمید که امام بعد از امام صادق (علیه‌السلام) امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) است.(۶)

ناخدای کشتی

فیض بن مختار می گوید : در محضر امام صادق (علیه‌السلام) بودم. حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام) که در آن هنگام کودک بود، پیش آمد. من او را در بر گرفتم و بوسیدم. امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «شما کشتی هستید و این ناخدای کشتی است». سال بعد در مراسم حج شرکت کردم. دو هزار دینار همراهم بود. هزار دینار آن را برای امام صادق (علیه‌السلام) و هزار دینار دیگر را برای امام کاظم (علیه‌السلام) فرستادم. بعدا وقتی خدمت امام صادق رفتم، به من گفت : «موسی (علیه‌السلام) را با من برابر کردی ؟». گفتم : «بر اساس فرموده ی شما چنین کردم». امام (علیه‌السلام) فرمود : به خدا سوگند، که این معرفی او به عنوان امام بعد از خودم، توسط خداست، خدا او را ناخدای کشتی کرده است.(۷)

کودک پر برکت

مفضل بن عمر می گوید : امام صادق (علیه‌السلام) از ابوالحسن (علیه‌السلام) یاد کرد، که در آن زمان کودکی بیش نبود. و فرمود : «این همان مولودی است که در خاندان ما، مولودی پربرکت از او برای شیعیان به دنیا نیامده است». (۸)

لطف خدا

معاذ بن کثیر به قصد سؤال از امامی که پس از امام صادق عهده دار امامت می گردد، به محضر آن حضرت شرفیاب شد و عرض کرد : «از خداوند که به پدرت نسبت به تو این مقام (امامت) را داد، می خواهم تا به شما نیز نسبت به فرزندتان، همان مقام را مرحمت کند». امام (علیه‌السلام) فرمود : «خداوند چنان لطفی را کرده است». عرض کردم : فدایت شوم ! آن را که خداوند تعیین کرده کیست ؟». امام صادق (علیه‌السلام) به طرف فرزند خردسالش موسی (علیه‌السلام) که در خواب بود اشاره کرد و فرمود : «این که خوابیده است». (۹)

سرپرست

منصور بن حازم، حضور امام صادق (علیه‌السلام) رسید و از آن حضرت، درخواست تعیین امام پس از خود را کرد و عرض کرد : «پدر و مادرم فدایت! سرانجام هر کسی می میرد. پس اگر چنین اتفاقی افتاد، امام پس از شما کیست ؟.». امام صادق فرمود : «این همان سرپرست شماست»، و به طرف ابوالحسن موسی (علیه‌السلام) اشاره کرد. آنگاه دست روی شانه پسرش گذاشت، تا درست او را نشان دهد. آن بزرگوار در آن زمان پنج سال داشت. (۱۰)

جامه ی زرد پوش

اسحاق، یکی از فرزندان امام صادق (علیه‌السلام) نقل می کند نزد پدرم بودم که عمران بن علی درباره ی امام پس از وی پرسید و عرض کرد : «فدایت شوم. ما پس از شما به چه کسی پناه ببریم ؟». امام (علیه‌السلام) فرمود : «به کسی که دو جامه زرد بر تن دارد و از این در بر شما وارد خواهد شد». پس من به دقت می نگریستم و مواظب بودم که چه کسی از در وارد می شود، چیزی نگذشت که موسی به جعفر (علیه‌السلام) وارد شد، در حالی که کودکی نوخاسته بود و دو جامه زرد بر تن داشت و در دستش دو ترکه ی درخت بود. (۱۱)

جانشین

ابراهیم کوفی می گوید نزد امام صادق (علیه‌السلام) نشسته بودم، که امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) که در آن زمان کودک بود، وارد شد. بلند شدم به سوی او رفتم و او را بوسیدم و بعد نشستم.امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «ای ابراهیم، او بعد از من امام شماست». (۱۲)

امام بعد از من

ابن حازم می گوید به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم : «مادر و پدرم فدایت ! هر کسی روزی می میرد، و اگر این امر واقع شود، ما به چه کسی رجوع کنیم ؟». امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «وقتی مرگ من فرا رسید، این امام شماست»؛ و بعد با دستش بر شانه راست موسی بن جعفر (علیه‌السلام) زد. در آن زمان حضرت پنج ساله بود. (۱۳)

سلام امام

صفوان بن مهران می گوید که امام صادق (علیه‌السلام) روزی به من امر کرد که ناقه ای در جلو در خانه آماده کنم. من رفتم و دستور امام (علیه‌السلام) را انجام دادم. بعد امام موسی کاظم (علیه‌السلام) به سرعت از خانه خارج شد، در حالی که شش ساله بود، بر پشت ناقه نشست و آن را حرکت داد و از دیدگان من ناپدید شد. من گفتم به امام صادق (علیه‌السلام) چه بگویم اگر از خانه خارج شود و از من آن ناقه را بخواهد. وقتی ساعتی از روز گذشت، ناقه مانند شهاب برگشت، در حالی که از او عرق می ریخت. امام موسی کاظم (علیه‌السلام) از آن پایین آمد و داخل خانه شد. خدمتکاری از خانه خارج شد و به من گفت : «ناقه را در مکانش بگذار و جواب مولای خودت را بده». گفتم : «من امر مولای خودم انجام دادم». پس خدمت امام صادق رسیدم. حضرت فرمود : «صفوان من تو را به آماده کردن ناقه امر کردم تا مولای تو موسی کاظم (علیه‌السلام) بر آن سوار شود و به جایی برود، آیا می دانی او در آن ساعت کجا رفت ؟ او به جایی رفت که ذوالقرنین رفته بود و بلکه بیشتر از جاهایی که ذو القرنین رفت و سلام مرا به هر زن و مرد مؤمن رسانید». (۱۴)

کودک پشت پرده

شخصی به نام فیض به امام صادق (علیه‌السلام) گفت : «اماما، جانم به فدای تو ! اگر کسی زمینی را از پادشاهی بگیرد و بعد آن را به دیگری اجاره بدهد، به شرط اینکه نصف آنچه به دست بیاید یا یک سوم یا کمتر و یا بیشتر از آن برای او باشد، در این باره چه می گویید؟ امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «اشکالی ندارد». اسماعیل پسر امام صادق (علیه‌السلام) گفت : «ای پدر حفظ نکردی (درست نگفتی )». امام (علیه‌السلام) فرمود : پسرم آیا با اجازه ی خود این چنین ؟ معامله نمی کنم ؟ من خیلی به تو گفتم که همراه من باش و تو این کار را نکردی». اسماعیل بلند شد و خارج شد.

فیض گفت :«فدایت شوم، بر اسماعیل نیست که شما را همراهی نکند، چون شما بعد از خود امور مسلمین را به او واگذار می کنید، همان طور که پدر شما این کار را کرد». امام صادق (علیه‌السلام) فرمود : «ای فیض، اسماعیل مثل من با پدرم نیست». فیض گفت : «فدای تو، ما شک نداشتیم که وسائل سفر (امامت) بعد از شما به او واگذار می شود، حال درباره ی اسماعیل چیزی می گویی که نگفته بودی، پس باید، به چه کسی باید رجوع کنیم؟». امام (علیه‌السلام) از حرف زدن با او خودداری کرد. فیض پاهای حضرت را بوسید و گفت : «رحم کن آقای من، به درستی که این حرف نزدن شما برای من مانند آتش است. به خدا قسم، اگر من قبل از شما بمیرم مسئله ای نیست؛ ولی از زنده متندن بعد از شما می ترسم». امام صادق (علیه‌السلام) گفت : «در اینجا باش». سپس بلند شد و داخل اتاقی که پرده داشت شد. کمی صبر کرد، بعد صدا زد : «ای فیض، داخل شو».

فیض داخل شد. امام (علیه‌السلام) در محرابی که در آن نماز می خواند، نشسته بود، از قبله منحرف شد و فیض مقابل امام نشست. پس ابوالحسن امام موسی کاظم (علیه‌السلام) به سوی او آمد، و او در آن زمان پنج ساله بود و در دستش شلاقی بود. امام صادق (علیه‌السلام) او را روی زانوی خود نشاند و به او فرمود : «پدر و مادرم فدای تو ! این شلاق در دست تو چه می کند؟». امام موسی کاظم (علیه‌السلام) فرمود : «از پیش برادرم علی عبور می کردم، این شلاق در دست او بود و چهارپایان را می زد و آن را از دست او گرفتم». (۱۵)

علم امام

امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) می فرماید : نزد پدرم امام صادق (علیه‌السلام) بودم که عده ای از یهودیان نزد او آمدند. من در آن زمان پنج ساله بودم. آنها به پدرم گفتند : «تو پسر محمد (ص)، پیامبر این امت و حجت بر اهل زمین هستی ؟». پدر فرمود : «آنها گفتند : «ما در تورات یافته ایم که خداوند، به ابراهیم (علیه‌السلام) و پسرش، کتاب و حکمت و پیامبری داده و برای آنها علم و امامت قرار داده است؛ همچنین خوانده ایم که به فرزندان انبیاء نبوت و خلافت و وصایت نمی رسد، چه می کنید که اینها به شما نمی رسد و به غیر شما می رسد، در حالی که ما را شما مستضعف می بینم و نبوت به گردن شما نیست».

چشمان امام صادق (علیه‌السلام) گریان شد و فرمود : «بله، همیشه پیامبران خدا مورد ستم بوده و به غیر حق کشته می شده اند و ظلم غالب بوده و کم اند بندگان شاکر خداوند». آنها گفتند : «انبیا و فززندانشان، علم دارند، بدون اینکه جایی آن را یاد بگیرند. به همین دلیل سزاوار است جانشینان آنها هم این چنین باشند، آیا به شما چنین چیزی عطا شده ؟». امام صادق (علیه‌السلام) به من فرمود : «جلو بیا ای موسی». من جلو رفتم. پدرم دست بر سینه ام کشید و سپس فرمود : «خداوندا ! او را یاری کن، به حق محمد و آل محمد (ص)». سپس فرمود : «سئوال کنید از او، از آنچه که برای شما آشکار شده و ایجاد سؤال شده است». آنها گفتند : «ما چگونه از یک کودک سؤال کنیم، در حالی که او چیزی نمی فهمد». (۱۶)

پی نوشت:

۱. منتهی الآمال، ج ۲، ص۳۳۷، تحلیلی از زندگانی امام کاظم، باقر شریف قرشی، ترجمه رضا عطایی، ج ۱، ص۵۸.۶۰، بحار الانوار، ج ۴۸، ص۳ و ۴.

۲. تحلیل از زندگانی امام کاظم (علیه‌السلام)، ج ۱، ص۸۰ و ۸۱؛ دلائل الامه، رستم طبری، ص۱۶۲؛ بحارالانوار، ج ۴۸، ص۱۷۵.

۳. مناقب، ج ۴، ص۳۴۴ و ۳۴۵.

۴. بحارالانوار، ج ۴۷، ص۱۴۵؛ (به نقل از کشف الغمه ج ۲، ص۴۲۳.

۵. اصول کافی، ج۱، ص۳۱۱؛ بحارالانوار، ج ۴۸،ص۱۹.

۶. اصول کافی، ج۲، ص ۴۱۸؛ بحارالانوار، ج ۴۸، ص ۲۴؛ تحلیلی از زندگانی امام کاظم، ج۱، ص۸۳.

۷. همان، ج۱، ص۳۱۱.

۸. همان، ج۲، ص۸۴.

۹. تحلیلی از زندگانی امام کاظم، ج۱، ص۱۵۵ (به نقل از : کشف الغمه، ص۲۴۴؛ اصول کافی، ج ۱، ص۳۰۸.

۱۰. همان جا.(به نقل از : اصول کافی، ج۱، ص۳۰۹.

۱۱. همان، ص ۱۵۶ (به نقل از : کشف الغمه، ص۲۴۴ و ارشاد ص۲۵۶ )؛ بحارالانوار، (ص) ۴۸، ص۲۰.

۱۲. بحارالانوار، ج۴۸،ص۱۵.

۱۳. بحارالانوار، ج ۴۸، ص۱۸.

۱۴. همان، ص۹۹ (به نقل از : مشارق الانوار، ص۱۱۵).

۱۵. همان، ص ۲۶، (به نقل از : رجال کشی.)

۱۶. قرب الاسناد، ابی مالک بن جامع، ص۳۱۷ و ۳۱۸.

منبع: حکایات کودکی معصومین علیهم السلام .

علم امام حسن مجتبی(علیه السلام).

اشاره:

حسن بن علی بن ابی طالب(علیه السلام) مشهور به امام حسن مجتبی(۳-۵۰ق) دومین امام شیعیان که ۱۰ سال (۴۰-۵۰ق.) امام و حدود ۷ ماه خلیفه مسلمانان بود. اهل سنت او را آخرین خلیفه از خلفای راشدین دانسته‌اند. حسن بن علی نخستین فرزند امام علی(علیه السلام) و فاطمه زهرا(س) و نخستین نوه پیامبر(ص) است. بنابر گزارش‌های تاریخی، نام «حسن» را پیامبر(ص) برای او برگزید و او را بسیار دوست داشت. او هفت سال از عمر خود را با پیامبر(ص) همراه بود و در بیعت رضوان و ماجرای مباهله با مسیحیان نجران حضور داشت.

لزومی به بررسی علم امام حسن مجتبی‌‌(علیه‌السلام) ، نیست؛ زیرا آن حضرت به ‌تصریح حدیث «ثقلین» و اخبار دیگر، عِدل قرآن، رهبر و هادی امّت، مفسّر کتاب و وارث علوم پیغمبر(صلی الله علیه و آله) بود.

اوّلین شرط اساسی زعامت، علم و دانش است؛ و چنانچه محدّثان روایت کرده‌اند، از همان آغاز کودکی علم و نبوغ فکری و درک و تیزهوشی بی‌نظیری در امام حسن‌‌(علیه‌السلام) پدیدار بود.

وی در مجلس جدّش حضور می‌یافت و وحی و علومی را که آن حضرت اِملا می‌کرد، فرا می‌گرفت، و به‌نزد مادرش سیّده النّساء‌‌‌‌(علیها‌السلام) می‌آمد و برای او بازگو می‌نمود و هنگامی که امام علی‌‌(علیه‌السلام) به منزل می‌آمد، فاطمه زهرا‌‌‌(علیها‌السلام) آنچه را از فرزند خود شنیده بود برای امام‌‌(علیه‌السلام) نقل می‌کرد.[۱]

از آن حضرت احادیث و سخنان برگزیده و ممتازی در موضوعات: دعا و موعظه، زهد و تقوا، سیاست، مکارم اخلاق، قضا، فضل قرآن و … روایت شده است؛ که قسمتی از آنها در کتب اهل‌سنّت نیز بیان شده است.[۲]

علم آن امام بزرگ تا بدان‌جا بود که امیرالمؤمنین‌‌(علیه‌السلام) ، پاسخ برخی مسائل را به آن حضرت محوّل می‌کردند.

ازجمله روایت شده است که: مردی اعرابی از ابوبکر پرسید: من محرم بوده‌ام، و تخم شترمرغ برگرفته و پخته و خورده‌ام، کفّاره‌ای که بر من واجب شده است، چیست؟

ابوبکر متحیّر شد و نتوانست به آن سؤال پاسخ دهد. ازاین‌رو پاسخ گفتن را به عمر ارجاع کرد. عمر نیز از پاسخ به سؤال بازمانده، و پاسخ گفتن به سؤال را به عبدالرّحمن بن عوف

حواله کرد. او نیز از پاسخ به سؤال درماند، هر چهار تن، به باب مدینه‌العلم، حضرت علی‌‌(علیه‌السلام) پناه بردند. اعرابی سؤال را مطرح کرد و از امام‌‌(علیه‌السلام) پاسخ خواست. امام‌‌(علیه‌السلام) فرمود:

«سَلْ أَیَّ الْغُلامَیْنِ شِئْتَ، وَ أَشارَ إِلَی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ»؛

«از هریک از این دو پسر (حسن و حسین) خواهی سؤال کن».

(و این در موقعی بود که سن امام حسن‌‌(علیه‌السلام) از نه و سن امام حسین‌‌(علیه‌السلام) از هشت سال، بیشتر نبود!)

اَعرابی از امام حسن‌‌(علیه‌السلام) سؤال کرد.

امام‌‌(علیه‌السلام) فرمود: آیا شتر داری؟

اعرابی گفت: بلی!

امام‌‌(علیه‌السلام) فرمود: «به تعدادی که تخم‌مرغ خورده‌ای، شترهای مادّه را به شترهای نر بزن و هرچه نتیجه آنها شد، به مکّه بفرست (تا در آنجا به کفّاره این عمل نحر شود)».

امیرالمومنین‌‌(علیه‌السلام) فرمود:

«إِنَّ مِنَ النُّوقِ السَّلُوبُ وَ (مِنها) ما یَزْلِقُ»؛

«برخی از شتران ماده، بچه را سقط می‌کنند و بچه برخی از آنها می‌میرند».

امام حسن(علیه السلام) به پدر بزرگوار، پاسخ داد:

«إِنْ یَکُنْ مِنَ النُّوقِ السَّلُوبُ وَ ما یَزْلُقُ فَإِنَّ مِنَ الْبیضِ ما یَمْرِقُ»؛[۳]

«اگر بعضی از شتران مادّه آن‌چنان هستند که فرمودید، بعضی تخم‌مرغ‌ها هم فاسد می‌شوند (و جوجه از آنها بیرون نمی‌آید!)».

این پاسخ با آنچه که در فقه اسلامی و در بحث کفّارات حال احرام مقرّر شده، موافق است. و پیرمردی مانند ابوبکر ـ که مسند خلافت پیغمبر اسلام‌(صلی الله علیه و آله) را تصرّف کرده بود ـ و عمر و عبدالرّحمن بن عوف به آن جاهل بودند. ازاین‌رو این پاسخ مورد تحسین امیرالمؤمنین‌‌(علیه‌السلام) واقع شد، و به حضار مجلس روکرده و غزارت علم، فضل و مواهب خداوند را که به فرزندش اعطا شده، آشکار و اعلام کرد و فرمود:

«مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ الّذی فَهَّمَ هذَا الْغُلامَ هُوَ الَّذی فَهَّمَ سُلَیْمانَ بْنَ داوُدَ»؛[۴]

«ای گروه مردم، آن‌کسی‌که به این پسر فهم و علم داده، همان‌کس است که به سلیمان بن داوود فهم و علم بخشیده است».

یعنی همان‌گونه که سلیمان بن داوود، از تفهیم و تعلیم و آموزش غیبی برخوردار گردید، حسن نیز، از همان اِفاضات غیبی و آموزش‌ها، بدون واسطه احدی از خلق، برخوردار است.

پی نوشت:

[۱]. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۱۷۵؛ مجلسی، بحارالانوار،‌ج۴۳، ص۳۳۸؛ محدث قمی، الانوار‌البهیه، ص۸۸؛ همو، سفینه‌البحار،‌ج۲، ص۱۸۴ – ۱۸۵٫ ابوعلم، اهل‌البیت‌ ‌(علیهم‌السلام) ، ص۲۷۴٫

[۲]. ابوعلم، اهل‌البیت‌ ‌(علیهم‌السلام) ، ص۲۷۵ـ ۲۷۶٫

[۳]. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۱۷۶ – ۱۷۷٫

[۴] ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۱۷۶ ـ ۱۷۷؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۳، ص۳۵۴ ـ ۳۵۵؛ ابوعلم، اهل‌البیت ‌‌(علیهم‌السلام) ، ص۲۷۵ ـ ۲۷۶٫

شمه‏ اى از علم امام هادى‏ علیه السلام

در دوران امام هادی علیه السلام، ظلم و جور و غارت بیت المال در دستگاه حکومت رواج داشت و خلفای عباسی به جای برطرف کردن مشکلات مردم و رفع حوائج آنان، به خوش گذرانی و میگساری می پرداختند و اموال بیت المال را در این راه به تاراج می بردند. از طرف دیگر حکّام عباسی چون موقعیت خود را متزلزل و ناپایدار می دیدند، از طرف علویان احساس خطر می کردند، از این رو با ایجاد نفرت نسبت به علویان آنان را تحت فشار قرار داده و از هر گونه ظلم و جنایت نسبت به آنان خودداری نمی کردند. اوج این جنایات در زمان متوکّل عباسی بود، چرا که متوکّل بغض و کینه شدیدی نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشت و پیروان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام را مورد شکنجه و آزار قرار می داد و یا به قتل می رسانید.

ابن اثیر از مورخین اهل سنت می گوید:

«کانَ الْمُتَوَکِّلُ شَدیدَ الْبُغْضِ لِعَلِی بْنِ أَبی طالِبٍ علیهما السلام وَ لأَهْلِ بَیتِهِ وَ کانَ یقْصُدُ مَنْ یبْلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ یتَوَلّی عَلِیاً وَ أَهْلَهُ بِأَخْذِ الْمالِ وَالدَّمِ؛ متوکل نسبت به علی بن ابی طالب و اهل بیت او بعض شدیدی داشت و اگر به او خبر می دادند کسی علی و اهل بیتش را دوست دارد، قصد مال و جانش را می کرد.»[۱]

ابو الفرج اصفهانی از دیگر مورخین اهل سنت می نویسد:

متوکّل شخصی به نام «عمر بن فرج خجی» را بر حکومت مدینه و مکّه گماشت، او آل ابی طالب را از معامله با مردم منع می کرد تا حدّی که اگر می شنید کسی به آن ها کوچک ترین خدمتی کرده، شکنجه و جریمه ای سنگین برای او قرار می داد.

سپس می گوید: «حَتَّی کانَ الْقَمیصُ یکُونُ بَینَ جَماعَهٍ مِنَ الْعَلَوِیاتِ یصَلّینَ فیهِ واحِدَهً بَعْدَ واحِدَهٍ ثُمَّ یرْفَعْنَهُ وَ یجْلِسْنَ عَلی مَفازِلِهِنَّ عَواری حَواسِرَ؛ کار به جایی رسید که زن های علویه بخاطر نداشتن لباس مجبور بودند به هنگام نماز با یک لباس به تناوب نماز بخوانند و بعد از نماز آن لباس را [که دست بافته خودشان بود] زیر خود می انداختند و بدون لباس بر روی آن می نشستند.»[۲]

از دیگر جنایات هولناک در این زمان، تخریب مقبره حضرت سید الشهداء، امام حسین علیه السلام و هموار کردن زمین های اطراف آن و زراعت بر روی آن بود که به دستور متوکّل انجام گرفت. مورخین بزرگ این حادثه اسفبار را در حوادث سال ۲۳۶ هجری بیان نموده اند.[۳]

أسوه های فضیلت

امامان معصوم و هدایت گران الهی به راستی در اوج کمال و فضائل انسانی قرار دارند، مقامی که نه تنها رسیدن به آن بلکه درک آن برای انسان های عادی، کاری سخت و دشوار است، چرا که با حسّ و عقل قاصر نمی توان به دنیای ماورای طبیعت وارد شد و واقعیات و حقایق آن را لمس نمود. امام رضاعلیه السلام در جواب شخصی که از مقام و منزلت «امام» سؤال کرد فرمودند: «إنَّ الإِمامَهَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَنُ مَکاناً وَ أَمْنَعُ جانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ یبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أوْ ینالُوا بِآرائِهِمْ اَوْ یقیمُوا إِماماً بِاِخْتِیارِهِمْ؛ همانا امامت منزلتی جلیل تر و شأنی عظیم تر و مکانتی رفیع تر و اطّلاع پیدا کردن به جوانب آن مشکل تر و غور در حقیقت آن بالاتر از آن است که مردم با عقل خود به آن برسند و با افکار خود به آن دست پیدا کنند و به اختیار خود کسی را به امامت برگزینند.»[۴] (۷)

فضائل و مناقب امام هادی علیه السلام

با توجه به آنچه گفته شد، اگر چه از بیان تمام فضائل و مناقب امام هادی علیه السلام عاجزیم و ناتوان؛ ولی با بیان شمه ای از آن فضائل ناب، وجود خود را از بوی خوش آن عطرآگین می کنیم و صفحه سیاه دل خود را با نور آن روشنی می بخشیم.

