شيخيه
شيخيه، بستر پيدايش بابيت و بهائيت
فرزند نامشروع فرقه شیخیه، براساس تعالیم عالم شیعى، شیخ احمد احسایى، در نیمه اول قرن سیزدهم به وجود آمد. وى در خصوص نام ‏گذارى شیخیه به (كشفیه) مى‏نویسد: (خداوند سبحان، حجاب جهل و كورى دین را از بصیرت‏ها و چشم‏هاى ایشان برداشته و ظلمت شك و ریب را از قلوب و ضمایر آن‏ها برطرف كرده است) شيخيه فرقه ش…
شیخیه
فرقه شيخيه، براساس تعاليم عالم شيعى، شيخ احمد احسائى، در نيمه اول قرن سيزدهم به وجود آمد . پيروان اين فرقه مجموعا از مردم بصره، حله، كربلا، قطيف، بحرين و بعضى از شهرهاى ايران بودند . (1) اساس اين مذهب، مبتنى بر تركيب «تعبيرات فلسفى قديم‏» متاثر از آثار سهروردى با اخبار آل محمد صلى الله عليه و آله است …