عبدالله بن ابى‏ يعفور
عبدالله بن ابى یعفور
یاران امام صادق علیه السلام، عبدالله بن ابى یعفور، ثقه و بسیار جلیل القدر است در اصحاب ائمه و از حواریین صادقین علیهماالسلام بشمار مى‌رفت و بسیار محبوب حضرت امام صادق علیه السلام بوده و حضرت از او رضایت داشته، چون در مقام اطاعت و امتثال امر آن جناب و قبول قول آن حضرت خیلى ثابت قدم بوده. چنان که روایت ا…
عبدالله بن ابى‏ یعفور
یار وفادار امام صادق (ع) یکى از اساسی ترین رموز موفقیت، پیروى از انسان هاى وارسته است ؛پیروى از افرادى که از عمر کوتاه خویش، بیش ترین بهره ها رابردند و با دور اندیشى خاصى، یک زندگى سراسر موفق و همراه باسعادت براى خود برگزیدند، پیروى از آنان که تحت عنایات پروردگار، به مراتب عالى انسانى راه یافتند و براى تم…
عبدالله بن ابى ‏یعفور
  یکى از اساسى ترین رموز موفقیت، پیروى از انسان هاى وارسته است؛پیروى از افرادى که از عمر کوتاه خویش، بیش ترین بهره ها رابردند و با دور اندیشى خاصى، یک زندگى سراسر موفق و همراه باسعادت براى خود برگزیدند، پیروى از آنان که تحت عنایات پروردگار، به مراتب عالى انسانى راه یافتند و براى تمام عصرهاو نسل ها ج…