صفوان بن یحیی
مناظره علمی جالب و خواندنی با امام رضا(ع)
 اشاره: صفوان بن یحیى از اصحاب حضرت رضا (علیه السلام) مى گوید: ابوقرّه همکار شبرمه که از فقیهان عراق بود، از من خواست که از حضرت رضا (علیه السلام) اجازه بگیرم تا او شرفیاب محضر حضرت گردد، اجازه صادر شد و هر دو در محضر امام نشستیم، ابوقره از حضرتش بسیارى از احکام مربوط به مواریث و غیره را سؤال کرد تا ای…
صفوان بن یحیى
صفوان بن یحیی یکی از اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام بود؛ مردی خرما فروش که در نزد علمای حدیث کاملا مورد وثوق و اعتماد است. صفوان مردی عابد بود، هر روز صد و پنجاه رکعت نماز می گزارد و در سال، سه ماه روزه می‌گرفت و سه بار زکات می‌داد؛ و دلیلش این بود که روزی با عبدالله بن جنارب و علی بن نعمان در خانه خدا با…