علل گرایش
نسبیت اخلاق از دیدگاه شهید مطهرى ‏رحمه الله
اشاره: «نسبیت » و «اطلاق » - یا جاودانگی - اخلاق از مباحث معروف فلسفه اخلاق است وافراد مختلف با توجه به مبانی فکری و عقیدتی خویش درباره آن بحث کرده اند، و گروهی قایل به نسبیت و گروهی دیگر طرفدار اطلاق و جاودانگی و عده ای هم معتقد به راه سومی شده اند.این مقاله در صدد تدوین و تنظیم دیدگاه های شهید مطهری در این…
علل گرایش مردم به بی‌دینی از دیدگاه شهید مطهری
  اشاره: استاد شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری، ریشه‌های گرایش مردم و به خصوص طبقات جدید و تحصیل کرده را به بی‌دینی و اندیشه‌های مادیگرایانه یا ماتریالیستی در عصر حاضر بیان می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از بحث ایشان درباره علل و عوامل گرایش به مادیگری است.   در یک نگاه: * م…
علل گرایش ایرانیان به تشیع و گسترش آن
اشاره: امروز در جهان تنها کشوری که در آن مذهب شیعه رسمی است و اکثر مردم آن پیرو مذهب شیعه هستند، کشور ایران است. هرچند اکثر مردم کشور عراق را نیز شیعیان تشکیل می دهد و  در اطراف ایران فعلی مانند افغانستان و پاکستان نیز شیعیان حضور فعال دارند که در گذشته با سرزمین ایران یکی بوده است. به هر حال در ای…