صرفه جويي آب
ماده حياتي بشر
محمد فرامرز راه هايي ارزان قيمت براي جلوگيري از هدر روي آب و صرفه جويي در مهمترين ماده براي حيات بشر آب از هر چيزي گران بها تر است ، بدون موبايل مي توان زندگي کرد ، بدون ماشين مي توان زندگي کرد، بدون طلا مي توان زندگي کرد و... اما بدون آب بيش از چند روز نمي توان زنده ماند و حيات نابود خواهد شد. پس آ…