شيخ‏ بهايى
منشار عاملي
ولادت از زنان فقيه و محدث شيعه. پدرش در زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوى ، شيخ ‏الاسلام اصفهان بود. وى تنها فرزند خانواده بود. نزد پدرش فقه و حديث فراگرفت و با شيخ‏ بهايى (1031 / 1030 -953 ق) ازدواج كرد روزى كه به خانه همسرش رفت تعداد زيادى كتاب در علوم و فنون مختلف به همراه جهازش با خود برد. صاحب ريا…