شيخ جعفر سبحانى
آيت الله حاج شيخ جعفر سبحانى « دام ظله »
ولادت و تحصيلات‏ آيت الله شيخ جعفر بن علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال 1347 ق در شهر تبريز ‏چشم به جهان گشود. دروس ادبيات عرب، مطول، لمعه و قسمتى از رسائل و مكاسب را در تبريز ‏فرا گرفت‎.‎ در سال 1365 ق به قم مهاجرت نمود و بقيه‏ ى كتاب رسائل را در محضر حاج ميرزا محمد مجاهد ‏تبريزى و ك…