علم امام

بدیهی است که علوم ائمه علیهم السلام موهبتی و لدنّی است و از ذات حق تعالی و از خزینه علم الهی سرچشمه می گیرد، چنان که از امام هادی علیه السلام نقل شده است: «اِسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمِ ثَلاثَهٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ إِنَّما کانَ عِنْدَ آصِفٍ حَرْفٌ واحِدٌ فَتَکَلَّمَ بِهِ فَانْخَرَقَ لَهُ الأَرْضُ… وَ عِنْدَنا مِنْهُ اِثْنانَ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ واحِدٌ عِنْدَاللَّهِ مُتَأَثَّرٌ بِهِ فی عِلْمِ الْغَیبِ؛ اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است و همانا آصف بن برخیا (یکی از بندگان صالح خدا) [۵] یک حرف از آن را می دانست که به آن یک حرف تکلّم می کرد و زمین بر او شکافته می شد (می توانست طی الارض کند و فاصله زیادی را در زمان کمی طی کند) … و حال آن که هفتاد و دو حرف از آن نزد ما است و یک حرف دیگر مخصوص خداوند و در علم غیب محفوظ است.»[۶]

به همین دلیل در آیات قرآن در مورد ائمه اطهارعلیهم السلام تعبیراتی هم چون «عِنْدَهُمْ عِلْمُ الْکِتابِ»[۷]  و «اَلرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»[۸]  و «أَهْلُ الذِّکْرِ»[۹]  به کار رفته است و مفسرین بزرگ، مصادیق این آیات را امامان دین برشمرده اند.

حال یکی از ویژگی های بارز امام هادی علیه السلام احاطه علمی ایشان است به حدّی که متوکّل با تمام بغضی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشت، در موارد زیادی برای حلّ مشکلات علمی به امام علیه السلام مراجعه می نمود. برای نمونه مورخین نوشته اند:

هنگامی که متوکل مسموم شد، نذر کرد که اگر سلامتی پیدا کند مال زیادی را صدقه بدهد. هنگامی که از مسمومیت، رهایی پیدا کرد از فقهایی که در دربارش بودند از حدّ و مقدار مال کثیر سؤال کرد. بعضی از آن ها گفتند: منظور از کثیر ۱۰۰ هزار است و بعضی گفتند: ۱۰ هزار و بعضی دیگر اقوال مختلفی را بیان کردند به حدّی که امر بر متوکّل مشتبه شد. یکی از ندیمان او به نام صفوان (جعفر بن محمود) گفت: چرا از امام هادی علیه السلام نمی پرسی؟ متوکّل گفت: آیا او چیزی در مورد این مطلب می داند؟ صفوان گفت: اگر او توانست تو را از این تردید خارج کند باید به من فلان مقدار پول بدهی ولی اگر نتوانست جواب تو را بدهد صد ضربه تازیانه به من بزن. متوکّل گفت: با این کار موافقم، نزد ایشان برو و از حدّ مال کثیر سؤال کن.

صفوان به نزد آن حضرت رفت و از حدّ مال کثیر سؤال کرد، آن حضرت فرمود: «اَلْکَثیرُ ثَمانُونَ؛ حدّ کثیر ۸۰ است.» صفوان عرض کرد: «یا سَیدی یسْأَلُنی عَنِ الْعِلَّهِ فیهِ؛ ای سرور من! درباریان از علّت این حکم از من سؤال خواهند کرد.» امام علیه السلام فرمود: «اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یقُولُ: «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فی مَواطِنَ کَثیرَهٍ»[۱۰]  فَعَدَّدْنا تِلْکَ الْمَواطِنَ فَکانَتْ ثَمانینَ؛ خداوند عزوجل می فرماید: خدا شما را در مکان های زیادی یاری کرد، و ما آن مکان ها را شمردیم، هشتاد تا بود.»[۱۱]

شاهد دیگر بر عظمت علمی آن حضرت امام همام این بود که ایشان با وجود شرائط نامناسب و محاصره بودن در چنگال خلفای پلید عباسی، راویان و محدثان و بزرگانی از شیعه را تربیت نمود و علوم و معارف اسلامی را به آنان آموزش داد و آنان این میراث بزرگ فرهنگی را به نسل های بعدی منتقل کردند. شیخ طوسی – دانشمند نامدار اسلام – تعداد شاگردان آن حضرت در زمینه های مختلف علوم اسلامی را ۱۸۵ نفر معرفی می کند که در میان آن ها چهره های درخشانی هم چون: فضل بن شاذان، عبدالعظیم حسنی، حسین بن سعید اهوازی و علی بن مهزیار، به چشم می خورد و برخی از آنان دارای آثار و تألیفات ارزشمندی در زمینه های مختلف علوم اسلامی هستند.[۱۲]

پی نوشت ها:

[۱] . الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، دار صادر، ج ۷، ص ۵۶٫

[۲] . مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، المطبعه الحیدریه، ص ۵۹۸٫

[۳] . الکامل فی التاریخ، همان، ص ۵۵٫

[۴] . اصول کافی، مرحوم کلینی، مکتبه الصدوق، ج ۱، ص ۱۹۹٫

[۵] . کسی که تخت بلقیس را کمتر از یک چشم به هم زدن نزد سلیمان علیه السلام حاضر کرد.

[۶] . مناقب ابن شهرآشوب، دار الأضواء، ج ۴، ص ۴۳۷٫

[۷] . رعد/ ۴۳٫

[۸] . آل عمران/ ۶٫

[۹] . نحل/ ۴۵٫

[۱۰] . توبه/ ۲۵٫

[۱۱] . مناقب ابن شهرآشوب، همان، ص ۴۳۴؛ حلیه الابرار، بحرانی، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج ۵، ص ۲۰ و بحارالانوار، همان، ج ۱۰۴، ص ۲۱۷٫

[۱۲] . رجال الطوسی، منشورات رضی، ص ۴۰۹٫

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره ۳۸٫

علم امام و نهضت سیّدالشّهدا (ع)

 علاّمه طباطبایى‏

سؤال:

آیا حضرت سیّدالشّهدا علیه السلام در مسافرتى که از مکه به سوى کوفه مى ‏کرد مى ‏دانست که شهید خواهد شد یا نه؟ و به عبارت دیگر، آیا آن حضرت به قصد شهادت رهسپار عراق شد یا به قصد تشکیل یک حکومت عادلانه صد در صد اسلامى؟

جواب:
سیّدالشّهدا علیه السلام – به عقیده شیعه امامیه – امام مفترض الطّاعه و سومین جانشین از جانشینان پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم و صاحب ولایت کلّیه مى‏باشد و علم امام علیه السلام به اعیان خارجیه و حوادث و وقایع، طبق آنچه از ادله نقلیه و براهین عقلیه در مى‏ آید، به دو قسم و از دو راه است.

اوّل) علم موهبتى

امام علیه السلام به حقایق جهان هستى، در هرگونه شرایطى وجود داشته باشند، به اذن خدا واقف است؛ اعم از آنها که تحت حس قرار دارند و آنها که بیرون از دایره حس مى‏باشند، مانند موجودات آسمانى و حوادث گذشته و وقایع آینده. دلیل این مطلب:
راه اثبات علم از راه نقل، روایات متواتره‏اى است که در جوامع حدیث شیعه، مانند کتاب کافى و بصائر و کتب صدوق و کتاب بحارالانوار و غیر آنها ضبط شده.
به موجب این روایات که به حدّ و حصر نمى‏ آید، امام علیه السلام از راه موهبت الهى و نه از راه اکتساب، به همه چیز واقف و از همه چیز آگاه است و هرچه را بخواهد به اذن خدا، به ادنى توجّهى مى‏داند.

البته در قرآن کریم آیاتى داریم که علم غیب را مخصوص ذات خداى متعال و منحصر در ساحت مقدّس او قرار مى‏دهد، ولى استثنائى که در آیه کریمه «عالم الغیب فلایظهر على غیبه احداً الاّ من ارتضى من رسول…»۱ وجود دارد. نشان مى‏دهد که اختصاص علم غیب به خداى متعال به این معنى است که غیب را مستقلاً و از پیش خود (بالذّات) کسى جز خداى نداند، ولى ممکن است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایى بدانند و ممکن است پسندیدگان دیگر نیز به تعلیم پیغمبران آن را بدانند، چنان که در بسیارى از این روایات وارد است که پیغمبر و نیز هر امامى در آخرین لحظات زندگى خود «علم امامت» را به امام پس از خود مى‏سپارد.

و از راه عقل، براهینى است که به موجب آنها امام علیه السلام به حسب مقام نورانیّت خود کامل‏ترین انسان عهد خود و مظهر تامّ اسماء و صفات خدایى و بالفعل به همه چیز عالم و به هر واقعه شخصى آشناست و به حسب وجود عنصرى خود به هر سوى توجّه کند، براى وى حقایق روشن مى‏شود. (ما تقریر این براهین را نظر به اینکه به یک سلسله مسائل عقلى پیچیده متوقف و سطح آنها از سطح این مقاله بالاتر است، به محلّ مخصوص آنها احاله مى‏ دهیم.)
این علم تأثیرى در عمل و ارتباط، با تکلیف ندارد.

نکته‏ اى که باید به سوى آن عطف توجّه کرد، این است که این گونه علمِ موهبتى به موجب ادلّه عقلى و نقلى که آن را اثبات مى‏کند، قابل هیچ گونه تخلّف نیست و تغیّر نمى‏پذیرد و سر مویى به خطا نمى‏رود و به اصطلاح، علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است. و آگاهى است از آنچه قضاى حتمى خداوندى به آن تعلّق گرفته.

و لازمه این مطلب، این است که هیچ گونه تکلیفى به متعلّق این گونه علم (از آن جهت که متعلّق این گونه علم است و حتمى الوقوع مى‏باشد) تعلّق نمى‏گیرد و همچنین قصد و طلبى از انسان با او ارتباط پیدا نمى‏کند. زیرا تکلیف همواره از راه امکان به فعل تعلّق مى‏گیرد و از راه اینکه فعل و ترک هردو در اختیار مکلّف اند، فعل یا ترک خواسته مى‏شود و اما از جهت ضرورى الوقوع و متعلّق قضاى حتمى بودن آن، محال است مورد تکلیف قرار گیرد.

مثلاً صحیح است خدا به بنده خود بفرماید: فلان کارى که فعل و ترک آن براى تو ممکن است و در اختیار توست بکن. ولى محال است بفرماید: فلان کارى را که به موجب مشیّت تکوینى و قضاى حتمى من البته تحقّق خواهد یافت و برو برگرد ندارد، بکن یا مکن. زیرا چنین امر و نهى، لغو و بى‏اثر مى‏باشد.

و همچنین انسان مى‏تواند امرى را که امکان شدن و نشدن دارد، اراده کرده، براى خود مقصد، و هدف قرار داده، براى تحقّق دادن آن به تلاش و کوشش بپردازد، ولى هرگز نمى‏تواند امرى را که به طور یقین (بى تغیّر و تخلّف) و به طور قضاى حتمى شدنى است، اراده کند و آن را مقصد خود قرار داده، تعقیب کند. زیرا اراده و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان، کمترین تأثیرى در امرى که به هر حال شدنى است و از آن جهت که شدنى است، ندارد. (دقت شود).
و از این بیان، روشن مى‏شود که:

۱٫ این علمِ موهبتى امام علیه السلام اثرى در اعمال او و ارتباطى با تکالیف خاصّه او ندارد. و اصولاً هر امرِ مفروض از آن جهت که متعلّق قضاى حتمى و حتمى الوقوع است متعلّق امر یا نهى یا اراده و قصد انسانى نمى‏شود.
آرى، متعلّق قضاى حتمى و مشیّت قاطعه حق متعال مورد رضا به قضا است، چنان که سیّدالشّهدا علیه السلام در آخرین ساعت زندگى در میان خاک و خون مى‏گفت: «رضاً بقضائک و تسلیماً لأمرک لامعبود سواک» و هچنین در خطبه‏اى که هنگام بیرون آمدن از مکه خواند، فرمود: «رضا اللّه رضانا اهل‏البیت».

۲٫ حتمى بودن فعل انسان از نظر تعلّق قضاى الهى، منافات با اختیارى بودن آن از نظر فعالیت اختیارى انسان ندارد؛ زیرا قضاى آسمانى به فعل با همه چگونگى ‏هاى آن تعلّق گرفته است نه به مطلق فعل، مثلاً خداوند خواسته است که انسان فلان فعل اختیارى را به اختیار خود انجام دهد و در این صورت تحقّق خارجى این فعل اختیارى از آن جهت که متعلّق خواست خداست، حتمى و غیر قابل اجتناب است و در عین حال اختیارى و نسبت به انسان صفت امکان دارد (دقت شود).

۳٫ اینکه ظواهر اعمال امام علیه السلام را که قابل تطبیق به علل و اسباب ظاهرى است نباید دلیل نداشتن این علمِ موهبتى و شاهد جهل به واقع گرفت مانند اینکه گفته شود: اگر سیّدالشّهدا علیه السلام علم به واقع داشت، چرا مسلم را به نمایندگى خود به کوفه فرستاد؟ چرا توسّط صیداوى نامه به اهل کوفه نوشت؟ چرا خود از مکه رهسپار کوفه شد؟ چرا خود را به هلاکت انداخت و حال آنکه خدا مى‏فرماید: «ولا تلقوا بایدیکم الى التّهلکه»۲ چرا؟ و چرا؟

پاسخ همه این پرسش‏ها از نکته‏اى که تذکّر دادیم، روشن است و نیازى به تکرار نیست.

قسم دوم) علم عادى

پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم به نصّ قرآن کریم و همچنین امام علیه السلام (از عترت پاک او) بشرى است همانند سایر افراد بشر و اعمالى که در مسیر زندگى انجام مى‏دهد مانند اعمال سایر افراد بشر در مجراى اختیار و بر اساس علم عادى قرار دارد. امام علیه السلام نیز مانند دیگران خیر و شرّ و نفع و ضرر کارها را از روى علم عادى تشخیص داده و آنچه را شایسته اقدام مى‏بیند اراده کرده، در انجام آن به تلاش و کوشش مى‏پردازد. در جایى که علل و عوامل و اوضاع و احوال خارجى موافق مى‏باشد، به هدف اصابت مى‏کند و در جایى که اسباب و شرایط مساعدت نکنند، از پیش نمى‏رود. (و اینکه امام علیه السلام به اذن خدا به جزئیات همه حوادث چنان که شده و خواهد شد واقف است، تأثیرى در این اعمال اختیاریه وى ندارد، چنان که گذشت.)

امام علیه السلام مانند سایر افراد انسانى، بنده خدا و به تکالیف و مقررات دینى مکلّف و موظّف مى‏ باشد و طبق سرپرستى و پیشوایى که از جانب خدا دارد با موازین عادى انسانى باید انجام دهد و آخرین تلاش و کوشش را در احیاى کلمه حق و سر پا نگه‏داشتن دین و آیین بنماید.

نهضت سیّدالشّهدا علیه السلام و هدف آن‏

با یک سیر اجمالى در وضع عمومى آن روز مى‏توان نسبت به تصمیم و اقدام سیّدالشّهدا علیه السلام روشن شد.

تیره‏ ترین و تاریک‏ ترین روزگارى که در جریان تاریخ اسلام به خانواده رسالت و شیعیان‏شان گذشته، دوره حکومت بیست ساله معاویه بود.

معاویه پس از آنکه خلافت اسلامى را با هر نیرنگ بود، به دست آورد و فرمانرواى بى‏قید و شرط کشور پهناور اسلامى شد، همه نیروى شگرف خود را صرف تحکیم و تقویت فرمانروایى خود و نابود ساختن اهل‏بیت رسالت مى‏نمود، نه تنها در اینکه آنان را نابود کند، بلکه مى‏خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد مردم محو کند.

جماعتى از صحابه پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم را که مورد احترام و اعتماد مردم بودند، از هر راه بود با خود همراه و با ساختن احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل‏بیت، به کار انداخت و به دستور او در منابر اسلامى در سرتاسر بلاد اسلامى به امیرالمؤمنین علیه السلام (مانند یک فریضه دینى) سبّ و لعن مى‏شد.

به وسیله ایادى خود مانند زیاد بن ابى و سمره بن جندب و بسر بن ارطاه و امثال ایشان هرجا از دوستان اهل بیت سراغ مى‏کرد، به زندگیش خاتمه مى‏داد و در این راه‏ها از زر، از زور، از تطمیع، از ترغیب و از تهدید، تا آخرین حدّ توانایى استفاده مى‏کرد.

در چنین محیطى طبعاً کار به اینجا مى‏کشد که عامه مردم از بردن نام على و آل على نفرت کنند و کسانى که از دوستى اهل‏بیت رگى در دل دارند، از ترس جان و مال و عِرض خود هر گونه رابطه خود را با اهل‏بیت قطع کنند.

واقع امر را از اینجا مى‏توان به دست آورد که امامت سیّدالشّهدا علیه السلام تقریباً ده سال طول کشید که در همه این مدّت (جز چند ماه اخیر) معاصر معاویه بود. در طول این مدّت از آن حضرت که امام وقت و مبیّن معارف و احکام دین بود، در تمام فقه اسلامى حتى یک حدیث نقل نشده است (منظور روایتى است که مردم از آن حضرت کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است نه روایتى که از داخل خاندان آن حضرت مانند ائمّه بعدى رسیده باشد.) و از اینجا معلوم مى‏شود که آن روز، درِ خانه اهل‏بیت‏ علیهم السلام به کلّى بسته شده و اقبال مردم به حدّ صفر رسیده بوده است.

اختناق و فشار روزافزون که محیط اسلامى را فراگرفته بود، به حضرت امام حسن علیه السلام اجازه ادامه جنگ یا قیام علیه معاویه را نداد و کمترین فایده‏اى هم نداشت؛ زیرا:

اوّلاً، معاویه از وى بیعت گرفته بود و با وجود بیعت، کسى با وى همراهى نمى‏کرد.

ثانیاً، معاویه خود را یکى از صحابه کبار پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم و کاتب وحى و مورد اعتماد و دست راست سه نفر از خلفاى راشدین به مردم شناسانیده بود و نام «خال المؤمنین» را به عنوان لقبى مقدّس بر خود گذاشته بود.

ثالثاً، با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانى مى‏توانست حضرت امام حسن علیه السلام را به دست کسان خودش بکشد و بعد به خونخواهى وى برخیزد و از قاتلین وى انتقام بگیرد و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و عزادار شود!

معاویه وضع زندگى امام حسن علیه السلام را به جایى کشانیده بود که کمترین امنیتى حتى در داخل خانه شخصى خودش نداشت و بالاخره نیز وقتى که مى‏خواست براى یزید از مردم بیعت گیرد، آن حضرت را به دست همسر خودش مسموم کرده، شهید ساخت.

همان سیّدالشّهدا علیه السلام که پس از درگذشت معاویه بى‏ درنگ علیه یزید قیام کرد و خود و کسان خود، حتى بچه شیرخواره خود را در این راه فدا کرد، در همه مدّت امامت خود که معاصر معاویه بود، به این فداکارى نیز قادر نشد؛ زیرا در برابر نیرنگ‏هاى صورتاً حق به جانب معاویه و بیعتى که از وى گرفته شده بود، قیام و شهادت او کمترین اثرى نداشت.

این بود خلاصه وضع ناگوارى که معاویه در محیط اسلامى به وجود آورد و درِ خانه پیغبراکرم صلى الله علیه وآله وسلم را به کلّى بسته، اهل‏بیت را از هرگونه اثر و خاصیت انداخت.

مرگ معاویه و خلافت یزید!

آخرین ضربت کارى وى (معاویه) که به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخت، این بود که خلافت اسلامى را به سلطنت استبدادى موروثى تبدیل نمود و پسر خود یزید را به جاى خود نشانید، در حالى که یزید هیچ گونه شخصیت دینى (حتى به طور تزویر و تظاهر) نداشت و همه وقت خود را علناً با ساز و نواز و باده‏گسارى و شاهدبازى و میمون رقصانى مى‏گذرانید و احترامى به مقررات دینى نمى‏گذاشت و گذشته از همه اینها، اعتقادى به دین و آیین نداشت؛ چنان که وقتى که اسیران اهل‏بیت و سرهاى شهداى کربلا را وارد دمشق مى‏کردند و به تماشاى آنها بیرون آمده بود، بانگ کلاغى به گوشش رسید، گفت:

نعب الغراب فقلت قل او لا تقل‏
فقد اقتضیت من الرّسول دیونى‏۳

و همچنین هنگامى که اسیران اهل‏بیت و سر مقدّس سیّدالشّهدا را به حضورش آوردند، ابیاتى سرود که یکى از آنها این بیت بود:

لعبت هاشم بالملک فلا
خبر جاء و لا وحى نزل‏

زمامدارى یزید که توأم با ادامه سیاست معاویه بود، تکلیف اسلام و مسلمین را روشن مى‏کرد و من جمله وضع رابطه اهل‏بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیان‏شان (که مى‏بایست به دست فراموشى مطلق سپرده شود و بس) معلوم مى‏ساخت.
در چنین شرایطى، یگانه وسیله و مؤثّرترین عامل براى قطعیت یافتن سقوط اهل‏بیت و درهم ریختن بنیان حق و حقیقت این بود که سیّدالشّهدا با یزید بیعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطّاعه پیغمبر بشناسد.

امام علیه السلام و بیعت با یزید

سیّدالشّهدا علیه السلام نظر به پیشوایى و رهبرى واقعى که داشت، نمى‏ توانست با یزید بیعت کند و چنین قدم مؤثّرى در پایمال ساختن دین و آیین بردارد. و تکلیفى جز امتناع از بیعت نداشت و خدا نیز جز این، از وى نمى‏خواست.

