ضرب سکه
ضرب سکه به نام امام رضا علیه السّلام(۶ رمضان)
۶ ماه رمضان- ضرب سکه به نام امام رضا علیه السّلام در این روز در سال ۲۰۱ هـ ق سکه طلا به نام مبارک حضرت رضا علیه السّلام زدند.بنابر قولی این روز روز ولایت عهدی اجباری آن حضرت بوده است (تتمه المنتهی: ص ۲۷۸٫ مستدرک سفینه البحار: ج ۴، ص ۱۹۵) ، و مردم با آن حضرت به ولایت عهدی بیعت نمودند. (مسار الشیعه: ص ۶٫ …