نوشته‌ها

خمس در روایات‏

چکیده وجوب خمس در قرآن آمده است. در روایت اهل بیت (علیهم السلام) به جزئیات و نحوه پرداخت بیان گردیده است. همچنین دستورات خاصی به پیروان خود داده اند و در برخی از آنها علت و فلسفه وجوب خمس مطرح شده و در ضمن به برخی از آثار عدم پرداخت خمس  نیز اشاره شده است. در این مقاله کوتاه  چند حدیث از معصومان (علیه…