علاءالدوله سمنانى
علاءالدوله سمنانى.
اشاره: شیخ علاءالدوله سمنانى (متوفاى ۷۳۶ ه.  . ق) به سال ۶۵۹ ه.  . ق در بیابانک از توابع سمنان به دنیا آمد و در خانواده اى بزرگ و صاحب نام پرورش یافت۱. پدرش ملک شرف الدین محمّد در روزگار ارغون خان . از ایلخانان مغول . از سال ۶۸۷ تا ۶۹۵ ه.  . ق امارت بغداد را بر عهده داشت و در آخرین سال حکومت خود به سرنوشت بر…