شهید مرتضى مطهرى
بررسى روشهاى تربيتى از نگاه قرآن
محمدعلى ميرخانى تعليم و تربيت و متخلق كردن انسانها به اخلاق اسلامى و انسانى هدف بزرگ پيامبر اسلام(ص) بوده است تا جايى كه آن حضرت مى فرمايد: من معلم برانگيخته شده ام. قرآن كريم روشهاى تربيتى خاصى را براى تعليم و تربيت مسلمانان ارائه كرده است كه نويسنده مقاله كوشيده است با نگاهى اجمالى و گذرا آنها را مورد…
تاريخچه حجاب
شهيد مرتضى مطهرى حجاب از کى به وجود آمده است؟ آيا اديان قبل از اسلام هم به داشتن حجاب تأکيد نموده اند؟ به عبارتى آيا مبتکر حجاب، اسلام بوده يا دينى غير از اسلام؟ آيا مردمان ايران باستان حجاب داشته اند؟ آيا حجاب در اديانى چون يهوديت و مسيحيت هم وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش ها و سؤالاتى از اين دست را در ادامه به …