شیوه اخلاق
ویژگی‌های اخلاق اجتماعی از منظر امام کاظم(علیه السلام).
اشاره: امام موسی(علیه السلام) شیوه‌ای اخلاقی را در ارتباط با مردم و حاکمیت و دیگران بنا می‌نهد که می‌تواند اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق مدیریتی و دیگر ابعاد آن را به خوبی سامان دهد و موجب کمال رشدی فرد و جامعه شود. به گزارش افکارنیوز،نویسنده در مقاله پیش‌رو با مراجعه به آموزه‌های حضرت اما…