اثر امتناع از بیعت‏

از آن طرف امتناع از بیعت، اثرى تلخ و ناگوار داشت؛ زیرا قدرت هولناک و مقاومت‏ناپذیر وقت، با تمام هستى خود بیعت مى‏خواست (بیعت مى‏خواست یا سر) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روى کشته شدن امام علیه السلام در صورت امتناع در بیعت قطعى و لازم لاینفکّ امتناع بود.
سیّدالشّهدا علیه السلام نظر به رعایت مصلحت اسلام و مسلمین، تصمیم قطعى بر امتناع از بیعت و کشته شدن گرفت و بى‏محابا مرگ را بر زندگى ترجیح داد و تکلیف خدایى وى نیز امتناع از بیعت و کشته شدن بود. (و این است معنى آنچه در برخى از روایات وارد است که رسول خدا در خواب به او فرمود: «خدا مى ‏خواهد تو را کشته ببیند.» و نیز آن حضرت به بعضى از کسانى که از نهضت منعش مى‏کردند، فرمود: «خدا مى ‏خواهد مرا کشته ببیند.» و به هر حال مراد، مشیّت تشریعى است نه مشیّت تکوینى؛ زیرا چنان که سابقاً بیان کردیم، مشیّت تکوینى خدا تأثیرى در اراده و فعل ندارد.)

ترجیح مرگ بر زندگى‏

آرى سیّدالشّهدا علیه السلام تصمیم بر امتناع از بیعت و (در نتیجه) کشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگى ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن حضرت را به ثبوت رسانید؛ زیرا شهادت وى با آن وضع دلخراش، مظلومیّت و حقّانیّت اهل‏بیت‏ علیهم السلام را مسجّل ساخت و پس از شهادت تا دوازده سال نهضت‏ها و خونریزى‏ها ادامه یافت و پس از آن، همان خانه‏اى که در زمان حیات آن حضرت کسى درب آن را نمى‏ شناخت، با مختصر آرامشى که در زمان امام پنجم به وجود آمد، شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به درِ همان خانه شتافت. حقّانیّت و نورانیّت‏شان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلألؤ پرداخت و پایه استوار آن، حقّانیّت توأم با مظلومیّت اهل‏بیت‏ علیهم السلام مى‏ باشد و پیشتاز این میدان سیّدالشّهدا علیه السلام بود.

حالا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت، با وضعى که پس از شهادت وى در مدّت چهارده قرن پیش آمده و سال به سال تازه‏تر و عمیق‏تر مى‏شود، اصابت نظر آن حضرت را آفتابى مى‏کند و بیتى که آن حضرت (بنا به بعضى از روایات) انشاد فرموده، اشاره به همین معنى است:

و ما ان طبنا جبن ولکن‏
منایانا و دولت آخرینا

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیداً وصیت کرده بود که اگر حسین بن على علیه السلام از بیعت با وى خوددارى کند، او را به حال خود رها کند و هیچ گونه متعرّض وى نشود. معاویه نه از راه اخلاص و محبت این وصیت را مى‏کرد، بلکه مى‏دانست که حسین بن على علیهما السلام بیعت کننده نیست و اگر به دست یزید کشته شود، اهل‏بیت نشان مظلومیّت به خود مى‏گیرند و این، براى سلطنت اموى خطرناک و براى اهل‏بیت بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است.

اشاره‏ هاى مختلف امام به وظیفه خود

سیّدالشّهدا علیه السلام به وظیفه خدایى خود که امتناع از بیعت بود، آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بیکران و مقاومت‏ ناپذیر بنى ‏امیه و روحیه یزید پى ‏برده بود و مى ‏دانست که لازم لاینفکّ خوددارى از بیعت، کشته شدن اوست و انجام وظیفه خدایى «شهادت» را در بر دارد. و از این معنى در مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون، کشف مى‏فرمود.

۱٫ در مجلس حاکم مدینه که از وى بیعت مى‏خواست، فرمود: «مثل من با مثل یزید بیعت نمى‏کند.»

۲٫ هنگامى که شبانه از مدینه بیرون مى‏رفت، از جدّش رسول اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل فرمود که در خواب به وى فرموده: «خدا خواسته (یعنى به عنوان تکلیف) که کشته شوى.»

۳٫ در خطبه‏ اى که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانى که مى‏ خواستند آن حضرت را از حرکت به سوى عراق منصرف سازند، همان مطلب را تکرار فرمود.

۴٫ در پاسخ یکى از شخصیت‏هاى اعراب که در راه اصرار داشت که آن حضرت از رفتن به کوفه منصرف شود و گرنه قطعاً کشته خواهد شد، فرمود: «این رأى بر من پوشیده نیست؛ ولى اینان از من دست بردار نیستند و هرجا بروم و هرجا باشم، مرا خواهند کشت.»

(برخى از این روایات اگرچه معارض دارد یا از جهت سند خالى از ضعف نیست، ولى ملاحظه اوضاع و احوال روز و تجزیه و تحلیل قضایا، آنها را کاملاً تأیید مى‏کند.)

اختلاف روش امام علیه السلام در خلال مدّت قیام خود

البته مراد از اینکه مى ‏گوییم مقصد امام علیه السلام از قیام خود، شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود؛ این نیست که خدا از وى خواسته بود که از بیعت یزید خوددارى نماید، آنگاه دست روى دست گذاشته، به کسان یزید اطلاع دهد که بیایید مرا بکشید و بدین طریق خنده‏دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روى آن بگذارد؛ بلکه وظیفه امام علیه السلام این بود که علیه خلافت شوم یزید قیام کرده، از بیعت با او امتناع ورزد و امتناع خود را که به شهادت منتهى خواهد شد، از هر راه ممکن به پایان رساند.

از اینجاست که مى‏بینیم روش امام علیه السلام در خلال مدّت قیام، به حسب اختلاف اوضاع و احوال، مختلف بوده. در آغاز کار که تحت فشار حاکم مدینه قرار گرفت، شبانه از مدینه حرکت کرده، به مکه – که حرم خدا و مأمن دینى بود – پناهنده شد و چند ماهى در مکه در حال پناه ندگى گذرانید. در مکه تحت مراقبت سرّى مأمورین آگاهى خلافت بود تا تصمیم گرفته شد توسط گروهى اعزامى در موسم حجّ کشته شود یا گرفته شده، به شام فرستاده شود و از طرف دیگر، سیل نامه از جانب عراق به سوى آن حضرت باز شده، در صدها و هزارها نامه وعده یارى و نصرت داده، او را به عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحاً به عنوان اتمام حجّت (چنان که بعضى از مورّخین نوشته‏اند) از اهل کوفه رسید، آن حضرت تصمیم به حرکت و قیام خونین گرفت. اوّل به عنوان اتمام حجّت «مسلم بن عقیل» را به عنوان نماینده خود فرستاد و پس از چندى، نامه مسلم مبنى بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام، به آن حضرت رسید.

امام علیه السلام به ملاحظه دو عامل که گفته شد؛ یعنى ورود مأمورین سرّى شام به منظور کشتن یا گرفتن وى و حفظ حُرمت خانه خدا و مهیّا بودن عراق براى قیام، به سوى کوفه رهسپار شد. سپس در اثناى راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانى رسید، روش قیام و جنگ تهاجمى را به قیام دفاعى تبدیل فرموده، به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها کسانى را که تا آخرین قطره خون خود از یارى وى دست بردار نبودند، نگه داشته، رهسپار مصرع خود شد.*۴

پاورقیها:

۱٫ جنّ / ۲۶ و ۲۷٫
۲٫ بقره / ۱۹۵٫
۳٫ به نقل از آلوسى در جزء ۲۶، تفسیر روح المعانى، ص ۶۶٫
*. بحثى را که مطالعه کردید،… توسّط استاد علاّمه حضرت آقاى طباطبایى، در پاسخ سؤال گروهى از علاقه‏مندان، نوشته شده و چنان که ملاحظه نمودید، در این بحث ضمن حفظ اتفان و استحکام، اختصار و ایجاز نیز مراعات [شده‏] که تفصیل و تقریر براهین مربوطه، نیازمند مطرح ساختن یک سلسله مسائل عقلى و فلسفى در سطح عالى است…
این مقاله براى نخستین بار در تاریخ ربیع‏الثانى ۱۳۹۱ ق. به شکل رساله کوچکى در ۳۲ صفحه، از طرف ما منتشر و به طور رایگان توزیع گردید و اینک براى استفاده بیشتر، متن آن در این کتاب نیز درج مى‏شود.
۴٫ بررسیهاى اسلامى، ج ۲، ص ۱۷۸ – ۱۶۵، هجرت، قم، ۱۳۹۷ ق) (سید هادى خسروشاهى)

منبع:  کتاب «بررسى‏هاى اسلامى» مجموعه‏اى از مقالات و پرسش و پاسخ‏هاى علامه طباطبایى قدس سره مى‏باشد که به کوشش استاد سید هادى خسروشاهى و توسط انتشارات هجرت قم در سال ۱۳۹۷ ق. منتشر شده است. مقاله حاضر برگرفته از جلد دوم این مجموعه است . کوثر , شماره ( ۶۱ ), از طر یق شبکه اطلاع رسانى شارح

نقش نوبختیان در کلام شیعه

نقش نوبختیان در کلام شیعه رویکردها و گرایش ها کلامی در شیعه را می توان به ۳ دوره تقسیم کرد: ۱- نص گرایی ۲- عقل گرایی تاویلی ۳- خرد گرایی فلسفی

 اصول تفکر نص گرایان:

الف) التزام و پایبندی به نص.

 ب) حجیت خبر واحد در عقاید.

 ح) محدودیت گستره عقل در شناخت

 د) محدودیت در به کارگیری استدلال عقلی و منطقی شخصیت ها:

 1. محمد بن حسن الصفار قمی ۲٫ ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی ۳٫ سعد بن عبدا… بن ابی خلف اشعری ۴٫ محمد بن یعقوب الکلینی ۵٫ محمد بن علی بن بابویه ۶٫ سید رضی الدین ابن طاوس حلی.

 عقل گرایی:

عقل گرایی عنوان عامی است که به هرگونه نظام فکری و فلسفی که نقش عمده و اساسی را به عقل می دهد اطلاق می شود و در مقابل نظام های فکری مانند ایمان گرایی، نص گرایی و شهود گرایی و تجربه گرایی می آید و در اینجا عقل گرایی در مقابل نص گرایی است و منظور آن مکتب فکری است که در برابر معارف وحیانی بر نقش عقل نیز در کسب معرفت تاکید دارد و عقل و وحی را منابع معرفت می دانند و در هنگام تعارض اشاعره بیشتر به گزینش نقل تمایل دارند اهل حدیث عقل را به حساب نمی آورند و عقل گرایان شیعه نقل را براساس عقل به تاویل می برند و لذا اگر در موردی ظاهر دلیل نقلی با دلیل عقلی مبرهن هماهنگ نبود خود دلیل عقلی به منزله دلیل لبی متصل یا منفصل است که می توان با آن در ظاهر هر نقل تصرف کرد(دین شناسی جوادی آملی ص ۱۴۸)

 تعریف

تبیین اجتهادی و کاویدن ظرایف اصول دین با بهره مندی از قواعد و سنن قابل قبول عقلی و ماثورات دینی به دور از تأثر از اندیشه های فلسفی و عرفانی«علامه مجلسی اخباری یا اصولی ج ۲ ص ۲۹۸»

 سیر تاریخی

در دوره غیبت تا پیش از شیخ مفید تفکر نص گرایی اهل حدیث حاکم بود آنها به عقل توجهی نداشتند اگر چه آن را نفی هم نمی کردند کار آنان دریافت حدیث و نقل آن و حداکثر تبویب و تنظیم آن خلاصه می شود. ابتدا ابن قبه و بعد شیخ مفید در راه گشودن راه استدلال و برهان تلاش گسترده ای کردند و بعد توسط سید مرتضی با کتاب الذخیره و ابو صلاح حلبی با تقریب المعارف و کراجکی در کنز الفوائد و شیخ طوسی با تمهید الاصول و عبدالجلیل قزوینی با کتاب النقص ادامه یافت و سدالدین حمصی با المنفد من التقلید این روش را در پی گرفت و نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن سعید با کتاب المسلک فی اصول الدین پایبندی خود را به روش عقلی نشان داد. خواجه نصیرالدین طوسی روش خردگرایی فلسفی را بنیان گذاشت.

 آثار و دستاوردها:

 1. تثبیت هویت و استقلال کلام شیعه ۲٫ ابداع و تأسیس روش منطقی در جمع عقل و نقل.

 روش خردگرایی فلسفی

 سومین روش و جریان کلامی را می توان «خردگرایی فلسفی» نامید. خرد یعنی وسعت فکر و بینش عمیق بصیرت فهم و دید روشن است

فلسفه

بحث های برهانی که غرض و آرمان آن ها تمییز و شناخت حقایق بوده و در نتیجه اثبات وجود حقیقی اشیاء و تشخیص علل و اسباب وجود آنها و چگونگی و مرتبه وجودی شان را در پی داشته باشد.

 ویژگیها

 1. استفاده از اصطلاحات و قواعد فلسفی اصطلاحاتی چون وجود، ماهیت، علت و معلول، وحدت و کثرت و پرداختن به موضوعاتی مانند جوهر و عرض متکلمان را به خود مشغول کرد. ۲٫ ابتناء بر بدیهیات نظری و استناد به برهان. ۳٫ وسعت نظر

فیلسوف با دید وسیع امور را در سطح وسیع تر مورد مطالعه قرار می دهد و رابطه یک امر را با امور دیگر بررسی می کند و قبل از اینکه امری خاص اظهار نظر نماید امور مربوط به آن را هم مورد مطالعه قرار می دهد و معنای دیگر وسعت نظر گنجایش فکری و برخورداری از ظرفیت ذهنی است که تحقق آن در گرو اندیشه فلسفی است.

آزاد اندیشی

 افرادی که فاقد تفکر و روح فلسفی اند در اظهار نظر نسبت به عقاید تحت تأثیر عوامل شخصی روانی اجتماعی یا نظام فکری خاصی هستند و گاهی امور محسوس گاهی تجربیات دیگران باعث محدودیت فکر او می شود و یا آراء ثابت شده فکر او را محدود می کند و فلسفه تمام قیود محدود کننده فکر آدمی را می شکند و او را از هر محدودیتی آزاد می سازد. و مقصود از خردگرایی فلسفی دین ستیزی بی تقیدی نمی باشد بلکه فیلسوف الهی با انگیزه حقیقت جوی فکر و تعقل خود را به کار می گیرد و در عین حال اعتقاد دارد هدایت عقلی با هدایت شرعی هماهنگ باشد و در صورت تعارض باید شرع را به گونه ای تفسیر کرد با نتایج روشن و قطعی دلایل صحیح عقلی هماهنگ باشد.

نتایج و آثار روش فلسفی

 1. تحلیل تحقیق و تدقیق در مسائل. ۲٫ رشد و تقویت علم کلام.

 ملاک و معیار کلام فلسفی

 آنچه می توان ملاک و معیار کلام فلسفی باشد عبارت است از: ۱٫استفاده از قواعد و اصطلاحات فلسفی. ۲٫ استناد به براهین عقلی صرف. ۳٫ چینش و تنظیم ویژه از مباحث کلامی.

 سئوال : کدام یک از متکلمان و مذاهب کلامی از این معیارها برخوردار بودند تا بتوان آنها را خردگرای فلسفی نامید؟

 1. معتزله فلسفی بودند و از اصطلاحات فلسفی استفاده می کردند نمونه آن ابو هذیل و نظام بودند و بعدها به خاطر تعامل با اشاعره و متکلمان امامی در این روش متعادل تر شده اند.
 2. اشاعره: این گروه رقیب معتزله و مخالف فلسفه بودند هر چند برای مبارزه با معتزله با فلسفه آشنا شده بودند ولی کلام آنها جدلی است.
 3. امامیه: کلام امامیه از ابتدا بر تامل و تفکر بنا شده بود و به علت عدول از آن بنای ادله بر مسلمات و مشهورات گذاشته شد و این معلول دست برداشتن از طریق مستقیم صحابه و تابعان دوری از اهل بیت می باشد. کلام شیعی که مقدمات آن از معصوم گرفته شده به منزله اولیات در قیاس برهانی است و آن هم مفید یقین است و چون مقدمات یقینی بود، برهانی بود به همین جهت بر فلسفه و حکمت هم برتری خواهد داشت زیرا در اثبات همه امور از جمله اموری که عقل فقط اثبات اصل آنها را می کند و از تبیین کیفیت آنها ناتوان است و اموری که به علت جزیی بودن عقل قادر به نفی و اثبات آن ناتوان است می توان از کلام معصوم کمک گرفت بنابراین کلام شیعه با فلسفه تعارض ندارد بلکه تعامل دارد اما این بدان معنا نیست که روش کلام شیعه از همان ابتدا فلسفی بوده است زیرا نص گرایان هرچند روش آنها استدلالی بود ولی فلسفی نبود و عقل گرایان هم اگر چه مخالفتی با فلسفه نداشتند ولی از اصطلاحات آن استفاده نمی کردند. ولی با توجه ملاکهای کلام فلسفی نوبختی ها را آغازگر کلام فلسفی دانست و اولین اثر آن الیاقوت فی علم الکلام است که از اصطلاحات فلسفی استفاده کرده و از برهان و استدلال استفاده کرده و چینش خاص آن حکایت از آن دارد که آغاز گر این روش نوبختی ها بودند اگر چه این روش توسط خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقاد به کمال خود رسید. خصوصیت این روش آن است که اگر چه در هدف و موضوع با علم کلام شریک است ولی در روش و استدلال و چگونگی تبیین مباحث و دفاع از شبهه ها از آن متمایز است و به قلمرو فلسفه تعلق دارد. متکلم از برهان بهره می برد و گاهی از جدل و خطابه هم استفاده می کند و از تمثیل و استقراء بهره می برد و تلاش او این است که تمام دستاوردهای فلسفه را در راه خدمت به معارف دینی و دفاع از دین و رد شبهه های دگر اندیشان به کار ببرد.

 شخصیت ها

 1. ابوسهل اسماعیل بن نوبخت. ۲٫ ابومحمد حسن بن موسی نوبختی. ۳٫ ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت. ۴٫ خواجه نصیرالدین طوسی.

 نوبختیان دانشمند بزرگ امامی

 خاندان نوبخت،سلسله دانشمندان ایرانى تبارى‏اند که پس از قبول اسلام در راه اعتلاى آن و نشر معارف و علوم و آداب اسلامى گامهاى بلندى برداشته و خدمات قابل توجهى نموده‏اند. بزرگان این خانواده از نیمه اول قرن دوم تا اوایل قرن پنجم هجرى، در بغداد یا مصدر کارهاى حکومتى و دیوانى بودند و یا در مسند مباحث کلام، حدیث و ادبیات به تبیین علوم و معارف دین پرداخته بودند. نسب این خاندان به «نوبخت منجم» مى‏رسد. وى قبل از به خلافت رسیدن منصور دوانیقى در اهواز محبوس بود. بنابر حکایت خطیب بغدادى از اسماعیل بن على نوبختى، وى در زندان با منصور ملاقاتى داشت و بشارت خلافت را به او داد و از او نوشته‏اى گرفت تا پس از تصدى حکومت، وى را به دربار راه دهد. منصور عباسى به وعده خود وفا کرد و پس از خلیفه شدن او را به سمت «منجم» دربار منسوب کرد. نوبخت نیز آیین اسلام را پذیرفت و خود را تحت ولایت خلیفه درآورد.(۱) پایه‏ریزى شهر بغداد به دستور منصور عباسى در ساعتى که نوبخت منجم، تعیین کرده بود، آغاز شد. زمانى که نوبخت رو به ناتوانى و پیرى رفت فرزند خود را به خلیفه معرفى کرد؛ خلیفه با اعطاى کنیه «ابو سهل» وى را به جاى پدرش برگزید. ابن ندیم مى‏نویسد: آل نوبخت به ولایت على و فرزندانش مشهورند لیکن دلیلى بر تشیع نوبخت و فرزندش ابوسهل نداریم. نسل نوبخت از طریق فرزندش ابوسهل که داراى ده پسر بود ادامه یافت و از این ذرّیه با برکت، ستارگان فروزانى در آسمان علم و فضیلت و ولایت درخشیدند و با فروغ خویش به علم حدیث و کلام و ادب جلوه‏اى دیگر بخشیدند.

