عقب مانده ذهنی

نوشته‌ها

شبکه اجتماعی و سلامت جسمانی والدین محصلین

بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.