شکاکی مردان
شش اشتباه بزرگ زنان(۲)
زنان خود و ارزشهایشان را زیر پا می گذارند زنان، خود و ارزش هایشان را زیر پا گذاشته و در مقایسه با مردان، خود را در مقام دوم قرار می دهند. تصور کنید ساعت ها وقت صرف تهیه ی شام مورد علاقه همسر خود کرده اید و می خواهید میز را بچینید، ناگهان متوجه می شوید یکی از تکه های ماهی، بزرگتر از بقیه است. با این ف…