نقش نوبختیان در پیشبرد افکار شیعه

 الف ) نسب نوبختیان

 نوبختیان، در شمار خاندان های اصیل ایرانی تباری اند که احتمالا پیشینه علمی و شرافت نسبی این خاندان که در اواخر قرن اوّل تا اوایل قرن پنجم هجری می زیستند، به روزگار ساسانیان باز می گردد و با توجّه به تمایز طبقات در دوره ساسانی، اینان را از طبقه دبیران آن دوره شمرده اند.(۲) نام نوبخت، نیای معروف این خاندان، مرکّب از دو واژه «نو» و «بخت» به معنای «جوانْ بخت» است. گاهی نوبخت را نیبخت خوانده اند، همان گونه که نوروز را نیروز گفته اند. نوبخت بر دین زردشت بود و از شخصیت های علمی و ستاره شناسان برجسته عصر اموی و عبّاسی به شمار می رفت. وی با تألیف کتاب هایی در دانش نجوم و ترجمه متون پهلوی عصر ساسانی به زبان عربی، نقش بسزایی در شکوفایی تمدّن اسلامی ایفا کرد. او نخستین بار برای خالد فرزند یزید بن معاویه، کتاب های طب و نجوم را ترجمه نمود(۳) و در دوره خلافت منصور به دربار عبّاسیان راه یافت.(۴)

 ب ) نوبختیان و عباسیان

 راه یابی نوبخت به دربار خلافت عبّاسی به سال های پیش از خلافت عبّاسیان و زندانی بودن او و منصور عبّاسی در اهواز باز می گردد. نوبخت، در همان نگاه نخستین و با استفاده از قوانین نجوم، آینده خلافت اسلامی را از آنِ وی دانست و به منصور، مژده خلافت داد و از وی خواست تا در صورت تحقّق این پیش گویی، مژدگانی وی را فراموش نکند و در این خصوص، دست نوشته ای از منصور گرفت.(۵) پس از آن که منصور به خلافت رسید، به دست او اسلام آورد و از منجّمان برجسته دربار شد. منصور، نخستین خلیفه عبّاسی بود که منجّمان را به دربار راه داد و طبق آرای آنان، عمل کرد و منجّمان در دربار وی، از مقام و منزلت بالایی برخوردار بودند.(۶) شاید جایگاه ویژه آنان، به این دلیل باشد که خود براساس پیش گویی آنان به خلافت رسید. منصور در سال ۱۴۴ ق ساختن شهر بغداد را در ساعتی که نوبخت، آن را استخراج کرد، آغاز نمود.(۷) او در مقابل پیش گویی پیروزیِ وی بر ابراهیم بن عبدالله، قتیل باخمرا، دویست جریب از زمین های نهر جَوبَر(۸) و به روایتی دو هزار جریب از زمین های حویزه را جایزه گرفت.(۹) بنا بر نقل بلاذری، منصور برای مبارزه با بنی امیّه، به عبدالله بن معاویه طالبی پیوست و قبل از آن با نوبخت ملاقات کرده، سرانجام کار خود را جویا شد. نوبخت به وی اطمینان داد که پادشاه عرب خواهد شد، گرچه در این سفر با ناملایماتی همراه است.(۱۰) کهولت سن نوبخت، مانع از انجام وظایف حکومتی توسط او شد، از این رو، وظایف خود را به فرمان منصور برعهده یگانه فرزندش ابوسهل نهاد. نام وی از نام های طولانی ایرانی بود که به سختی تلفظ می شد.(۱۱) منصور برای رهایی از دشواری تلفّظ، کنیه ابوسهل را که به آسانی تلفظ می شد و مفهوم راحتی را می رساند، برای او انتخاب کرد. مشهور شدن او به این کنیه، سبب فراموشی نام اصلی وی شد، به گونه ای که معاصران وی نیز نام اصلی او را نمی دانستند. به تدریج، ابوسهل از ندیمان منصور شد و تا سال وفات خلیفه، در خدمت او بود و وی را در آخرین حجّی که منصور در آن وفات یافت، همراهی کرد.(۱۲) وی مانند پدرش از منجّمان و مترجمان سرشناس ایرانی بود و بسیاری از کتاب های نجوم را از پهلوی به عربی برگرداند. حاجی خلیفه، به نظم درآوردن کلیله و دمنه را به وی نسبت داده و افزوده است که عبدالله بن هلال اهوازی، آن را در دوره خلافت مهدی برای یحیی برمکی از فارسی به عربی برگرداند و ابوسهل بن نوبخت نیز آن را برای یحیی به نظم درآورد.(۱۳) فرزندان ابو سهل نیز از فرهیختگان، منجّمان، شاعران و راویان اشعار ابو نواس به شمار می رفتند. ارتباط آنان با ابونواس (متوفای ۱۹۸ق) بسیار صمیمانه بود و در نهایت، به تیرگی منجر شد. احتمالا مواضع شیعی نوبختیان و مواضع ضدّ شیعی ابونواس، از عوامل اصلی تیرگی روابط آنان باشد. در اثر تیرگی روابط آنان بود که هجوگویی های شاعر گزنده زبان عرب، موقعیت اجتماعی آنان را آسیب پذیر کرد. این تیرگی تا جایی ادامه یافت که دشمنان آل نوبخت، مرگ ابونواس را به اینان نسبت دادند.(۱۴) برخی انتشار شعری منتسب به ابونواس را که در آن، امام علی (علیه السلام) و شیعیان ایشان هجو شده بودند، موجب خشم نوبختیان و در نهایت، مسموم کردن ابونواس می دانند. عدّه ای دیگر اعتقاد دارند ابونواس، ضمن شعری اسماعیل بن ابی سهل را هجو کرد و او را «رافضی» و «بخیل» خواند. اسماعیل با آگاهی از این سروده، مقدّمات مرگ وی را فراهم آورد. برخی دیگر، مرگ ابونواس را نتیجه قصیده هجائیه وی علیه علی بن ابی سهل دانسته اند و معتقدند ابونواس در اثر ضرب و شتم علی درگذشت.(۱۵) گرچه انتساب مرگ ابو نواس به نوبختیان، مورد تردید و انکار است، ولی به استناد همین گزارش ها می توان مواضع دینی سیاسی و عامل تیرگی روابط آنان را تبیین کرد. آن چه موجب تردید در صحّت انتساب مرگ ابونواس به آل نوبخت است این که آنان با وجود تیرگی روابط، حقّ سابقه دوستی را فراموش نکرده، در کفن و دفن وی بر یکدیگر پیشی گرفتند و به این کار، افتخار کردند. افزون بر این، در رثای وی اشعاری سرودند و اشعار وی را که در معرض نابو دی بود، جمع آوری کرده، در اختیار افرادی گذاردند که در صدد تدوین اشعار ابونواس برآمده بودند. حمزه اصفهانی، بیشتر اشعار ابو نواس را مستقیماً از نوبختیان و مقداری را نیز به راهنمایی آنان از مُهَلهِل بن یموت (متوفای ۳۳۴ق)گرفت و شرح نفیسی بر دیوان وی نوشت.(۱۶)

ج ) مذهب نوبختیان

 نوبخت، پیش از اسلام آوردن بر آیین زردشت بود و به دست منصور، دومین خلیفه عبّاسی اسلام آورد، امّا آگاهی دقیقی از چگونگی گرایش وی و فرزندانش به مذهب شیعه وجود ندارد. اسلام پذیری آنان در ابتدا باید با سیاست های مذهبی حکومت عبّاسی هماهنگ باشد. شاید بتوان احتمال داد از آن جایی که عبّاسیان مردم را به اهل بیت (علیهم السلام) دعوت می کردند و ادّعای تشیّع داشتند، نوبخت و فرزندان وی از ابتدا با تفکّر شیعه، آشنا شده و هنگامی که عبّاسیان از تشیّع به تسنن، تغییر مذهب دادند آنان در حوزه اندیشه، از حکومت فاصله گرفته و تفکّر شیعی خود را حفظ کردند. پیش از این تغییر، جدایی میان علویان و عبّاسیان در جامعه، محسوس نبود. مسعودی در وصف منصور، وی را نخستین فردی دانسته است که میان بنی عبّاس و آل ابو طالب تفرقه افکند.(۱۷) افزون بر این، تمایل ایرانیان به اهل بیت (علیهم السلام)، به عنوان یک اصل، درخور توجّه است. آنان پس از حادثه کربلا از بدنه حکومت اموی و بعدها از عبّاسیان جدا شدند. شاهد این ادّعا را پرسش های محمّد و هارون، دو تن از فرزندان ابوسهل نوبختی، از امام صادق (علیه السلام) درباره علم نجوم و استخراج احکام بر اساس آن، دانسته اند. امام در پاسخ آنان فرمود: «در صورتی که با توحید الهی منافات نداشته باشد، اشکال ندارد».(۱۸) گویا معروف بودن این خاندان به تشیّع و دفاع آنان از تفکّر شیعی، در طول چند قرن، موجب شده تا درباره آغاز گرایش این خاندان به مذهب شیعه، سخنی گفته نشود. سیّدمحسن امین با این که تمام افراد این خاندان را شیعه می داند، درباره تشیّع نوبخت و فرزندش ابوسهل، تردید جدّی دارد. وی می گوید: علاوه بر این که شاهدی بر تشیّع این دو نفر وجود ندارد، در خدمت منصور بودن، خلاف آن را نشان می دهد.(۱۹) عملکرد نوبخت در زمان قیام ابراهیم بن عبدالله، قتیل باخمرا، گفتار امین را تقویت می کند، زیرا منصور، خود را شکست خورده می دانست و آماده عقب نشینی و فرار به ری بود. نوبخت، نزد او رفت و با پیش گوییِ پیروزی بر ابراهیم، وی را از فرار، باز داشت. نوبخت برای اطمینان بخشیدن به منصور، جان خود را مرهون این پیش گویی قرار داد و افزود: «مرا در کنار خود، نگه دار تا در صورتی که خلاف گفتارم اثبات شد، محکوم به مرگ باشم». در همین حال، خبر شکست ابراهیم و کشته شدن او رسید.(۲۰) در پاسخ می توان گفت که در خدمتِ خلیفه بودن، شاهدی بر عدم تشیّع آنان نیست، زیرا مجموعه افراد این خاندان، در سطح عالی حکومتی و به ظاهر در خدمت خلفا بوده اند و در این صورت، باید همه نوبختیان را غیر شیعی دانست، در حالی که شیخ مفید که بنیان علمی خود را از نوبختیان گرفته است این خاندان را بدون این که فردی را استثنا کند، شیعی خوانده است.(۲۱) ابن ندیم نیز تصریح کرده است که نوبختیان به ولایت امام علی (علیه السلام) و فرزندانش شناخته می شوند.(۲۲) هم چنین ابن طاووس آنان را از سرشناسان طایفه برحق می شمرد.(۲۳)ماسینیون نیز در تحلیلی از نوبختیان آنان را افرادی معرّفی کرده که از صمیمِ دل، خلافت را شایسته عبّاسیان نمی دانستند، ولی آن چنان خلیفه را زیر نفوذ فکری خود در آورده بودند که گاهی خلیفه در بر حق بودن خود، تردید می کرد.(۲۴)

د)تعامل فکری فرهنگی نوبختیان

 ارتباط خاندانهای شیعی نوبختی ، اشعری و آل بویه با یکدیگر درگسترش فرهنگ شیعه و مبارزه با انحرافات فکری قابل توجه است ارتباط این خاندانها ، در واقع ، بخشی از ارتباط دو حوزه ی شیعی بغداد و قم را ترسیم می کند. از مجموع گزارشها ، مرجعیت و اعتبار علمی حوزه ی قم و خاندان بابویه و اشعری دانسته می شود . حسین بن روح ،با درک این واقعیت ، قم را محترم می شمرد . احتمالاً ، ملقب شدن نوبختی به ،«قمی » ،بیانگر شدت علاقه و ارتباط وی با قم و علمای آن است .از طرفی نیزعلمای قم ، به رهبری خاندان نوبختی ، نیابت آنان از سوی امام قائم ( عج ) و رهبری شیعه ، اعتراف داشتند . در توضیح این ارتباط گفته میشود هنگامی که حسین بن روح ، کتابی در فقه به نام التأدیب تألیف کرد ، آن را برای ارزیابی و اظهار نظر به حوزه ی حدیثی قم فرستاد و از علمای آنجا خواست تا مواردی را که برخلاف نظر آنان است ، یاد آور شوند .علمای قم ،پس از ارزیابی محتوای کتاب ، آن را جز یک مورد ، تأیید کرده ، نزد وی باز فرستادند.(۲۵) مکاتبات میان بزرگان این دو خاندان ، روز افزون بود . به عنوان مثال ، علی بن بابویه ( پدر شیخ صدوق ) در نامه ای که به نایب سوم حضرت حجت نوشت ، یادآور شد که از وی فرزند به وجود نمی آید .او در این نامه ، خواستار دعای حضرت حجت ( عج ) شد .در پاسخ نامه آمد که او در آینده از همسر دیگری ، دارای دو فرزند فقیه می شود .می گویند : محمد ( شیخ صدوق ) و حسین ( برادر شیخ صدوق ) بادعای حضرت به دنیا آمدند.از این رو ، افتخار علمی خاندان بابویه را مرهون دعای خیر ان حضرت می دانند(۲۶) . ابن بابویه درماجرای حمله ی قرمطیان به حاجیان خانه ی خدا به سال ۳۱۷ ق، دو نامه به شرح زیر به حسین بن روح نوشت . درنامه ی نخست ، خواهان اجازه ی نوبختی از امام برای سفر حج خود شد.امام در پاسخ به این نامه ، وی را از سفر حج ، نهی کرد . ابن بابویه پس از دریافت پاسخ ، نامه ی دیگری به نوبختی نوشت و یادآور شد که وی نذر کرده تا درسال جاری به حج برود .دراین صورت ، آیا عمل نکردن به نذر ، جایز است ؟ در پاسخ نامه ی دوم آمده است که با فرض ناچاری ، همراه با آخرین کاروان حاجیان ، همراه شود . در این سال ، کاروانهای حاجیان ، گرفتار قرمطیان شده ، اموالشان غارت شد وبرخی از آنان نیز کشته شدند . کاروانی که از آسیب قرمطیان درامان ماند ، آخرین کاروان بود که علی بن بابویه همراه آن بود .( ۲۷) نامه ی قمی ها به حسین بن روح ، بیانگر گسترش و عمق رابطه ی دو حوزه ی شیعه است و نشان می دهد که این دو حوزه ، درعین حالی که به لحاظ شیوه ی استدلال، با هم مخالف بودند ، درمسائل اساسی ، یکدیگر را تأیید می کردند . در گزارش دیگری آمده است که قمی ها درنامه ای ، تردید و نگرانی خود رااز پاسخهای صادرشده از بغداد ، اظهار کردند .تردید آنان از آن رو بود که احتمال می دادند و برخی از نامه ها را شلمغانی به نام نوبختی صادر کرده باشد . نوبختی د ر پاسخ نامه ی آنان با اعلام انزجار از شلمغانی و نفرین درحق او ، نوشت که نامه ها را خودش پاسخ می دهد .( ۲۸) از این پاسخ ، معلوم می شود که وی ، علاوه بر اینکه واسطه ی میان مردم و امام زمان ( عج ) بوده است ، گاهی براساس استنباط و اجتهاد خود نیز به مسائل شرعی پاسخ میداده است . نمونه ی دیگری ازهمکاری این دو حوزه راباید درمبارزه با غلو و انحرافات فکری جستجو کرد. ابوسهل نوبختی دربغداد و ابن بابویه در قم ، همزمان با منصور حلاج مبارزه کرده ، وی را از آن دو شهر ، بیرون کردند.(۲۹)صدوق درمبارزه با غلو ، کتاب ابطال الغلو و التقصیر و اسماعیل بن علی نوبختی ، کتاب الرد علی الغلاه را تألیف کرد.(۳۰) دست کم دو نفر ازبزرگان علمای قم ، در عصر شیخ مفید ، به حوزه ی بغداد رفته ودر آنجا تدریس کرده اند. ابوالقاسم ابن قولویه دربغداد ، کرسی تدریس داشت ونجاشی از شاگردان وی بود . محدث معروف شیعه ، شیخ صدوق نیزدر ایام جوانی درسالهای ۳۵۲ و ۳۵۵ ق ، به بغداد رفت و درباره ی مسائل مختلفی ، از جمله برخی مسائل شرعی به وجود آمده درآن زمان ، گفتگو کرد . مهارت وی درعلوم دینی به اندازه ای بود که شیوخ و محدثان بغداد برای دانش اندوزی درحلقه ی درس وی حاضر می شدند . مفید نیز درشمار شاگردان صدوق بوده است . به خوبی معلوم نیست هدف اصلی شیوخ قم از سفر به بغداد ، چه بوده ، اما بعید نیست که آنان برای گفتمانی به منظور جلوگیری از عقلگرایی افراطی متکلمان بغداد و درنتیجه ،نزدیکی دو حوزه عقل گرای بغداد و حدیث گرای قم به بغداد رفته باشند . آنان در بغداد افزون بر تدریس و طرح پرسشهای شرعی ، با دانشمندان دیگر فرق اسلامی نیز مناظرات علمی داشتند.(۳۱) به هرحال ، مکتب سومی از درون تعارض و و در عین حال تعامل دو مکتب قم و بغداد ، به وجود آمد . شیخ مفید ، بنیانگذار این مکتب است . او با اینکه در استدلالها ، به عقل توجه خاصی داشت ، از دانش اهل بیت (ع) نیز بهره برد و مکتبی جامع امتیازات هر دو مکتب به وجود آورد . این مکتب با شاگردانی چون سید مرتضی ، نجاشی و شیخ طوسی ، رونق بیشتری یافت . از این رو ، به نظر میرسد وی کتاب أوائل المقالات را با تکیه بر احادیث اهل بیت (ع) به منظور تعدیل متکلمان بغداد و کتابهای تصحیح الاعتقاد و مقابس الأنوار فی الرد علی أهل الأخبار را در نقد اعتقادات شیخ صدوق و مکتب قم تألیف کرده باشد .(۳۲) حسین بن علی بن موسی بن بابویه قمی از حسین بن روح نوبختی روایت نقل کرده است .(۳۳) گزارش راوندی نیز از ارتباط مردم کوفه با ابن روح ، حکایت دارد . او از زنی خبر داده که در اثر اختلافات زناشویی و قهر از شوهر به خانه ی پدرش رفته بود . شوهر ، برای برگشت همسرش به بغداد رفته ، از حسین بن روح یاری خواست . ابن روح از وی خواست تا در این خصوص نامه ای بنویسد . او در نامه به نوشتن نام خود و پدرش اکتفا کرد . در مراجعه ی بعدی ، زیر نامه ی مرد کوفی نوشته شده بود : « به زودی اختلاف آن دو اصلاح خواهد شد ه».

اندیشه های نوبختیان و تأثیر آنها بر اندیشه های شیعه دلایل خردگرایی فلسفی در روش نوبختیان

 الف) دسترسی به آثار و منابع فلسفی

 1. اینان که ساکن بغداد بودند با آثار یونانیان و ایران که در بیت الحکمه بغداد ترجمه شد آشنا بودند و بسیاری از کتب یونانی به اهتمام آنها ترجمه شد. ۲٫ نزدیکی به معتزله. ۳٫ دسترسی نداشتن به احادیث و روایت ها. ۴٫ استناد به عقل به جای نقل. این گروه با وجود نصوص و روایت های صحیح در بعضی از مواد دیدگاههای معارض با روایت ها دارند مانند انکار معجزه به دست امام، ارتباط نداشتن ائمه با ملائکه … ۵٫ اختلاف نظر با جمهور شیعه راهکارهای زیادی برای ارزیابی نقش و تأثیر تفکر ، نویسنده یا کتاب در دوره های بعد وجود دارد که شایع ترین آنها استفاده ی صاحبنظران دوره های بعد و حتی ارزش پذیری نقد آنهاست. درباره ی تأثیر نوبختیان ، بیان همین نکته کافی است که بنا بر گفته ی نجاشی ، کتاب التنبیه اسماعیل بن علی دردوره های بعد ، از متون درسی حوزه ی کلام قرار گرفته است ، شیخ مفید ، آن را تدریس می کرد و در تألیفات خود ، از آن بهره می گرفت و در مواردی نیز عقاید آنان را نقد می کرد . نجاشی در شمار افرادی است که برای فراگیری آن کتاب ، در درس شیخ مفید شرکت می کرد . ابن بابویه ، بخشی از این کتاب را در کتاب کمال الدین خود ،نقل کرده است .(۳۴) از این رو ، می توان گفت که نوبختیان ، بر دو مکتب مهم حدیثگرای قم و عقلگرای بغداد تأثیر گذاشته اند . از شرحهای نوشته شده بر کتاب یاقوت نوبختی ( ابوالقاسم ابراهیم ) دانسته می شود که این کتاب ، متن درسی بوده و علامه حلی آن را تدریس می کرده است و سید عمید ، آن را نزد علامه حلی خوانده است .(۳۵) نوشته های شیخ مفید ، از بهترین منابعی است که عقاید نوبختیان را در مسائل اصول دین و مذهب ، بررسی کرده است . وی ، علاوه بر تبیین آرای خود ، به مقایسه ی آنها با آرای نوبختیان و دیگر شیعیان ، معتزله و اهل حدیث پرداخته و تأثیر گذاری فرقه ها و نحله های فکری رابر یکدیگر ، بیان کرده است. او به این منظور ، کتاب أوائل المقالات را نوشت و در مقدمه ی آن ، یادآور شد که با بررسی وجوه افتراق شیعه و معتزله در این کتاب ، عدلیه ی شیعه را از عدلیه ی معتزله متمایز کرده است. مفید تصریح کرده که این کتاب ، مبنای مورد اعتمادی برای آزمودن اعتقادات فرقه های اسلامی است . موقعیت زمانی و تشتت آرای دینی به وجود آمده در اثر غیبت امام ، نوبختیان رابه این سو کشاند که کمتر به نقل توجه کنند و دربهره گیری از عقل، در مباحث اصولی  افراط کنند. این موضوع ، خود از زمینه های اصلی اختلاف شیخ مفید با نوبختیان است. در واقع ، او با اینکه به مسائل عقلی و رویارویی با اخباریگری پایبند بود ، سعی داشت با عقلگرایی افراطی ،دوری از قرآن و سنت ، تساهل و بهره گیری از این دو یا تأویل آنها برای تطبیق با آرای عقلی وکلامی مبارزه کرده ، با تکیه بر نقل و حدیث ، عقلگرایی افراطی را تعدیل کند. از این رو ، شیخ مفید ، ضمن احترام به نوبختیان ، برخی آرای ایشان را ابطال کرد و در مواردی نیز نتیجه ی استدلال آنان را پذیرفت ، ولی شیوه و مقدمات استدلال آنان را رد نمود .(۳۶) با این حال ، وی با تعریف شیعه و اعتزال(۳۷) و بررسی اصول فکری هر یک ، درصدد بر آمد تا نوبختیان را از اتهام اعتزال گرایی رهایی بخشد . بررسی اندیشه های نوبختیان و نوع اختلاف آنها با آرای شیخ مفید ، فرصت دیگری می طلبد ؛ ولی لازم است دست کم به برخی دیدگاه های کلامی نوبختیان اشاره شود . آنان در موضوعات گوناگون کلامی ، کتاب تألیف کرده ، به تبیین آرای خود پرداختند . مفید ، آرای آنان را بیشتر در موضوع امامت ، نقل کرده و این ، نشان دهنده ، این نکته است که اصلی ترین دغد غه ی ذهنی آنان و محوری ترین بحث کلامی آنان ، مسئله ی امامت بوده است اقبال آشتیانی، نوبختیان را در عرصه فکر و فرهنگ به شش طبقه تقسیم کرده است:
 2. مترجمان کتاب های فارسی پهلوی به عربی و منجّمان، مانند نوبخت و پسرش ابوسهل و دیگران; ۲٫ متکلّمان امامی مذهب، مانند ابواسحاق ابراهیم، ابو سهل اسماعیل و ابومحمّد نوبختی; ۳٫ یاران و خواصّ امامان شیعه، مانند: یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن اسماعیل و حسین بن روح; ۴٫ ادیبان و راویان اشعار، مانند اسماعیل بن ابی سهل و ابوالحسین علی; ۵ .کاتبان و منشیان، مانند ابو جعفر محمّد بن علی و ابو یعقوب اسحاق; ۶٫ عالمان اخبار امامی، مانند ابن کبریا و ابومحمّد حسن بن حسین.(۳۸)

 امامت در نگاه نوبختیان

 1. منصب امامت:

 نوبختیان، منصب امامت را براساس استحقاق تبیین می کنند. آنان و برخی دیگر از فلاسفه معتقدند که ویژگی های اکتسابی انبیا و امامان سبب می شود تا خداوند، آنان را بر اساس حکمت برگزیند، و گرنه باید بدون هیچ دلیلی معتقد به ترجیح آنان بر سایر مردم باشیم.(۳۹) از این رو، آنان شایسته مقام نبوّت و امامت اند. شیخ مفید با این دیدگاه مخالفت کرده و این دو منصب را از باب تفضّل الهی دانسته است. وی، این عقیده را به معتقدان به تناسخ ارواح نیز نسبت داده و در این زمینه، اعتقاد ابن بابویه را به احادیثی که وجود روح را قبل از جسد بیان می کنند، نقد کرده و آن ها را زمینه ساز مذهب «تناسخ» دانسته است.(۴۰)

