عشق ورزى
خواندنى براى همسران جوان
 براى موفقيت و شادكامى در ازدواج نمي‌توان راهنمايي‌هاى مخصوصى را درنظر گرفت،با اين وجود اين پيشنهادات لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد. 1- قاعده طلايى اول: همسر خود را گرامى بداريد. ازدواج يعنى اعلان استقلال، هنگامى كه ازدواج مي‌كنيد قول مى‌دهيد كه در مشقت و راحتي، فقر و سلامتى همسر خود را دوست بداريد. عشق ش…