شیوه های مدیریت
توزيع عادلانه قدرت در خانواده
مدیریت در خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا اگر این مدیریت و توزیع قدرت، عادلانه و منصفانه تقسیم شود، علاوه بر موفقیت و کامیابی در همه زمینه ها، شادابی و نشاط هم به همراه خواهد داشت. بدیهی است فرزندانی که در خانواده گرم و صمیمی به سر می برند، علاوه بر موفقیت در تحصیل دارای تفکر و تعقل خاصی می …