 1. منکر امامت فسق یا کفر

مخالفِ اهل بیت(علیهم السلام) از مسائل مهم کلامی فقه شیعه است که نوبختیان آن را مطرح کرده و فقهای شیعه از دیر زمان تاکنون، در کتاب های فقهی به گفتار آنان، استناد کرده اند. آنان و برخی از علمای پیشین، فرقه های غیر شیعی را مسلمان نمی دانند. بحرانی به نقل از کتاب یاقوت افراد ناصبی و مخالف حضرت امیر (علیه السلام) را کافر و نجس خوانده و اعتقاد به کفر آنان را به همه شیعیان نسبت داده است.(۴۱) فقهای شیعه در دوره های اخیر، کلام نوبختیان را در این مسئله آورده و با تفسیر کفر، حکم به اسلام و طهارت آنان داده اند.(۴۲) محقّق اردبیلی، نقل دیگری را از نوبختی و عدّه ای از فقها آورده است که مخالف علی(علیه السلام)در آتش جهنّم، جاویدان نخواهد بود، زیرا کفر وی به گونه ای نیست که موجب عذاب همیشگی باشد، در عین حال، راهی برای ورود آنان به بهشت نیز تصوّر نمی شود، زیرا ایمانی ندارند که به موجب آن، استحقاق پاداش داشته باشند.(۴۳)

 1. انتخاب کارگزاران با نصّ امام

اینان معتقدند همان گونه که شخص امام با نص انتخاب می شود، کارگزاران ائمه(علیهم السلام)نیز ( در زمان حضور و غیبت صغرا ) با نص انتخاب می شوند.(۴۴)

 1. علم امام

 گستردگی علم امام از موضوعاتی است که مورد اختلاف متکلّمان امامی مذهب است. شیخ مفید معتقد است که علم امام به لغات، صنایع و فنون گوناگون، نه ممتنع است و نه وجوب عقلی دارد. از این رو، در صورتی که روایات صحیحی در این خصوص وجود داشته باشد، گستردگی علم امام را از طریق نقل، خواهیم پذیرفت، ولی قابل توجّه است که در صحّت روایات موجود، تردید وجود دارد. اما نوبختیان به وجوب عقلی در گستره علم امام اعتقاد داشته و فرقه های مفوّضه و غلات نیز با آنان هم رأی شده اند.(۴۵)

 1. اعجاز امام

 در دیدگاه شیخ مفید، ظهور معجزه و ارائه کارهای خارق العاده از امامان، وجوب عقلی ندارد، ولی روایات صحیحی خبر از ظهور آن ها می دهد. با این حال، نوبختیان از پذیرش این مطلب خودداری کرده اند. طبیعی است آنان وقتی اعجاز را برای ائمه اطهار نپذیرند، برای کارگزاران، وکیلان و سفیرانِ آنان نیز نخواهند پذیرفت.(۴۶) شاید دلیل آنان، همانند دلیل معتزله این باشد که ظهور کرامت و معجزه از غیر پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله)، موجب ابطال معجزات نبوی باشد.(۴۷)

 1. ارتباط امام با فرشتگان

 دیدگاه به دست آمده از نوبختیان، دراین باره، بیان گر آن است که ایشان براین باور بوده که امام، نه سخن فرشتگان را می شنود و نه می تواند آنان را ببیند. شیخ مفید که نتوانسته است این نظر را تحمّل کند، بر نوبختیان شوریده و آنان را در ردیف کسانی قرار داده است که از نعمت آشنایی با اخبار و احادیث، محروم اند و به دلیل این که دقّت نظر ندارند، نمی توانند راه صحیح را بپیمایند.(۴۸)

 1. انبیا و امامان پس از رحلت

شیخ مفید با دیدگاه نوبختیان درباره احوال انبیا و امامان پس از رحلت نیز اختلاف نظر دارد. وی بر خلاف آنان با استناد به قرآن(۴۹)و احادیث، نتیجه گرفته است که ایشان پس از رحلت، با روح و جسم در بهشت زندگی کرده، از نعمت های الهی برخوردار می شوند. آنان، افراد نیکوکار و شیعیان امّت خود را که از دنیا می روند، ملاقات کرده، بشارت می دهند و با آنان، برخوردی کریمانه دارند. پیامبر خدا و ائمه اطهار، با برخورداری از عنایت الهی، و نه به طورمستقل، پیوسته از احوال پیروان خود در دنیا باخبرند. هم چنین آنان کلام زائرانی را می شنوند که در حرم های مطهّرشان یا از راه های دور با ایشان گفت وگو می کنند.(۵۰)

 و ) دیگر مسائل کلامی

 نوبختیان برخلاف شیخ مفید معتقد بودند که قرآن در شکل اضافه و نقصان، تحریف شده است; پاداش عملکرد برخی مؤمنان در دنیا داده می شود و در آخرت، از هرگونه پاداش محروم اند; اعمال خوب و بد یکدیگر را جبران می کنند (تهاتر اعمال); برخی کافران نیز خداشناس و پیرو فرامینِ الهی اند و تنها در دنیا، از پاداش الهی بهره مندند; کفر و ایمان از دل ها زایل می شود و در نتیجه، این امکان وجود دارد که مؤمنی کافر از دنیا برود. از این رو، اعتقادی به اصل بی ایمانیِ مؤمنانی که سرانجام، کافر از دنیا رفته باشند، ندارند.(۵۱)

برخی فرهیختگان نوبختی

 1. ابو اسحاق اسماعیل بن ابی سهل بن نوبخت: از دانشمندان و بزرگان بغداد و از یاران امام جواد (علیه السلام) بود که در عین حال، از دوستان و هم نشینان ابراهیم، فرزند مهدی عبّاسی شمرده می شد. او در شمارِ نوبختیانی است که ابو نواس، هجوشان کرده است(۵۲).
 2. ابو سهل فضل بن ابی سهل بن نوبخت: وی از متکلّمان معروف و ستاره شناسان بزرگ عصر هارون بود. او که تا پیش از سال ۱۹۳ق زنده بود،(۵۳) علاوه بر ترجمه کتاب های فارسی به عربی، آثاری در علم نجوم و کلام داشت. شایستگی علمی وی، خلیفه را برآن داشت تا تأسیس دار الحکمه و سپس اداره آن را به او واگذار کند. اداره آن مرکز، پس از وفات فضل، برعهده پسرش واگذار شد.(۵۴) برخی کتاب های فضل، مانند فی المسائله، ابتداء الأعمال و الأعمال المعروف بالسجل در اختیار ابن طاووس بوده است.(۵۵)
 3. عبدالله بن ابو سهل بن نوبخت: وی از ستاره شناسان معروف زمان مأمون عبّاسی است. خلیفه به وی اعتقادی راسخ داشت و آرای او را می پذیرفت. فضل بن سهل سرخسی، معروف به «ذوالریاستین»، در تثبیت تصمیم مأمون در واگذاریِ ولایت عهدی به امام رضا (علیه السلام) تلاش کرد تا زمان مناسب و خوش یُمنی برای بیعت آن حضرت بیابد. عبدالله نوبختی از زمان بیعت، با خبر شد و به قصد آگاهی از انگیزه مأمون، نامه ای به وی نوشت و در آن اظهار کرد: «ساعت پیشنهادی ذوالریاستین برای بیعت، صحیح نیست و به دلیل نحس بودن آن ساعت، کار بیعت به اتمام نخواهد رسید». مأمون دانایی و زیرکی وی را تحسین کرد و او را از هرگونه آگاهی دادن به ذوالریاستین، به شدّت برحذر داشت. عبدالله می گوید: برای این که ذوالریاستین از تصمیم خود منصرف نشود، با او همراهی کردم و با امضای ولایت عهدی حضرت در ساعت پیشنهادی ذوالریاستین، از شرّ مأمون، سالم ماندم.(۵۶)
 4. ابو سهل اسماعیل بن علی بن اسماعیل نوبختی: وی از بزرگان شیعه و از معروف ترین افراد خاندان نوبختی بود. وی در سال ۲۳۷ق، مقارن با دوره امامت امام هادی (علیه السلام) متولّد شد. او از یاران خاصّ امام عسکری (علیه السلام) بود و تولّد حضرت مهدی (عج) را گواهی داد.(۵۷) در ابتدای دوره غیبت صغرا، ۲۳ سال سن داشت و در سال ۳۱۱ ق و در ۷۴ سالگی، در دوره نیابت حسین بن روح نوبختی، سومین نایب حضرت، در گذشت. عواملی چند سبب شد تا آوازه او شهره آفاق شود. نخست، آن که نسب بیشتر نوبختیان به وی می رسد. دیگر آن که در دستگاه عبّاسی مناصب اداری بالایی داشت. او کتاب های زیادی در دفاع از اصول و مبانی اسلام و تشیّع، بهویژه اصل امامت تألیف کرد و برای نخستین بار، مسئله امامت را ذیل مباحث نبوّت و اصول دین قرار داد. کتاب های وی، متن درسی علمای دوره بعد قرار گرفت. از این رو، اخبار بیشتری از شرح حال وی در مقایسه با دیگر نوبختیان برجای مانده است که به گوشه هایی از زندگی وی اشاره می شود: الف مناصب اداری: وی علاوه بر این که در روزگار خلافت مقتدر، ریاست شیعیان بغداد را برعهده داشت، در دربار عبّاسیان، مقامی نزدیک به وزارت داشت و از نفوذ بالایی برخوردار بود، بهویژه این که شخص خلیفه و خاندان وزارت پیشه ابن فرات، به نوعی از شیعه و تفکّر شیعی حمایت می کردند. نفوذ ابوسهل در دربار، سبب شد تا دیگر افراد این خاندان نیز در پرتو حمایت های وی با عزّت و شوکت زندگی کنند. گرچه منصب یافتن شیعیان، از جمله خاندان ابن فرات در اثر تمایل مقتدر خلیفه به شیعیان بود، اما رقبای مذهبی این خاندان نیز گاهی با استفاده از فرصت های به دست آمده به وزارت می رسیدند. کشمکش های سیاسی مذهبی رقبای وزارت طلب، سبب عزل و نصب های مکرّر ابن فرات شد. معمولاً عزل و نصب ها همراه با محاسبه و مصادره اموالِ وزیر پیشین بود. هنگامی که ابن فرات برای مرتبه سوم به وزارت رسید، ابوسهل نوبختی و محمّد بن علی بزوفری را مأمور محاسبه بدهی های حامد بن عبّاس به دولت و مصادره اموال وی کرد. با این که ابو سهل با وی در مسائل مذهبی و سیاسی اختلاف نظر داشت، ولی در محاسبه اموال، با حامد مدارا کرد. علّت مدارای نوبختی را با دشمنِ متعصّب خود، همکاری وی در ماجرای قتل حلاّج دانسته اند. وی افزون بر مناصب پیشین، در سال ۳۱۱ق کارگزار ابن فرات در «مبارک» نیز بوده است.(۵۸) ب خدمات علمی ابو سهل به تشیّع: او از سرآمدان نسل دوم متکلّمان شیعی بود که مفتخر به لقب «شیخ المتکلّمین» شد(۵۹) و عمر گران بهای خود را در دفاع از عقاید شیعه امامیه سپری کرد و آوازه علمی وی با ارائه کتاب هاو نوآوری هایی در علم کلام، بهویژه مسئله امامت، متکلّمان پیشین را تحت الشعاع قرار داد و در دوره های بعد، مرجع متکلّمان امامی قرار گرفت. او که بیشتر عمر خود را در عصر غیبت گذراند، ریاست و هدایت شیعه و خاندان نوبختی را در این دوره عهده دار بود. بحران و آشفتگی اوضاع اجتماعی شیعه در ابتدای عصر غیبت امام، فرصت مناسبی برای دشمنان فکری و سیاسی آنان به وجود آورده بود تا با انگیزه نابودی جمعیت شیعه و تفکّر شیعی، به آزار آنان و سخت گیری و تبلیغات برضدّ آنان دست بزنند. از سوی دیگر، انشعابات درونْ گروهی شیعه و تکفیر یکدیگر، بحران موجود را تشدید می کرد. دامنه این بحران تا زمان مقتدر و پس از آن، ادامه یافت و کیان تشیّع را در معرض خطر نابودی قرار داد. در همین زمان، کتاب های زیادی در موضوع غیبت و اثبات امامت امام مهدی (عج) تألیف شد. نام کتاب هایی که در این عصر در موضوع غیبت تألیف شده، بیان گر آشفتگی جامعه شیعه، پس از رحلت امام عسکری (علیه السلام) است. علمای شیعه از این دوره پرفراز و نشیب، به «دوره حیرت» تعبیر کرده اند. عبدالله بن جعفر حمیری (متوفای بعد از ۲۹۳ق) از یاران امام هادی (علیه السلام) و امام عسکری (علیه السلام) بود و پس از رحلت آن امام، در خدمت نایبان حضرت قائم (عج) قرار گرفت. او نام الغیبه و الحیره را برای کتاب خود، انتخاب کرد. علی بن بابویه قمی (متوفای۳۲۹ق) نیز کتابی به نام الإمامه و التبصره من الحیره تألیف کرد. ابوسهل نوبختی نیز با استفاده از شخصیت علمی خویش و نفوذ بالایی که در دربار عبّاسیان داشت، با بهره گیری از فنّ مناظره و مباحثه، تمام همّت خود را صرف اثبات اصول شیعه کرد و از این راه، توانست دامنه انشعاب های داخلی شیعه را جمع کند و آنان را تا اندازه ای از این بحران، رهایی بخشد. وی بدین منظور، از هیچ کوششی در مبارزه با انحرافات فکریِ جدیدی که در اثر غیبت پیش آمده بود، دریغ نورزید و به نیابت حسین بن روح، اعتراف و از انتشار عقاید حسین بن منصور حلاّج جلوگیری کرد. تدبیر و فراست ویژه ای که نوبختی در مبارزه با انحرافات حلاّج از خود نشان داد، سبب دوری افکار عمومی از وی و تمایل آن ها به ابوسهل شد. او حتّی توانست رأی دربار عبّاسی و قضات اهل سنّت را نیز با خود هماهنگ کند.(۶۰) سرانجام در سال ۲۹۷ق محمّد بن داود، فقیه فرقه «ظاهریه»، فتوای وجوب قتل حلاّج را صادر کرد و حامد بن عبّاس، وزیر مقتدر فرمان داد تا وی را به دار آویختند.(۶۱) ابوسهل با استدلال و منطق علمی، اصول مذهب شیعه امامیه را مستدل و تثبیت کرد، نقض و ابهامات مخالفان، بهویژه معتزله را پاسخ داد و در این راه، از هر مناظره و احتجاجی استقبال کرد. هم چنین وی با بهره گیری از مسائل کلامی مطرح شده توسط متکلّمان نسل اوّل شیعه، مسئله امامت را با ادلّه عقلی اثبات نمود و از ادلّه نقلی فقط برای تأیید گفتارش استفاده کرد. عقلْ محوری در شیوه استدلال، علاوه بر این که معتزله و شیعه را به یکدیگر نزدیک کرد، مسئله امامت را نیز جزء اصول دین و در ردیف توحید، عدل و نبوت قرار داد. جاودانگی نام «شیخ المتکلّمین» بر اثر آثار وی و انتشار عقایدش توسط شاگردان او بود. فرزند وی علی بن اسماعیل، ناشئ اصغر، محمّد بن بُشر سوسنجردی، ابوالجیش بلخی و ابو بکر صولی، علم و ادب را نزد ابوسهل آموختند. شیخ مفید از شاگردان ناشیء اصغر و بلخی بود و از این رو، از شاگردان با واسطه نوبختی شمرده می شود. با این که شیخ مفید و شاگردان مکتب وی مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی، اصول فکری خود را در کلام و امامت از عقاید نوبختی گرفته بودند، امّا عقاید آنان را نیز در موارد زیادی نقد کردند. ابو سهل با تألیف نزدیک به چهل کتاب و رساله(۶۲) توانست مسائل کلامی شیعه، از جمله امامت را تبیین کرده، به اعتراضات مخالفان، پاسخ گوید. قوی بودن نقد و بررسی و استدلال او سبب شد تا دیر زمانی، آثار او به عنوان منبع و مرجع، در دست بزرگان و متکلّمان امامیه قرار گیرد. امروزه از آثار وی کتابی در دست نیست، ولی می توان آرا و نظریه های وی را از لابه لای منابع دوره های بعد، استخراج کرد. ابن حجر، در شمار کتاب های ابوسهل، از کتابی در باره ملل ونحل نام برده که شهرستانی در تألیف کتابِ الملل والنحل خود بر آن تکیه داشته است.(۶۳)

 اقدامات ابوسهل: «رفع تفرقه امامیه و دفع مخالفان آنان، تدوین کلامی امامی، دفاع عقلانی و فلسفی از عقاید شیعی».

 1. ابو محمّد حسن بن موسی نوبختی : وی نواده دختری علی بن اسحاق و خواهر زاده ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی بود. از شرح حال پدر و مادر وی، اطّلاع دقیقی در دست نیست. برخی وی را فرزند ابن کبریا دانسته اند، ولی اقبال، درستی این انتساب را انکار کرده و گفته است که فاصله زمانی زیادی بین وفات موسی و ابو محمّد وجود دارد. ابو محمّد، بین سال های ۳۰۰ ۳۱۰ ق وفات یافته، در حالی که ابن کبریا تا سال ۴۰۰ق زنده بوده است. افزون بر این، شرح حال نویسان نیز با وجود آگاهی بر احوال آن دو، چنین نسبتی را ذکر نکرده اند.(۶۴) ابو محمّد، متکلم، فیلسوف، ادیب، منجّم و استادی برجسته در ملل و نحل بود. او از ابو الأحوص داوود بن اسد مصری، متکلّم و فقیه شیعه در قرن سوم و دایی خود، ابو سهل نوبختی کسب دانش کرد(۶۵) و با دانشمندان و متکلّمان بزرگ معتزله، مانند ابوالقاسم بلخی و ابوعلی جبّایی، استادِ ابو الحسن اشعری و نیز با متکلّمان برجسته ای، مانند ابن قبّه رازی و ابن مملّک اصفهانی که از اعتزال به تشیّع، تغییر مذهب دادند و با ابن راوندی که متّهم به کفر و الحاد بود بحث و گفت و گو کرد. به علّت تلاش او در فراگیری علوم مختلف و اهتمام به جمع آوری کتاب های نفیس، خانه او محلّ اجتماع و مرکزی برای تبادل نظر و گفتوگوی علما، فضلا و مترجمان بود. جایگاه علمی وی، هنگامی روشن تر می شود که دانسته شود عالمان برجسته ای، مانند ثابت بن قرّه (متوفای ۲۸۸ق)(۶۶) به منزل وی رفت و آمد می کردند. فاصله سنّی ثابت با ابو محمّد، سبب شد تا ثابت در ابتدا پرسش های ابو محمّد را که در جلسه عمومی مطرح می شد، پاسخ ندهد، ولی نبوغ علمی ابو محمّد سبب شد تا وی که پیرمرد فرهیخته ای بود، در اواخر عمرش برای گفتوگو به مجلس نوبختیِ جوان، حاضر شود. توجّه خاصّ ابو محمّد به مسائل عقلی و مذاهب فلسفی، موجب می شد تا هرچه بیشتر ارتباط خود را با مترجمان کتاب های حکمت قدیم، استوارتر کند. او به نقد آرای برخی فیلسوفان همّت گماشت و در این زمینه، کتاب حُجَج طبیعی را برای ابطال نظریه «زنده و ناطق بودن آسمان» نگاشت و کتاب الکوْن و الفساد ارسطو را خلاصه کرد. گرچه حُنَین بن اسحاق این کتاب را قبل از اختصار نوبختی، به سریانی، و اسحاق بن حُنَین و ابو عثمان دمشقی، آن را به عربی ترجمه کرده بودند. ابن ندیم، طوسی و نجاشی هر کدام فهرستی از نام کتاب های وی را ارائه کرده اند که علاوه بر کثرت آن ها، بیان گر دفاع ابو محمّد از عقاید شیعه در برابر اهل سنّت و معتزله، و مبارزه با عقاید انحرافی و فرقه های انشعابی شیعه نیز هست. او به همین منظور، کتاب هایی از جمله الجامع فی الإمامه، الحُجَج فی الإمامه، انکار، الردّ علی الغلاه، الردّ علی فرق الشیعه ما خلا الإمامیه، الردّ علی الواقفه و فرق الشیعه را تألیف کرد و با این کار، مورد ستایش دانشمندان و علمای رجال شیعه قرار گرفت، تا آن جا که آنان در کتاب های رجالی خود، او را ثقه و مورد اعتماد شمردند.(۶۷) مجموعه آثار وی، بیش از چهل کتاب و رساله است که دو کتاب الآراء و الدیانات و الردّ علی الغلاه، از مشهورترین آثار وی به شمار می آیند. امروزه، به جز کتاب فرق الشیعه، کتابی از او در دست نیست، ولی می توان گزارش هایی از آثار و آرای او را در کتاب هایی، مانند مروج الذهب مسعودی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی، تلبیس ابلیس ابن جوزی، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و البدایه و النهایه ابن کثیر، جستوجو کرد. کتاب های الآراء و الدیانات و الرصد علی بطلمیوس فی هیئه الفلک و الأرض در اختیار ابن طاووس بوده است.(۶۸) نسخه کامل کتاب فرق الشیعه در کتابخانه محدّث نوری بوده که هبه الدین شهرستانی آن را در اختیار داشت و پس از مقایسه با نسخه ا.گ. الیس، آن را در استانبول به چاپ رساند. اقبال در انتساب کتاب چاپ شده به نوبختی تردید داشته و با مقایسه بخش های زیادی از آن با کتاب المقالات و الفرق سعد بن عبد الله اشعری، نتیجه گرفته که این کتاب، نسخه ای از کتاب اشعری است که علاّمه مجلسی نیز آن را در اختیار داشته است.(۶۹) گفتنی است که اقبال، این نظر را پیش از کشف نسخه کتاب المقالات و الفرق اشعری ارائه داده است و محمّد جواد مشکور، با کشف این نسخه، به مقایسه آن دو پرداخته و نتیجه گرفته که فرق الشیعه از نوبختی است. گرچه ابواب، ترتیب چینش مباحث و حتّی عبارات دو کتاب، شبیه به هم است، زیرا کتاب اشعری، اضافاتی دارد که در مجموع، نزدیک به سی صفحه می شود. مشکور با تکیه بر این اضافات، گفته است که تألیف اشعری پس از نوبختی و با تکیه بر کتاب وی بوده است. برخی از این اضافات، روایاتی را شامل می شود که اشعری ضمن نقل اقوال مختلف آورده است. این کار نشان می دهد که سبک نگارش آنان نیز متفاوت بوده است. اشعری با آوردن روایات، سبک نگارشی محدّثان را پیموده و نوبختی، بدون این که اظهار نظری داشته باشد، شیوه متکلّمان را رعایت کرده است.(۷۰) شایان ذکر است که ابو محمّد در کتاب الإمامه مرگ عمر بن خطّاب را قبل از عروسی با ام کلثوم، دختر امام علی (علیه السلام) دانسته است.(۷۱)

 شاگردان

 1. ابن قبه : ابو محمد حسن بن موسی مذاکراتی در قالب پاسخ به سؤالات ابن قبه داشته است و دو کتاب هم با عنوان جواباته لا بنی جعفر ابن قبه دلالت می کند که ابن قبه یا قبل از شیعه شدن یا بعد از آن مذاکراتی با ابو محمد داشته است. ۲٫ ابو عبدالله بن ممّلک : ابو محمد با ابن ممّلک هم جلساتی داشته است و کتاب (( شرح مجالسه مع ابی عبدالله ممّلک )) بیانگر این است که ابن ممّلک هم از جلسات ابو محمد بهره برده است.

