شیوه همسرداری
شیوه همسرداری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به گزارش قرآن
هر انسان چه مسلمان و چه غیر مسلمان،دوست داردکه از شیوهٔ همسرداری پیامبر(ص) آگاه شود و حتی ممکن است کسانی به فکر باشند که این شیوه را به عنوان یک مکتب مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.زیرا وقتی می شنوند مردی دارای چند همسر بوده و همهٔ آنان در کمال آزادی در خانه می‌زیسته‌اند و توان ابراز نظریات و خواسته‌ها…