عتابی
حسن بیگ عتابى تَکلُّو
حسن بیگ عتابى تَکلُّو فرزند بخشى بیگ تکلّو از شعراى نام آشناى سده یازدهم هجرى است. از تاریخ ولادت او اطلاعى در دست نیست و در سال و کیفیّت فوت او نیز در میان تذکره نویسان اختلاف است. تقى الدین اوحدى در عرفات العاشقین مى نگارد که در سنه ۱۰۲۵ هـ  . ق در اجمیر شنیده شد که وى در طاعون لاهور درگذشته است. و …