عبدالله بن سبأ
گونه‌شناسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع(۲)
نقد و بررسی دیدگاه‌ها اکنون سزاوار است این دیدگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا آشکار شود آیا می‌توان یکی از آنها را به‌عنوان دیدگاهی مطابق واقع و شایسته دفاع برگزید، یا باید چاره‌ای دیگر اندیشید و دیدگاهی نو پیشنهاد کرد. الف) پیدایش شیعه در مقطعی معین همان‌گونه که اشاره شد، این دیدگاه را می‌توان به…
آيا مذهب تشيع جعلى و ساخته شده توسط يهوديان از جمله عبد الله بن سبا است؟
پاسخ اول: راويان افسانه عبدالله بنِ سبا دوازده قرن است كه تاريخ نويسان افسانه «عبدالله بن سبا» را مي نويسند. هرچه از عمر اين افسانه بيشتر مي گذرد، شهرت بيشترى پيدا مي كند، تا آنجا كه امروز كمتر نويسنده اي ديده مي شود كه قلم به دست گرفته، درباره صحابه چيزى بنويسد، و اين افسانه را در نوشته خود فراموش…