شهاب
شهاب بن عبد ربه و شهادت امام صادق (علیه‌السلام)
اشاره: امامان اهل بیت (علیهم‌السلام) همگی به انحاء مختلف به شهادت رسیده اند. اکثر امامان معصوم(علیهم‎السلام) در سینی جوانی از دنیا رفته اند و این خود دلیل بر این است که حاکمان جور آن حضرات را به شهادت رسانده اند. حاکمان اموی و عباسی اطلاعات کافی درباره اهل بیت (علیهم‌السلام) داشته که آنان جانشینان برح…