شکاف بین نسل ها
مادران و سرگشتگی شکاف بین نسل ها
اشاره شکاف بین نسل ها و اختلافی که در نتیجه ی این شکاف به وجود می ‎آید تقریباً در تمامی جوامع بشری که در مرحله ی گذار از سنت به مدرنیته قرار می ‎گیرند، مشاهده می ‎شود. از آن جایی که تمامی بخش ‎ها و مؤلفه ‎هایی که جامعه را شکل می ‎دهند ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر به طور خاص و با ساختار جامعه به طور کل…