۳٫ابوالقاسم عبدالله بن احمد کعبی بلخی : ابو محمد حسن بن مؤمنی با وی هم جلساتی داشته است.

 تالیفات در امامت: «والجامع فی الامامه،  الحجج ، ( در این کتاب مختصر در باب امامت بحث کرده است ) ، الرد علی الواقفه خوارج است ، الرد علی یحیی بن اَصفَح فی الامامه (این کتاب ردی بر اعتقاد است) ، النقض علی جعفر بن حرب فی الامامه »

تالیفات درکلام و فلسفه: «اختصار کتاب الکون و الفساد ، حجج طبیعیه ( این کتاب رد کسانی است که آسمان را حی و ناطق می دانند)،الرصد علی بطلمیوس ،  الارزاق و الاجال و الاسعار ، الاعتبار و التمیز و الانتصار،  التنزیه و ذکر متشابه القرآن ، کتاب الانسان ، توحید الکبیر ، توحید الصغیر ، کتاب کبیر فی الجزء( این کتاب درباره بحث لا یتجزی است) ،حدوث العالم ، کتاب الاستطاعه علی مذهب هشام ، الخصوص و العموم ، الرد علی اصحاب المنزله بین المنزلتین فی الوعید ، الرد علی الغلاه ، الرد علی اصحاب التناسخ ، الرد علی منجمین ، الرد علی اهل المنطق ، فرق شیعه».

 1. ابو اسحاق نوبختی: او از متکلّمان برجسته امامیه بود که هیچ شرح حالی از زندگانی وی در دست نیست. نام او به اعتبار کتابش یاقوت و شرح های نوشته شده بر آن، ماندگار است. یاقوت، قدیمی ترین و در ردیف مشهورترین کتاب های کلامی موجود امامیه و یکی از دو کتاب باقی مانده از خاندان نوبختی است. این کتاب به دلیل این که موضوعات مختلفی از مسائل علم کلام و آرای فرقه های مختلف را در بر دارد، از اسناد و منابع محقّقان علم کلام و تاریخ فرقه های اسلامی به شمار می رود و شرح های متعدّدی بر آن نوشته شده که قدیمی ترین آن ها شرح ابن ابی الحدید است که از میان رفته و هیچ گزارشی از آن در منابع بعدی وجود ندارد. علاّمه حلّی با حفظ الفاظ و عبارت های کتاب یاقوت، شرحی به نام أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت(۷۲) بر آن نوشته و در مقدّمه، آن را «صغیر الحجم، کثیر العلم، مستصعب علی الفهم، فی غایه الایجاز و الاختصار، بحیث یعجز عن تفهّمه أکثر النظّار» وصف کرده است. درباره مؤلّف این کتاب، اختلاف نظر وجود دارد. سیّد حسن صدر، افندی و برخی دیگر، این اثر را به ابو اسحاق اسماعیل بن اسحاق بن ابی سهل نوبختی نسبت داده اند.(۷۳) محدّث قمی و امین نیز این کتاب را به ابو اسحاق نسبت داده اند،(۷۴) در حالی که علاّمه حلّی، آن را تألیف ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت دانسته است. علاّمه مجلسی نیز شیخ ابراهیم بن نوبخت را مؤلّف کتاب نامیده است.(۷۵) سیّد عمید الدین حلّی، خواهر زاده علامه حلّی، کتاب أنوار الملکوت را شرح کرد و میان دیدگاه های شیخ ابراهیم و علاّمه حلّی داوری نمود. شیخ شهاب الدین عاملی، از ادبا و شعرای جبل عامل در قرن یازدهم هجری، یاقوت را به نظم در آورد.(۷۶)بنا بر گفته علاّمه مجلسی،(۷۷) یکی از بزرگان امامیه، منتخباتی از شرح یاقوت را منتشر کرده است. اقبال با مطالعه کتاب یاقوت، عصر زندگانی ابو اسحاق را تخمین زده و احتمال داده است که وی، نواده مستقیم ابو سهل بن نوبخت نبوده و بعد از دوره غیبت صغرای امام دوازدهم(عج) می زیسته است، زیرا ایشان در این کتاب، در صدد پاسخ گویی به اشکال های اهل سنّت به امامیه در خصوص مسئله غیبت و اختلاف های درونی شیعه بوده، و از طرفی، آرای اشاعره و شخص ابو الحسن اشعری (متوفای۳۲۴ق) را نقد کرده است. اشعری تا حدود سال ۳۰۰ق، شاگرد جبّایی و از طرفداران معتزله بود. از این رو، دیدگاه های جدید او و انتشار آن ها باید در بخش پایانی عمر او و پس از حیات متکلّمان نقّادی، چون ابو سهل و ابو محمّد نوبختی میان سال های ۳۱۰ ۳۲۴ق باشد. در نتیجه، نقد نظریه های اشعری مربوط به اواخر زندگی وی یا بعد از آن می شود. از سوی دیگر، مؤلّفِ یاقوت، نظریه محمّد بن زکریای رازی را در باب لذّت و اَلَم نقد کرده(۷۸) و طبیعی است که عصر ناقد بر مؤلّف، پیشی ندارد. از این رو، احتمالا ابو اسحاق، دست کم در نیمه اوّل قرن چهارم می زیسته است.(۷۹) به قرائن زیر او در قرن ۵ و ۶ می زیسته است: ۱- ابن ندیم(۳۸۵ هـ) در الفهرست از نوبختی ها یاد می کند از او یاد نمی کند. ۲- نجاشی(۴۵۰ هـ) نامی از او در رجال خود نیاورده است. ۳- شیخ مفید که در اوائل المقالات اعتقادات نوبختی ها را در بعضی موارد نقد کرده است از اعتقادات ابواسحاق در الیاقوت یادی نمی کند. ۴- سید مرتضی در الذخیره و الشامی که اقوال را می آورد از ابواسحاق و کتاب او یادی نمی کند.

 آثار ابواسحاق: «الابتهاج فی اثبات اللذه العقلیه ، الیاقوت فی علم الکلام»

 ویژگی آراء و افکار ابواسحاق

 1. استقلال عقل در کشف معارف دینی وی به استقلال عقل قائل است ولی اولین تکالیف را معرفت و شناخت خدا می داند و راه آن را فقط عقل می داند قول معصوم در درجه بعدی است زیرا حجیت قول او در عصمت اوست و شناخت معصوم بودن او در معرفت خدا متوقف است و اگر شناخت خدا از راه نقل باشد دور است.
 2. عینیت وجود و ماهیت او برخلاف حکما مبنی بر زیارت وجود بر ماهیت در ذهن بر عینیت آن دو حکم می کند «الیاقوت ص ۳۶»
 3. ایمان فقط تصدیق قلبی است «الیاقوت ص ۶۵»
 4. معلوم بودن ذات خدا «الیاقوت ص ۴۲»
 5. جواز لذت عقلی برای خدا «الیاقوت ص ۴۴»
 6. وجوب اصلح در دنیا «الیاقوت ص ۵۵»
 7. قبول توبه بر خدا واجب نیست
 8. اثبات معاد جسمانی
 9. محدودیت گستره عقل
 10. یعقوب بن اسحاق :حسن صدر او را برادر ابراهیم نوبختی(۸۰)، صاحب کتاب یاقوت دانسته و افزوده است: وی از بزرگان و علمای برجسته عصر خود بود که در نجوم، حکمت و کلام، بر دیگران پیشی گرفت. او در دربار مأمون عبّاسی و در شمار افرادی بود که به امامت امام رضا (علیه السلام) اعتقاد داشت و در دوران امامت امام جواد (علیه السلام) رحلت کرد.(۸۱) وی روایتی درباره رابطه مروت و عطا از سوی امام رضا (علیه السلام) نقل کرده است.(۸۲) در این روایت به ظرفیت گیرنده عطا توجه داده شده است.
 11. علی بن اسحاق بن ابی سهل: او از بزرگان و علمای شیعه است. وی در دوره امام رضا و امام جواد (علیهما السلام) می زیست و در عصر امام هادی (علیه السلام) وفات یافت. دانشمندانی مانند اسماعیل بن علی و ابو جعفرمحمّد بن علی، از فرزندان او می باشند. طوسی روایتی از وی نقل کرده که شدت علاقه وی را به امام مهدی (عج) را نشان می دهد.(۸۳) ۹٫ ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل: او از بزرگان دربار عبّاسی و از مشاوران عالی رتبه حکومتی شمرده می شد و نقش فعّالی در تعیین القاهر بالله برای منصب خلافت داشت. سروده بُحتری (متوفای ۲۸۴ق) نشان می دهد که قبل از این، از طرف دربار عبّاسی مأموریتی در منطقه عواصم و قِنَّسْرین داشته است. در دوران وزارت خصیبی، همراه با دیگر کارگزاران و کاتبان به حبس و مصادره اموال محکوم گردید، ولی به زودی عهده دار اموال نهروانات و واسط شد. از آن پس، شوکتی روز افزون پیدا کرد، به گونه ای که قاهر پس از قتل مقتدر، در شوّال ۳۲۰ با نظر و اصرار وی به خلافت رسید. هم چنین او وکیل قاهر در فروش مستغلاّت ضبط شده از مادر مقتدر در بغداد شد. اسحاق، بار دیگر در دوره وزرات ابن مقله برای محاسبه اموال، دست گیر و زندانی شد، امّا در دوران وزارت ابن قاسم از قدرت بیشتری برخوردار شد و شخصیتی تأثیر گذار بر تصمیم های وزیر بود و بالاتر این که به لحاظ شهرت و ثروتش با خلیفه رقابت می کرد. قدرت سیاسی اجتماعی فوق العاده وی، سبب شد تا پناه گاه شیعیان و عزل شدگان و مغضوبان دربار باشد. خلیفه، پس از رایزنی به این نتیجه رسید که ابن قاسمِ وزیر و اسحاق نوبختی را دست گیر کرده، به قتل برساند. در نهایت، طومار زندگی اسحاق در سال ۳۲۲ق به دست قاهر که اسحاق، خود، پایه های حکومتش را بنیان نهاده بود برچیده شد.(۸۴)
 12. ابو الحسین علی بن عبّاس: وی کاتب، ادیب و شاعر معاصر اسماعیل بن علی نوبختی بود که به وی به دیده احترام می نگریست و در مدح او شعر می گفت. ابو الحسین، شعر و ادب را نزد بُحْتری و ابن رومی آموخت. دیوان اشعار وی نزدیک به دویست ورقه بود. یاقوت(۸۵) و قیروانی در زهر الأدب قطعه هایی از اشعار وی را آورده اند.(۸۶) هم چنین او وکیل مقتدر در فروش املاک، و وکیل قاهر در فروش اموال مقتدر بود.(۸۷)
 13. ابو عبدالله حسین بن علی: او از کارگزاران برجسته دربار عبّاسی بود و در اواخر عمرش، هم زمان با اقتدار حسین بن روح، از رجال عالی رتبه و قائم مقام وزرا شد. در سال ۳۲۲ق و پیش از آن، از طرف هارون بن غریب و یعقوب بریدی، حاکم واسط شد. در سال ۳۲۳ق که علی بن بویه با خلیفه مصالحه کرد، ابن رائق، مجدّداً به سمت حکومت واسط منصوب شد و حسین بن علی نوبختی از دبیران مخصوص وی بود. حسین با کاردانی خاصّ خودش، قیام های حجریّه و ساجیّه را خاموش و بر ضدّ ابو عبدالله بریدی اقدام کرد و موفّق شد تا تدبیر تمام امور ابن رائق را برعهده بگیرد و در نقش وزیر، ایفای مسئولیت کند. او پس از سه ماه و هشت روز وزارت، سرانجام در سال ۳۲۵ق با نیرنگ ابوعبدالله کوفی و ابن مقاتل از کار برکنار شد و در سال ۳۲۶ق وفات یافت.(۸۸)
 14. ابو القاسم حسین بن روح نوبختی: آگاهی خاصّی از نسبت دودمانی و زمان تولّد تا دوران جوانی وی در دست نیست. در منابع، از او با القاب نوبختی، روحی و قمی یاد شده است. اقبال به لحاظ انتساب وی به قم، احتمال داده است که حسین بن روح از طرف مادر، نسب به نوبختیان ببرد.(۸۹) در هر صورت، کتاب های تراجم، او را در شمارِ نوبختیان آورده اند و خود وی نیز با بزرگان نوبختی، از جمله اسماعیل بن علی و حسین بن علی، ارتباط نزدیک و صمیمانه ای داشته و عدّه ای از افراد آن خاندان را نیز به کار گرفته است. دفن شدن وی در مقبره اختصاصی نوبختیان، شاهد دیگری بر نوبختی بودن اوست. او فردی فهیم و از اصحاب خاصّ امام عسکری (علیه السلام) بود و به اصطلاح، «باب» آن حضرت نامیده می شد. او اعتقادش را درباره امامان شیعه، با نقل این روایت از امام صادق (علیه السلام)بیان کرد: «خداوند، اموری را که اراده آفرینش آن ها را دارد، به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پس از آن به علی (علیه السلام) و دیگر امامان ارائه می کند. نامه اعمال انسان ها نیز قبل از آن که به خداوند ارائه شود، به امام زمان (علیه السلام) و بعد دیگر امامان و سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله) عرضه می شود».(۹۰) هم چنین بنا به روایت صفوانی وی معتقد بوده است که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) جز با شمشیر و سمّ نمی میرند.(۹۱) او به رغم داشتنن مقام نیابت و این نوع اعتقاد درباره امامان شیعه، نزد خلفای عبّاسی از مقام بالایی برخوردار بود. هوشیاری و مصلحت شناسی وی اقتضا می کرد تا پیوسته در حال تقیّه باشد.(۹۲) وی در سال ۳۰۴ق به نیابت حضرت قائم (عج) رسید. دومین نایب حضرت، محمّد بن عثمان، نیابت او را در حضور تعدادی از بزرگان شیعه، از جمله ابو سهل نوبختی، رئیس امامیه بغداد، اعلام کرد.(۹۳) حسین بن روح قبل از عهده داری مقام نیابت، وکیل محمّد بن عثمان، محرم اسرار و حامل پیام های وی به رؤسای شیعه بود. نایب دوم نیز به لحاظ وثوق، دیانت و فضل، شیعیان را به وی ارجاع می داد.(۹۴) او در میان شیعه، مقامی روز افزون یافت تا این که در دوره وزارت حامد بن عبّاس، دوران محنت وی آغاز شد. سرانجام، وی پس از چند سال زندگی مخفیانه، در دوران وزارت عبدالله بن محمّد بن خاقان، در فاصله میان سال های ۳۱۲- ۳۱۷ق به بهانه مسائل مالی و به نقلی به اتّهام همکاری با قرمطیان، زندانی شد. نوبختی در سال ۳۱۷ق، در عصر وزارت ابن مقله از زندان آزاد شد و در پرتو نفوذ تعدادی از بزرگان نوبختی در دربار، آزادانه به اداره امور دینی شیعه مشغول شد و رفته رفته، منزل وی محلّ اجتماع مردم و حتّی بزرگان درباری شد. در مواردی درباریان برای حلّ مشکلات اداری خود به او پناه برده، خواهان وساطت او بودند و او نیز در پیشبرد کار آنان دریغ نمیورزید. استدلال، گفت وگو واظهار کرامت، مخالفان را تسلیم و نفوذ وی را در دل های موافقان بیشتر می کرد. با این حال، نیابت ابن روح با مخالفت تنی چند از بزرگان شیعه روبه رو شد. ابوعبدالله حسین بن علی وجناء نصیبی در شمار افرادی بود که ابتدا نیابت وی را انکار کرده، ولی سرانجام، با تلاش محمّد بن فضل موصلی از انکار خود دست برداشته و به نیابت نوبختی اقرار کرد.(۹۵) شلمغانی از دیگر مخالفان نوبختی بود. حسادت، وی را به مخالفت و اظهار عقایدی ناشایست وا داشت و در این راه، دین و جان خود را از دست داد. او قبل از انحراف، در شمار مؤلّفان و علمای بزرگ شیعه امامیه قرار داشت و مورد احترام همگان بود و کتاب هایش از آثار معتبر شیعی بود که در بیشتر خانه ها یافت می شد.(۹۶) حسین بن روح پس از انتصاب به مقام نیابت و اجرای آداب رسمی این کار، به شملغانی احترام خاصّی گذاشت و به همراه تعدادی از بزرگان شیعه، به خانه وی رفت. هم چنین در دوره زندگانی مخفی اش، وی را به اداره کارهای خود و سامان دادن امور شیعه گمارد. توقیعات حضرت قائم (عج) نیز در این دوره، توسط حسین بن روح و به دست شلمغانی صادر می شد.(۹۷) گویا انحرافات فکری شلمغانی از این دوره شروع شد و با جذب عدّه ای از بزرگان شیعه و تأسیس فرقه «عزاقریّه» ادامه یافت. حسین بن روح، خاندان نوبختی را از عقاید انحرافی و ارتداد شلمغانی آگاه کرد و ضمن نامه هایی، آنان را از دوستی و معاشرت با وی منع کرد. او سرانجام در سال ۳۱۲ق از زندان مقتدر، توقیعی در لعن شلمغانی از جانب امام دوازدهم(عج) صادر نمود و برای انتشار در میان امامیه، نزد ابوعلی محمّد بن همام اسکافی بغدادی فرستاد.(۹۸) صدور این توقیع، سبب کناره جستن شیعیان از شلمغانی شد. وی برای اثبات افکار و عقاید خود و مبارزه با حسین بن روح، کتاب الغیبه را تألیف کرد. شلمغانی در نهایت، با تلاش خاندان نوبختی و پی گیری بزرگان شیعه، پس از مدّتی زندگی مخفی، در شوّال ۳۲۲ دست گیر و زندانی و در ذی قعده همان سال، پس از چند مرتبه محاکمه، به مرگ محکوم شد.(۹۹) از آن جا که ابو سهل نوبختی، رهبری شیعه را در بغداد برعهده داشت و در میان شیعیان، از جایگاه رفیعی برخوردار بود، انتظار می رفت تا وی به مقام نیابت برسد. انتصاب حسین بن روح، این ذهنیت را به وجود آورد که شاید وی نیز به جرگه مخالفان بپیوندد، اما او با اعتقادی راسخ، در پاسخ به این توهّمات، به رعایت اصل تقیّه در سراسر زندگی حسین اشاره کرد و گفت: «اگر امام در دامان وی پنهان باشد و او را برای دست یابی به حضرت، پاره پاره کنند، اسرار شیعه را افشا نخواهد کرد».(۱۰۰) نمونه هایی از اصل کتمان کاری در زندگی وی را می توان در منابع، جست وجو کرد. حسین بن روح در شعبان ۳۲۶ درگذشت و در محلّه نوبختیان بغداد دفن شد.(۱۰۱)

آراء ابومحمد و ابو سهل نوبختی

 1. ابو سهل تمام معارف دین با استدلال دانسته می شود وی در عین حال در استدلال های عقلی خود از مقدمات نقلی استفاده می نماید وی در بحث امامت لزوم وجود امام را با عقل اثبات می کند ولی در تعیین مصداق به نص تمسک می جوید در بحث توحید و عدل هم به عقل اعتماد می کنند.
 2. بنو نوبحت علوم و معارف صادره از امامان را مصون از خطا می دانند و در استدلال های خود از نصوص روایی و قرآنی استفاده می کردند شیخ مفید تاکید می کند بنونوبخت قیاس و اجتهاد به رای را مردود می شمارند.
 3. درباره خداشناسی بمعنی متکلمان اولیه معرفت را ضروری و بعضی چون مفید اکتسابی می دانند ابومحمد نوبختی معتقد بود معرفت خدا الزاما اضطراری نیست و ممکن است اکتسابی باشد نه اینکه الزاما از یک از دو راه بدست آید و این اصلی ترین اختلاف وی با ابوهذیل است که او معرفت را ضروری و بقیه معارف را اکتسابی می دانست وی معتقد بود علومی که از راه بداهت عقل بدست می آید را ضروری و آنچه با استدلال بدست آید را نظری اکتسابی می دانست.
 4. درباب توحید دیدگاه بنونوبخت مانند معتزله است و شیخ مفید در اوائل المقالات مخالفتی را با آراء آن ها ذکر نکرده است و آنان معتقد به نفی تشبیه و تجسم و رویت خدا نظر داده اند و کتابهای آنان مانند الرد علی اصحاب الصفات و کتاب الصفات و کتاب التوحید از ابوسهل و توحید کبیر و صغیر و کتاب التنزیه و کتاب رد رویت الهی ابومحمد بیانگر اعتقادات آنها می کند.
 5. بنونوبخت معتقد به نفی تجسیم و نفی رویت الهی هستند.
 6. ابوسهل کتاب «التنزیه و ذکر متشابه القرآن » را در تنزیه خداوند از صفات خبری نگاشته است.
 7. ابومحمد کتابی با عنوان « الرد علی اهل التعجیز» در رد کتابی از ابو عیسی وراق نوشته است. اهل تعجیز معتقد بودند که خدا تنها بر جواهر توانا می باشد و اعراض مانند مرگ و زندگی … کار خدا نیست ولی جایز است خدا بر این امور قادر بدانیم چون در غیر این صورت جبر لازم می آید.
 8. ابوسهل و ابومحمد هر دو به حدوث عالم معتقد بودند.
 9. ابومحمد نوبختی کتاب حج طبیعیه را رد کسانی نگارشت که اعتقاد به حی بودن عالم داشتند.
 10. ابومحمد در بحث جزء لا یتجزی دیدگاه هشام بن حکم را پذیرفت که معتقد بود هر جزئی قابل تجزیه بوده و تقسیم اجسام تا بی نهایت ممکن است اما از جهت مساحت تقسیم اجسام محدود بوده و بی نهایت نیست زیرا مساحت اجسام را نهایتی است.
 11. بنونوبخت اعتقاد به بقاء جواهر داشتند و جواهر در زمانهای طولانی موجود می باشند و تنها با برداشته شدن بقاء از آنها جهان فانی می شود در این اعتقاد با شیخ مفید و ابوالقاسم بلخی هم اعتقاد بودند.
 12. بنونوبخت درباره مکان معتقد بودند مکان چیزی است که جسم سنگین وزن خود را روی آن می نهد و این مکان مانع فرو افتادن جسم می شود.
 13. بنونوبخت درباب چیستی انسان معتقد بود انسان قائم به نفس است و حجم و بعد ندارد نه ترکیب به آن راه داد نه حرکت و سکون و نه اتصال و نه انفصال.
 14. بنونوبخت در بحث استطاعت دیدگاه هشام را پذیرفته بودند که هشام معتقد بود که استطاعت عبارت است از گرد آمدن پنج امر در کنار هم : تندرستی رهایی از شرایط محیط زمان (( داشتن مهلت زمانی )) ابزاری که فعل انجام شود سبب وارد که انگیزه رخ دادن فعل می شود بنونوبخت هم قائل به تفصیل بودند یعنی بر خلاف معتقدین به اختیار که معتقد بودند خدا از ابتدای عمر استطاعت را به هر فردی می دهد (پیش از عمل ) و جبرگرایان که معتقد بودند که خدا برای هر فعل در زمان خود قدرتی در آدمی می آفریند که او را شایستهانجام کار می کند بنو نوبخت قائل به نظریه ای بودند که هر دو بخش پیش از فعل و همراه آن را شامل می شود.
 15. بنونوبخت معتقد بودند مقام نبوت و امامت استحقاق است نه تَفَضُّل و علت آن این است که تَفَضُّل ترجیح بلا مرجح است که باطل است اما علت این استحقاق چه بوده اهل تناسخ می گویند پیامبران و امامان قبل از تولد در نشاتی قبل از تولد اعمال نیکی انجام دادند که استحقاق نبوت و امامت را پیدا کردند اما استحقاق در نظر بنونوبخت غیر از این است که شاید همانند مفید و معتزله اعتقاد داشتند که خدا با علم خود به این مطلب که کدام یک از خلایق حاضر به پذیرش این مقام و ثبات در آن می باشند و در حقیقت این انتخاب بر اساس علم الهی به استحقاق افراد است بنابراین اختلاف مفید و نوبختیان لفظی است چون مفید معتقد بود از آنجا که خدا علم داشت این شخص توانایی این مقام را دارد اقتضاء حکمت الهی این است که مقام را به او عطا کند و این ترجیح بلامرجح نیست و تفضل است نه استحقاق و نوبختیان استحقاقی را قبول داشتند که مقتضای حکمت الهی است و خلاف آن را ترجیح بلامرجح می دانستند نه استحقاقی که مقتضای عدل است تا خلاف آن به ظلم ختم گردد.
 16. در بحث تعریف قرآن شیخ مفید براساس شنیده های خود را بنونوبخت را معتقد به تحریف قرآن می داند و این خود نشان می دهد مفید در کتابی از بنونوبخت در کتابی به آن اقرار به آن نکرده اند و می توان گفت چون آنها عقل گرا بودند شاید اعتقاد به امکان تحریف داشتند و اگر انتساب آن را به بنونوبخت بپذیریم باید آن را ناشی از برداشت برخی از روایات بدانیم.
 17. بنونوبخت معتقد عصمت انبیاء از همه گناهان قبل و بعد از بعثتشان بودند.
 18. نوبختیان امامت را مانند نبوت استحقاقی می دانستند.
 19. بنونوبخت امامان را مانند پیامبران معصوم می دانستند.
 20. نوبختیان مقام امامت را بعداز پیامبر توقیفی می دانستند و آن را مختص بنی هاشم.
 21. نوبختیان انتخاب کارگزاران امام را هم مانند انتخاب خود امام با نص می دانستند.
 22. علم امامان از جانب خداست که امام اوّل آن را از پیامبر و پیامبر از خدا و هر امامی از امام قبل آموخته است.
 23. شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات آورده است که ظهور معجزات وآیات از امامان اگرچه وجود عقلی ندارد ولی امکان پذیر هست و نوبختیان با این نظر مخالف اند و طبیعی است که وقتی معجزات را از امامان نپذیرند از کارگزاران آنها هم نمی پذیرند.
 24. امامان نه سخن فرشتگان را می شنوند و نه می توانند آن را ببینند.
 25. شیخ مفید با استناد به قرآن و احادیث نتیجه گرفته است که انبیاء و امامان پس از رحلت با روح و جسم در بهشت زندگی کرده و از نعمت های الهی برخوردارند و و نیکوکاران و مومنانی را که از دنیا می روند را ملاقات می کنند و بشارت داده و برخورد کریمانه با آنها دارند و سخن زائران خود را می شوند و خبری که به من رسیده است این است که بنونوبخت با من اختلافی دارند.
 26. ابوسهل از معدود کسانی است که در زمان امام حسن عسگری (ع) امام مهدی علیه السلام را ملاقات کرده است و وی با دلایل عقلی و نقلی علاوه بر اثبات وجود امام برای مخالف فرضی امامت او را نیز اثبات می کند و وی علت غیبت را خطری بود که از جانب سلطان وقت وجود او را تهدید می کرد می دانست و معتقد بود غیبت وی امامت وی را باطل نمی کندو وی ادعای واقفیه را درمورد غیبت امام موسی بن جعفر علیه السلام باطل می داند و برای امام زمان دو غیبت می داند که یکی سخت تر از دیگری است مهمترین کتاب وی در باب امامت ( تبیه الامامه) است.
 27. نوبختیان معتقد به احباط و تکفیر اعمال بودند و در این دیدگاه پیرو معتزله بودند چون اکثر امامیه مخالف احباط و تکفیر هستند و استدلال نوبختیان و معتزله بر اعتقادشان این بود که حتی اگر فرض کنیم ثواب و عقابی که باید شخص به آن برسد دائمی باشد واقعیت این است که وی نمی تواند به هر دو در یک زمان برسد بنابراین از ثواب و عقاب هر کدام کمتر است با آنچه بیشتر است با آنچه بیشتر است احباط می شود.
 28. بنونوبخت معتقد بودند که بسیاری از کفار نسبت به خدا معرفت دارند و به امکان جمع بین کفر و اطاعت خدا رای می دادند و کفار را در برابر اعمال نیکشان مستحق پاداش می دانستند و بسیاری از کفار چون عارف به خدا هستند و در بسیاری از کارها از او اطاعت می کنند در مقابل در دنیا پاداش دارند در اینکه کفر و اطاعت باهم جمع می شود با مرجئه و در اینکه کفار پاداش خود را در دنیا می بینند با معتزله هم رای هستند.
 29. نوبختیان معتقد بودند که ممکن است کسی حقیقتا خدا را بشناسد و بدو ایمان آورد و بار دیگر کافر شود و مفید و مرجئه مخالف آنها هستند.
 30. بنونوبخت گناهان را به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم می کردند و شیخ مفید و برخی امامیه و مرجئه معتقد بودند همه گناهان فی نفسه کبیره هستند و صغیره نامیده شدن با مقایسه با گناهان و دیگر است.
 31. بنونوبخت معتقد بودند به مسلمان مرتکب گناه کبیره مومن گفته شود اگرچه شیخ مفید و بعضی از امامیه آنها را فاسق می نامند و خوارج آنها را کافر می دانند.
 32. بنونوبخت مانند امامیه معتقد بودند که وعید الهی به خلود در آتش مخثص کافر است امام مومن خالد در جهنم نیست و عقاب مسلمانان مرتکب کبیره وجود ندارد کلیه ممکن است مورد غفران الهی قرار گیرد.

تاثیر و تاثر نوبختیان و دیگر متکلمان بر یکدیگر

 نوبختیان حلقه واسط بین متکلمان عصر حضور و عصر غیبت کبری هستند و اندیشه های کلامی متکلمان عصر غیبت با متکلمان امروز تفاوتهایی دارد که ناشی از تاثیرگذاری سه گروه از متکلمان می باشد متکلمان معتزلی شیعه شده متکلمان امامی در دوره غیبت صغری و اندکی پیش از آن متکلمان معتزلی است ارتباط این سه گروه باهم میزان تاثیرگذاری آنان را در متکلمان عصر غیبت کبری را مشکل نموده است آیا اندیشه های معقولی بر اندیشه های مفید و سید مرتضی تاثیر داشته است یا نه آیا ورود این اندیشه ها بر کلام شیعه از طریق نوبختیان است یا از طریق اساتید معتزلی، شیخ مفید یا از طریق معتزلیان شیعه شده احتمال هر سه مورد داده شده است:

 تاثرپذیری نوبختیان از معتزله

در منابع غیر امامی نوبختیان را جزء طبقه نهم معتزله ذکر کرده اند ذهبی ابومحمد را به عنوان الکاتب المعتزلی و ابن حجر در لسان المیزان او را از متکلمان معتزلی می شمارد و اشعری نوبختیان را با عنوان «القائلون با الا عتزال و الامامه » یاد می کند.

 علت معتزلی دانستن نوبختیان: ۱ . اولین برداشت این است که آنها از اول هم شیعه نبودند بلکه سنی معتزلی بودند با توجه به قرائن متفاوت این دیدگاه مردود است. ۲٫ دومین دلیل این است که نوبختیان با وجود اعتقاد به خلافت بلا فصل علی (ع) در اعتقادات خود اصول خمسه معتزله را قبول داشتند که با توجه به کتابها و اعتقادات نوبختیان این دیدگاه هم مردود است. ۳ . علت سوم این بوده است که نوبختیان برخلاف متکلمان نخستین امامیه برخی از اعتقادات معتزله را دارا بوده اند که از مهمترین اعتقادات که با معتزله هم رای می شدند را می توان توحید و عدل نامید. متکلمان اولیه امامی مانند هشام بن حکم- زراره و یونس بن عبدالرحمن …. در توحید و صفات معتقداتی چون تشبیه و تجسیم و تنقیص و تمثیل داشته اند ولی بنونوبخت در این اعتقادات مانند معتزله فکر می کرده اند. این دیدگاه هم مورد مناقشه است اولا : اینکه متکلمان اولیه امامی معتقد به تجسیم و تشبیه بودند پذیرفته نیست تفاوت نوبختیان با آنها در تبیین آراء می باشد نه در ماهیت. ثانیا: اینکه نوبختیان در توحید و عدل کاملا هماهنگ با معتزله بودند اشتباه است زیرا در مباحث استطاعت و وعید و منتزله بین المنتزلین مخالف معتزله هستند. ثالثا : هماهنگی بین نوبختیان و معتزله در توحید و عدل به این علت است که همه در گروه این اعتقاد را از امامان معصوم علیهم السلام گرفته اند. معتزله که به واصل به عطا می رسد و واصل شاگرد هاشم و او فرزند محمد بن حنفیه می باشد و او هم فرزند علی بن ابیطالب است و اگر بین اعتقادات معتزله و نوبختیان هماهنگی دیده می شود نباید تصور کرد که نوبختیان از معتزله تاثیر پذیرفته اند که هردو از یک منبع اعتقادات خود را اخذ کرده اند. ۴ دلیل دیگر این است که نوبختیان عقل گرایی افراطی و بی اعتنایی به روایات را از معتزله وارد کلام شیعه کردند چون متکلمین اولیه امامی توجهی به عقل نداشتند نوبختیان مانند معتزله و عقل را وارد حریم کلام کردند و به روایات بی اعتنا بودند که تمام این ادعا باطل است چون متکلمان اولیه امامی عقل را به عنوان یکی از راه های استدلال در مباحث کلامی قبول داشتند و نوبختیان هم به روایات بی اعتنا نبودند آنها در بسیاری از مباحث کلامی از نصوص روایی و قرآنی بهره بردند.

تاثیرپذیری بنونوبخت از متکلمان امامی :

 با مطالعه تاریخ می توان حکم داد که نوبختیان استاد ندیده اند و تنها ابومحمد از محضر ابوالاحوص بن اسد بهره برده است و شیوه نوبختیان در امامت مانند ابوالاحوص بن اسد بوده است که تکیه بر فصوص و گاه استدلال عقلی است. ابومحمد و ابوسهل در بسیاری از موضوعات کلامی هم رای با هشام می باشند مانند چیستی انسان و رد معجزه برای ائمه و استطاعت در تحریف قرآن و رد سماع کلام فرشتگان از سوی امامان است. تاثیر بنونوبخت بر متکلمان امامیه : برخی گمان کرده اند که عقل گرایی را نوبختیان وارد کلام شیعه کردند ولی این دیدگاه صحیح نیست زیرا روش آنها با سلف خود تفاوتی جدی نداشت و مفید و سید مرتضی این روش را از اساتید معتزلی خود اخذ کرده اند و تنها تاثیر نوبختیان را به متکلمان بعد از خود در بحث توحید بود در امامت هم تاثیر نوبختیان بر متکلمان بعداز خود در بحث توحید بود در امامت هم تاثیر نوبختیان اخذ کردند.. شاگردان نوبختیان چون ابن قبه رازی و شیخ صدوق و شیخ مفید و در بسیاری از مباحث از آنه تاثیر پذیرفته اند اگرچه در بعضاز موارد با نوبختان اختلاف نظر هم داشتند.

 پی نوشتها

 ۱:خطیب بغدادى، تاریخ بغداد: ۱۰/۵۴٫

۲ . دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ص ۱۷۷، «آل نوبخت».

 ۳ . فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۲۱۰٫

۴ . عباس محدث قمی، الکنی و الألقاب، ج ۱، ص ۹۴ ۹۵ و عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۵٫

 ۵ . متن دست نوشته را تاریخ بغداد چنین گزارش کرده است: «بسم الله الرحمن الرحیم. یا نوبخت! إذا فتح الله علی المسلمین و کفاهم مؤونه الظالمین و ردّ الحق إلی أهله، لم نغفل ما یجب من حقّ خدمتک إیّانا; به نام خداوند بخشنده مهربان. اگر خداوند، پیروزی را بر مسلمانان ارزانی داشت و بار ستم گران را از دوش آنان نهاد و حق را به اهل آن بازگردانید، از حقّ خدمت تو غفلت نخواهیم کرد» (ر.ک:خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱۰، ص ۵۶). بر پایه گزارش ابو الفرج اصفهانی، بنی هاشم، همایشی در أبواء با حضور عبدالله بن حسن، نفس زکیّه، ابراهیم باخمرا، سفّاح، منصور و دیگران برای تعیین رهبری و بیعت با نفس زکیه بر پا کرد. امام صادق (علیه السلام) در آن همایش اعلام داشت که خلافت به عبّاسیان و منصور خواهد رسید و نفس زکیّه و ابراهیم به دست آنان کشته خواهند شد (ابو الفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۴۱ ۱۴۲).

۶ . علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۴، ص ۲۲۳٫

 ۷ . احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۶۷٫

 ۸ . از نواحی بغداد، در غرب رود دجله (ر. ک: تاریخ الطبری، ج ۷، ص ۶۴۸).

 ۹ . ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ج ۲، ص ۲۱۱٫

 ۱۰ . احمد بن یحیی بلاذری، أنساب الأشراف، ج ۴، ص ۱۸۳٫ بلاذری افزوده است که منصور از طرف عبدالله بن معاویه، کارگزار ایذج (/ ایذه) اهواز شد. سلیمان بن حبیب مهلب که کارگزار عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز بود ، وی را دست گیر و در اهواز زندانی کرد. منصور با وساطت سفیان بن معاویه و یزید بن حاتم آزاد شد و مخفیانه به حمیمه رفت (ر.ک: ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۲۱۰).

 ۱۱ . نام وی را «خرشاذ ماه طیماذاه مابازارد باد خسروانشاه» گفته اند. برخی احتمال داده اند نام اصلی وی «خرداذ ماه طیر ماهان مایازارد باذ خسروانشاه» بوده است و آن را چنین معنا کرده اند: «مولود خرداد ماه، سومین ماه فارسیان، فرزند تیر ماه، چهارمین ماه فارسیان، امیرمؤمنان آزرده خاطر نگردد». (ر.ک: حسن بن موسی نوبختی، فرق الشیعه، ص ج). نجاشی، نام وی را «طیماوث» آورده است ( رجال النجاشی، ص ۴۰۷). زریاب خویی نیز درباره این نام، تحلیلی دارد که با فرهنگ نام گذاری در میان فارسیان، سازگارتر است. وی گفته است که نامی به این طولانی در میان ایرانیان سابقه ندارد. او به تقلید عرب ها نام خود و پدرانش را آورده است. از این رو، نام وی «خرشاذ» و نام پدر او «طیماذ» بوده و احتمال داده است که به دلیل ستاره شناس بودن و پیش گویی احوال مردم از روی حرکت ستارگان، به این لقب شهره شده است (ر.ک: دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ص ۱۷۸، «آل نوبخت»).

 ۱۲ . علی بن یوسف فقطی، تاریخ الحکماء، ص ۵۸۸٫

 ۱۳ . مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ج ۲، ص ۴۲۸ ۴۲۹٫

 ۱۴ . عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۲۲ ۲۳٫

 ۱۵ . همان.

 ۱۶ . همان، ص ۲۳٫ درباره ابو نواس و ارتباط وی با خاندان نوبختی، ر. ک: دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۶، ص ۳۴۱، ۳۴۷ و ۳۵۱، ذیل «ابو نواس».

 ۱۷ . مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۴، ص ۲۲۲٫

 ۱۸ . ر.ک: ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۱۰۰٫

 ۱۹ . محسن امین، أعیان الشیعه، ج ۲، ص ۹۴٫

 ۲۰ . تاریخ الطبری، ج ۷، ص ۶۴۸ و ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۲۱۱٫

 ۲۱ . مفید، المسائل السرویه، ص ۵۸٫

 ۲۲ . محمّد بن اسحاق ابن ندیم، الفهرست، ص ۲۲۵٫

 ۲۳ . ابن طاووس، همان، ص ۳۹٫

 ۲۴ . ر.ک: ماسینیون، لوئی، قوس زندگی حلاج، ص ۵۶٫

 ۲۵٫طوسی الغیبه ، ص ۲۴۰ .

 1. صدوق ، محمد بن علی ، المقنع ، ص ۵ ؛ رجال النجاشی ، ص ۲۶۱٫
 2. طوسی ، الغیبه ، ص ۱۹۶٫
 3. همان ، ص ۳۷۳
 4. درباره ی زندگی حلاج ، ر.ک : تاریخ بغداد ، ج ۸ ، ص ۱۱۲- ۱۴۱٫
 5. رجال النجاشی ، ص ۳۲ و ۳۲۹٫
 6. همان ، ص ۱۶٫
 7. همان ، ص۴۰۱ ، شیخ مفید در مبارزه با مکتب قم و شیخ صدوق گفته است : ابو جعفر آنچه می شود . روایت می کند و آنچه حفظ کرده ، نقل می کند و در این خصوص ، هیچ ضمانتی رابر عهده نمی گیرد . اصحاب حدیث در آنچه روایت می کنند . فکر و نظری ندارند . از این رو ، اخبار آنان مختلط است . ( مفید محمد بن محمد بن نعمان ، المسائل السرویه ، ص (۷۳ ).
 8. صدر ، سید حسن ؛ تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام ، ص ۳۲۵٫

 ۳۴٫کمال الدین و تمام النعمه ، ص ۸۸-۹۴٫ در این بخش به پرسشهایی درباره ی امامت منصوص و غیبت امام ، پاسخ داده شده است.

 1. شهید اول محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ج ۱ ، ص ۲۱٫
 2. شیخ ابراهیم زنجانی در تعلیقه ی خود بر کتاب أوائل المقالات ، برخی از اختلاف نظرهای شیخ مفید با نوبختیان را محصول روشن نبودن محل نزاع دانسته است و با تبیین آرای هر یک ، به این نتیجه رسیده که در واقع اختلاف نظری میان آنان نبوده است ( ر.ک : أوائل المقالات . ص ۳۰۷ – ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۳۷ ).

 ۳۷٫مفید اعتقاد به امامت بلا فصل امام علی (ع ) . پیروی از آن حضرت از روی اعتقاد و نفی حکومت خلفای پیش از ایشان را شاخصه ی اصلی تشیع دانسته و افزوده است که با وجود این تعریف ، اگر فردی با داشتن چنین نظری ، به مسائلی اعتقاد داشته باشد که بیشتر شیعیان آن را رد کرده اند ، باز شیعه خوانده می شود . به عنوان نمونه هشام بن حکم ، از شیعیانی است که در موضوع نامها و معانی صفات الهی با تمام شیعیان اختلاف نظر دارد . او ملاک معتزلی بودن را اعتقاد به اصل “المنزله بین المنزلتین ” دانسته است . واصل بن عطا بر اساس همین اصل ، از حلقه ی درس حسن بصری فاصله گرفت . اگر فردی با اعتقاد به این اصل ، با همه ی معتزله مخالفت کند ، باز معتزله شمرده می شود . برای مثا ل ضرار بن عمر با اینکه در مسئله ی “مخلوق “و “ماهیت ” عقیده ای بر خلاف نظر همه ی معتزلیان دارد ، معتزلی شمرده می شود (أوائل المقالات ، ص ۳۴ – ۳۸ ).

 1. مدرّسی، حسین، مقدمه ای بر فقه شیعه (کلیّات و کتابشناسی)، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۶۸٫

 ۳۹ . ابن ابی الحدید، ذیل کلام امام علی (علیه السلام) مبنی بر این که قریش از روی ظلم، حقّ ایشان را غصب کرده، آورده و تعجّب کرده است که چرا مرتضی و متکلّمان پیش از وی (مانند نوبختیان و ابن بابویه) به آن در کتاب های خود استناد نکرده اند (شرح نهج البلاغه، ج ۱۰، ص ۲۸۶ ۲۸۷).

 ۴۰ . أوائل المقالات، ص ۶۳ ۶۴، ۱۶۸ ۱۷۰، ۳۰۷ ۳۰۹ (گفتارش ۳۵). شیخ صدوق، روایات مربوط را در کتاب الاعتقادات (ص ۴۸)، آورده و شیخ مفید آن ها را در کتاب تصحیح الاعتقاد (ص ۸۰ ۸۷) نقد کرده است. هم چنین در این زمینه، ر.ک: مفید المسائل السرویه، ص ۳۷ ۵۴ و مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱۴، ص ۴۲۸ (کتاب السماء و العالم). ۴۱ . یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ۵، ص ۱۷۵٫ نیز ر.ک: شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج ۲، ص ۲۷۲: «جعل إبن نوبخت الشیعه هم المسلمون» و ملاّاحمد نراقی، مستند الشیعه، ج ۱، ص ۳۵: «دافعوا النص کَفَرَه عند جمهور أصحابنا».

 ۴۲ . ر.ک: محمّدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۶، ص ۶۲; انصاری، کتاب الطهاره، ص ۳۵۲; سید محسن حکیم، مستمسک عروه الوثقی، ج ۱، ص ۳۹۲; سیدروح الله خمینی، کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۳۱۷ ۳۱۸; سیدمحمدرضا گلپایگانی، کتاب الطهاره، ج ۱، ص ۳۱۴ و همو، نتایج الأفکار فی نجابته الکفار، ج ۱، ص ۲۲۹٫

 ۴۳ . احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد و الأذهان، ج ۳، ص ۲۲۱٫

 ۴۴ . مفید، أوائل المقالات، ص ۶۵ ۶۶ (گفتارش ۳۸) و ۳۱۱٫ نیز، ر.ک: حسن بن یوسف حلی، أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۹٫

 ۴۵ . همان، ص ۶۷ (گفتارش ۴۰) و ص ۳۱۳ و الاختصاص، ص ۲۹۱٫

 ۴۶ . مفید، اوائل المقالات، ص ۶۸ ۶۹ (گفتارش ۴۲).

 ۴۷ . همان، ص ۱۷۶; حسن بن یوسف حلّی، أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۱۸۶٫ گویا همه نوبختیان به این اصل معتقد نبوده اند. ابواسحاق ابراهیم نوبختی در کتاب یاقوت تصریح کرده است که ظهور معجزه برای اولیای الهی و امامان، جایز است (حسن بن یوسف حلی، أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۱۸۶). برخی ظهور معجزه برای وکیلان ائمّه را معجزه امام و معجزه امام را معجزه پیامبر خدا می دانند (مفید، أوائل المقالات، ص ۳۱۴٫ نیز، ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج ۷، ص ۳۶۴ و ج ۲۷، ص ۳۱). شیخ صدوق نیز اسحاقِ کاتبِ نوبختی را در شمار افرادی آورده که از معجزات امام دوازدهم آگاهی داشته است (کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۴۲٫ نیز، ر.ک: محمد بن محمد بن نعمان مفید، الفصول العشره، ص ۸). روایت ابن حمزه در این زمینه چنین است: مالک بن نوبخت از جدّش ابومحمّد نقل کرده که گرفتار قرض سنگینی بوده است و در این باره به امام رضا (علیه السلام) مراجعه کرده و حضرت، مبلغی به او عطا کرده که بر روی یکی از آن ها مقدار و نوع مصرف، حک شده بود (ابن حمزه محمد بن علی طوسی، الثاقب فی المناقب، ص۴۷۸).

 ۴۸ . مفید، أوائل المقالات، ص ۶۹ ۷۰ (گفتار ش ۴۴).

 ۴۹ . آل عمران(۲) آیه ۱۶۹ ۱۷۰: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَ تَام بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ * فَرِحِینَ بِمَآ ءَاتَلهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ی وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ» و یس(۳۶) آیه ۲۵: «قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّهَ قَالَ یَلَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ».

 ۵۰ . مفید، اوائل المقالات، ص ۷۲ ۷۷۳ (گفتارِ ش ۴۹) و همو، تصحیح الاعتقاد، ص ۹۱ ۹۳٫

 ۵۱: در خصوص این موارد، ر.ک: مفید، أوائل المقالات، ص ۸۰ ۸۴٫

 ۵۲ . ر.ک: عمروبن بحر جاحظ، البخلاء، ج ۱، ص ۱۲۵٫

 ۵۳ . عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج ۸، ص ۷۲٫

 ۵۴ . ابن ندیم، الفهرست، ص ۳۳۳; علی بن یوسف قفطی، تاریخ الحکماء، ص ۳۵۱ ۳۵۲; سیدحسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص ۳۶۲ و ۳۶۴٫ نیز ر.ک: اِتان کلبرگ، کتابخانه سیّد بن طاووس، ص ۱۷۷٫ کنیه ابوسهل در میان نوبختیان، زیاد است و این امر، موجب شده که برخی، مانند دهخدا و زریاب خویی، ابوسهل فضل بن ابی سهل بن نوبخت را با ابوسهل، فرزند بیواسطه نوبخت، اشتباه کنند. آنان گفته اند: ابو سهل بن نوبخت تا زمان هارون، زنده بوده و در خزانه الحکمه کار می کرده است (لغتنامه دهخدا، ذیل «آل نوبخت»; دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ص ۱۷۸). دارالحکمه یا بیت الحکمه را خزانه الحکمه نیز گفته اند. درباره تعدّد نام این مرکز، غانم عبدالله خلف معتقد است که بیت الحکمه در ابتدا، مخزنی برای نگهداری کتاب های تألیفی و ترجمه ای بوده است. در گذر زمان با گسترش تعداد کتاب ها، فعّالیت و کارکرد آن مرکز، توسعه پیدا کرد و به بیت الحکمه تغییر نام یافت (غانم عبدالله خلف، بیت الحکمه العباسی (عراقه الماضی و رؤیه الحاضر)، ج ۱، ص ۱۹۶ و ۲۲۴). کتاب یاد شده، مجموعه مقالات علمی از نویسندگان عراقی و غیر عراقی است.

 ۵۵ . ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۱۲۵٫ نیز، ر.ک: اتان کلبرگ، کتابخانه سیّد بن طاووس، ص ۴۱۰ ۴۱۱٫

 ۵۶ . علی بن یوسف قفطی، تاریخ الحکماء، ص ۳۰۸ ۳۱۰ و محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۷٫

 ۵۷ . محمدبن حسن طوسی، الغیبه، ص ۲۷۲٫

 ۵۸ . مبارک، شهرکی میان بغداد و واسط در سه فرسنگی آن بوده است (یاقوت حموی، البلدان، ج ۵، ص ۵۰ و عبدالکریم سمعانی، الأنساب، ج ۵، ص ۱۸۷).

 ۵۹ . رجال نجاشی، ص ۳۱٫

 ۶۰ . نوبختی، علاوه بر مناظره با حلاّج، منابع مورد استناد وی را نیز نقد کرد. از آن جا که حلاّج در انتشار افکارش از اشعار ابوالعتاهیه، شاعر معروف عصر عبّاسی بهره می گرفت، نوبختی با تألیف ردّیه ای در باب توحید بر ضدّ وی، افکار و عقاید حلاّج را نقد کرد (رجال النجاشی، ص ۳۲، طوسی، الفهرست، ص ۴۹).

 ۶۱ . درباره زندگی حلاّج، ر.ک: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۱۱۲ ۱۴۱٫

 ۶۲ . ر.ک: رجال النجاشی، ص ۳۱ ۳۲; طوسی، الفهرست، ص ۲۹۰ و ابن ندیم، الفهرست، ص ۲۲۵٫

 ۶۳ . ابن حجر محمّد بن علی، لسان المیزان، ج ۱، ص ۶۵۴ (ش ۱۳۳۵).

 ۶۴ . عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۱۲۶٫

 ۶۵ . طوسی، الفهرست، ص ۹۶ و ۲۷۷٫

 ۶۶ . وی از مترجمان برجسته ای بود که کتاب های فلسفی، پزشکی، هندسه، ریاضی و هیئت را از یونانی به عربی ترجمه کرد.

 ۶۷ . ابن الندیم، الفهرست، ص ۲۲۵ ۲۲۶; رجال النجاشی، ص ۶۳ و طوسی، الفهرست، ص ۹۶٫

 1. ابن طاووس، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ص ۱۲۲٫

 ۶۹ . عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۱۴۳ ۱۶۱٫ ۷۰ . محمدجواد مشکور، ترجمه فرق الشیعه نوبختی، ص بیست تا سی و یک.

 ۷۱ . ابن شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب، ج ۳، ص ۸۹٫

 ۷۲ . انتشارات شریف رضی این کتاب را با تحقیق محمّد نجمی در سال ۱۳۶۳ش منتشر کرده است.

 ۷۳ . سیدحسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم الإسلام، ص ۳۷۰٫

 ۷۴ . الکنی و الألقاب، ج ۱، ص ۹۲; أعیان الشیعه، ج۳، ص ۳۱۹ و ۳۳۶٫

 ۷۵ . مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۲۸۱٫

 ۷۶ . سیدمحسن امین، أعیان الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۹٫

 ۷۷ . بحار الانوار، ج ۱۰۷، ص ۱۷۱٫

 ۷۸ . ابن زکریا معتقد به تقدّم اَلَم بر لذّت است، زیرا اَلَم را خروج از حالت طبیعی، و لذّت را بازگشت به حالت طبیعی تعریف می کند (ر.ک: حسن بن یوسف حلّی، أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۱۴۰).

 ۷۹ . عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۱۶۸ ۱۷۰٫

 ۸۰ . این نسبت خویشاوندی با تحقیق عباس اقبال منافات دارد.

 ۸۱ . سیدحسن صدر، همان ص ۳۶۶٫

 ۸۲ . ابن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب، ج ۳، ص ۴۷۰٫

 ۸۳ . سیدحسن صدر، همان، ص ۳۶۶ ۳۶۷٫

 ۸۴ . محمّد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر اعلام، ص ۳۹۸ (حوادث سال ۳۲۰) و علی بن ابی الکرم ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۲۴۳ (حوادث سال ۳۲۲).

 ۸۵ . معجم الأدباء، ج ۵، ص ۲۲۹٫

 ۸۶ . ر.ک: عباس اقبال، خاندان نوبختی، ص ۱۹۲ ۱۹۵٫ ۸۷ . همان، ص ۱۹۵ ۱۹۶٫

 ۸۸ . ابوعلی مسکویه، تجارب الأمم، ج ۵، ص ۴۴۹ ۴۵۶ و ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۲۳۶ ۲۳۷ (حوادث سال ۳۲۲).

 ۸۹ . عباس اقبال، همان، ص ۲۱۳ ۲۱۴٫

 ۹۰ . محمدبن حسن طوسی، الغیبه، ص ۳۸۷٫

 ۹۱ . همان، ۳۸۷ ۳۸۸٫

 ۹۲ . همان، ص ۳۸۴٫

 ۹۳ . همان، ص ۳۶۷ ۳۷۳٫

 1. همان، ص ۴۷۰ ۳۷۱٫

 ۹۵ . همان، ص ۳۱۶٫

 ۹۶ . ر.ک: رجال النجاشی، ص ۳۷۸ ۳۷۹٫

 ۹۷ . ر.ک: محمدبن حسن طوسی، همان، ص ۳۰۳، ۳۷۳ و ۴۰۸٫

 ۹۸ . محمدبن حسن طوسی، همان، ص ۳۷۳ و ۴۰۵ ۴۰۶٫

 ۹۹ . ر.ک: ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۲۴۱ (حوادث سال ۳۲۲).

 ۱۰۰ . محمدبن حسن طوسی، همان، ص ۳۸۶٫

 ۱۰۱ . همان

علم امامان معصوم علیهم السلام

چکیده :

قرآن مجید اشاراتی به این مسأله در آیات متعدد دارد:در یکجا می‌فرماید: واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبّعتم الشیطان الا قلیلا:«و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آن‌ها برسد (بدون تحقیق) آن را شایع می‌کنند، در حالی اگر آن را به پیامبر و اولوالامر از میان مسلمین که آگاهی کافی و قدرت تشخیص دارند ، ارجاع دهند آن‌ها که اهل ریشه یابی مسائل هستند از آن آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همه شما جز عده کمی از شیطان پیروی می‌کردید».(نساء – 83)

متن مقاله :

قرآن مجید اشاراتی به این مسأله در آیات متعدد دارد:در یکجا می‌فرماید: واذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به و لو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبّعتم الشیطان الا قلیلا:
«و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آن‌ها برسد (بدون تحقیق) آن را شایع می‌کنند، در حالی اگر آن را به پیامبر و اولوالامر از میان مسلمین که آگاهی کافی و قدرت تشخیص دارند ، ارجاع دهند آن‌ها که اهل ریشه یابی مسائل هستند از آن آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همه شما جز عده کمی از شیطان پیروی می‌کردید».(نساء – 83)
و در آیه دیگر می‌فرماید : فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون:«از کسانی که اهل علم و دانشند بپرسید اگر چیری را نمی‌دانید».(نحل – 43، انبیاء 7) .
آیه نخست نشان می‌دهد که افرادی از میان مسلمانان ناآگاهانه در مسیر پخش شایعات که احیانا به وسیله دشمنان اسلام و منافقان ساخته و پرداخته می‌شد قرار می‌گرفتند، گاه شایعه پیروزی، و گاه شایعه شکست‌ها، و گاه شایعات دیگر واین امر، مایه غفلت و بی خبری و گاه سبب تضعیف روحیه مسلمانان می‌شد، قرآن می‌گوید،«مسلمانان باید در این گونه مسائل مهم اجتماعی که از آن آگاهی ندارند به پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) یا اولی‌الامر مراجعه کنند».

اولی الامر یعنی صاحبان فرمان، به یقین در اینجا به معنی فرماندهان جنگی نیست، چرا که به دنبال آن می‌گوید: آنهایی که استنباط امور می‌کنند (یعنی مسائل را از ریشه مورد بررسی قرار می‌دهند) از این گونه امور اگاهند، و مردم ناآگاه باید به آن‌ها مراجعه کنند(توجه داشته باشید«یستنبطونه» از ماده« نبط»- بر وزن « فقط» در اصل به معنی نخستین آبی است که از چاه می‌کشند و از ریشه‌های زمین خارج می‌شود، از همین رو به دست آوردن هر حقیقتی را از دلائل و شواهد مختلف استنباط می‌گویند).
این تعبیر درباره عالمان صادق است نه فرماندهان جنگی و نه امرا ، به این ترتیب مسلمانان را موظف می‌کند که در مسائل حساس و سرنوشت ساز به آگاهان و صاحبان امر مراجعه کنند.
در اینکه منظور از «اولوالامر»در اینجا کیانند؟ باز در میان مفسران گفتگو است، بعضی چنانچه گفته شد آن رابه معنی امیران لشکر (مخصوصا لشکریانی که پیامبر در آن حضور نداشت) تفسیر کرده‌اند و بعضی به معنی علماء و فقهاء، و بعضی به معنی خلفای چهارگانه نخستین و بعضی به معنی اهل عقد وحل «سردمداران جامعه )و گروهی به معنی امامان معصوم (علیهم السلام) دانسته‌اند .
از میان این پنج تفسیر، تفسیر آخر از همه مناسب‌تر به نظرمی رسد، زیرا درذیل آیه دو ویژگی برای «اولوالامر»ذکر شده که نمی‌تواند درباره غیر معصوم صادق باشد.
نخست اینکه به طور قاطع می‌گوید:«اگر مراجعه به اولوالامر کنند ، آنان که از ریشه مسائل آگاهند راهنمائی‌شان می‌کنند» و ظاهرااین تعبیر آن است که علم آن‌ها هرگز آمیخته به جهل و شک و خطا نیست، و این در مورد غیر معصومین صدق نمی‌کند.
دیگر اینکه وجود اولوالامر را نوعی فضل و رحمت الهی می‌شمردند که اطاعت آن‌ها مردم را از متابعت شیطان باز می‌دارد(ولو لا فضل الله علیکم و رحمته لا تبعتم الشیطان الا قلیلا).
روشن است که تنها متابعت و پیروی معصومین می‌تواند انسان را از گمراهی و متابعت شیاطین به طور قطع باز دارد، چرا که افراد غیر معصوم خود ممکن است لغزش پیدا کنند و گرفتار خطا و گناه شوند و بازیچه دست شیطان گردند!به همین دلیل در احادیث متعددی که از طرق اهل بیت (علیهم السلام) و اهل سنت به ما رسیده، اولوالامر در این آیه به معنی امامان معصوم تفسیر شده است .
در حدیثی مرحوم طبرسی در مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند:هم الائمة المعصومون:«آنان امامان معصومند».(1)
و در حدیثی که در تفسیر عیاشی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده می‌خوانیم :یعنی آل محمد، و هم الذین یستنبطون من القرآن و یعرفون الحلال و الحرام و هم حجة الله علی خلقه :
«منظور آل محمدند (صلی الله علیه واله) و آن‌ها کسانی هستند که از قرآن استنباط می‌کنند و حلال و حرام را می‌شناسند و آن‌ها حجت خدا بر خلق او هستند».(2)
و در حدیث دیگری که در «کمال الدین صدوق »از امام باقر (علیه السلام) می‌خوانیم: و من وضع ولایة الله و اهل استنباط علم الله فی غیر اهل الصفوة من بیوتات الانبیاء فقد خالف امر الله!:«کسی که ولایت خداو اهل استنباط علم الهی را در غیر برگزیدگان از اهل بیت انبیاء قرار دهد با اوامر الهی مخالفت کرده است».(3)
در مورد آیه دوم یعنی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون که در دو سوره قرآن مجید(نحل – 43وانبیاء7)آمده است، به همگان دستور می‌دهد که اموری را که نمی‌دانند از اهل ذکر سؤال کنند.
بدون شک، ذکر در اینجا به معنی آگاهی و اطلاع است، و «اهل ذکر» آگاهان و مطلعان را به طور کلی شامل می‌شود، به همین دلیل به این آیه در مورد مسأله تقلید، و رجوع جاهل به عالم، استدلال شده است، ولی مصداق اتم و اکمل آن، کسانی هستند که علم آن‌ها از علم پیامبر(صلی الله علیه واله) و خدا سرچشمه می‌گیرد، علم آن‌ها علمی است خالی از اشتباه، علمی است توأم با مقام عصمت به همین دلیل این آیه در مورد اهل بیت (علیهم السلام) به امامان معصوم تفسیر شده است از جمله در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می‌خوانیم که در پاسخ سؤال از آیه بالا فرمود:نحن اهل الذکر و نحن المسئولون:«اهل ذکر مائیم و از ما باید سؤال کرد».(4) قابل توجه این است که همین مطلب یا نزدیک به آن از تفاسیر دوازده گانه اهل سنت نقل شده است (منظور از تفاسیر دوازده گانه تفسیر «ابویوسف» و «ابن حجر»و «مقاتل بن سلیمان» و تفسیر «وکیع بن جراح» و تفسیر«یوسف بن موسی القطان» و تفسیر «قتاده» و تفسیر «حرب الطائی» و تفسیر«سدی» و تفسیر«مجاهد» و تفسیر«مقاتل بن حیان» و تفسیر«ابی صالح»،و تفسیر«محمدبن موسی شیرازی» است .
در این تفاسیر از ابن عباس نقل شده است که منظور از آیه «فاسئلوا اهل الذکر هو محمد وعلی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام، هم اهل الذکر والعلم و العقل والبیان، و هم اهل بیت النبوة…»:«آن‌ها محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیه السلام)اند آن‌ها اهل ذکر و علم و عقل و بیانند و آن‌ها اهل بیت نبوتند.(5)
کوتاه سخن اینکه: مفهوم آیه هر چند وسیع و گسترده است، ولی نمونه کامل و جامع آن در امامان معصوم تصور می‌شود که علمشان خالی از خطا و هر گونه اشتباه است، و از اینجا روشن می‌شود که نزول آیه در موزد نشانه‌های انبیای پیشین و تورات و انجیل و سؤال از علمای یهود و نصاری منافاتی با آنچه در معنی آیه گفته شد ندارد.

یاد آوری

همانگونه که در بحث علمی مقام انبیاء در جلد هفتم این مجموعه آوردیم، پیامبران الهی که مأموریت هدایت انسان‌ها در تمام جنبه‌های مادی و معنوی را دارند و قلمرو مأموریتشان جسم و جان، و دنیا و آخرت، می‌باشد، باید سهم بسیار بزرگی از علم و دانش داشته باشند تا بتوانند به خوبی این مأموریت را انجام دهند.
امامانی که جانشینان پیامبرند نیز همین حکم را دارند، آن‌ها باید علم و دانشی درخور مأموریت عظیمشان داشته باشند تا مردم به آن‌ها اعتماد کنند و دین و آئین خود را در اختیار آنان بگذارند.این علم و دانش باید خالی از خطا و نقص و اشتباه باشد و گرنه جلب اعتماد نمی‌کند و مردم به خود اجازه می‌دهند که پاره‌ای از نظرات خود را بر نظرات پیامبر وامام مقدم بشمارند، به این عنوان که پیامبر و امام هم خطا می‌کند و نباید صد در صد تسلیم او بود، پس اعتماد مطلق در گرو مقام عصمت آنهااست .
قرآن مجید در مورد پیشوای بنی اسرائیل «طالوت» می‌گوید:ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم:«خداوند او را بر شما برگزیده و «علم» و «توان جسمی» او را وسعت بخشیده است».(بقره – 247)

به این ترتیب در برابر بهانه جویان بنی اسرائیل که می‌گفتند طالوت از یک خانواده فقیر و ناشناخته است و دستش از مال دنیا تهی است، فرمود رکن اصلی حاکمیت الهی «علم» و «قدرت» است که خدا به او بهره کافی از آن داده است.
در مورد حضرت یوسف (علیه السلام) هنگامی که خود را شایسته عهده دار شدن بخشی از حکومت مصر، یعنی اداره بیت المال، معرفی می‌کند، روی مسأله علم و آگاهی و امانتداری تکیه می‌نماید:قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم:«مرا در رأس خزانه‌داری این سرزمین قرارده چرا که من حافظ و نگهدار و عالم و آگاهم».(یوسف – 55)

حتی همانگونه که در مورد علم انبیاء گفتم که آن‌ها حداقل باید از بخشی از جهان غیبت آگاه باشند تا بتواند مأموریت خود را به خوبی انجام دهند،درباره امامان نیز صادق است ،
مأموریت آن‌ها نیز جهانی است، باید از اسرار جهان آگاه باشند، مأموریت آنها به گذشته و آینده پیوند خورده است، چگونه ممکن است از گذشته و آینده‌آگاه نباشند و مأموریت خود را به خوبی انجام دهند، و برای همه برنامه ریزی کنند.
قلمرو مأموریت آن‌ها ظاهر و باطن اجتماع و درون و برون مردم را شامل می‌شود، انجام این امور مهم بدون آگاهی از علم غیب ممکن نیست، این همان چیزی است که در حدیث امام صادق (علیه السلام) با تعبیر بسیار جالبی آمده است :
می‌فرماید:من زعم ان الله یحتج به عبد فی بلاده ثم یستر عنه جمیع ما یحتاج الیه فقد افتری علی الله:«کسی که گمان کند خدا بنده‌ای را حجت خویش در زمین قرار داده، سپس تمام آنچه را او به آن نیاز دارد از وی پنهان می‌کند بر خدا افترا زده است»!(6)
آری آگاهی از اسرار نهان در حال و گذشته و آینده در واقع ابزاری است برای انجام مأموریت مهم هدایت انسان‌ها و حجت الهی بودن .
کوتاه سخن اینکه نخستین شرط برای تصدی مقام امامت علم و آگاهی و دانش است نسبت به تمام معارف دینی، نیازهای مردم، و آنچه در امر تعلیم و تربیت و هدایت و اداره جوامع انسانی لازم است، و بدون چنان علمی این مسئولیت هرگز به انجام نمی‌رسد.

پی نوشت :
1- مجمع البیان، جلد 3، ص 82.
2- تفسیر کنز الدقائق، جلد 3، ص 486.
3- همان مدرک، ص 486.
4- تفسیر برهان، جلد 2، ص 369.
5- احقاق الحق، جلد 3، ص 482.
6- بصائرالدرجات مطابق نقل بحار، جلد 26، ص 137.
منبع: پیام قرآن