شناخت درمانی
شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت
عنوان  شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره-محور مولف  جفری یانگ مترجم  دکتر علی صاحبی، دکتر حسن حمیدپور ناشر  ارجمند سال نشر  ۱۳۹۵ نوبت نشر  چهارم محل نشر  تهران رواندرمانی طرحواره ای یکی از تئوریهای رواندرمانی شناختی است و در واقع آخرین نظری…
فنون شناخت درمانی
عنوان  فنون شناخت درمانی مولف  رابرت ل. لیهی مترجم  حسین ناصری و دیگران ناشر  دانژه سال نشر  ۱۳۹۴ نوبت نشر  ششم محل نشر  تهران درمان شناختی- رفتاری، درمانی کوتاه مدت، برخوردار از پشتوانه پژوهشی قوی و قابل استناد است. اثربخشی، کاربردی و مقرون به صرفه بود…
مهارت ارتقاء سلامت روان
دو اصل، زیر بناى سلامت روان دو اصل، راهنماى رسیدن به سلامت روان هستند. اگر بدانید که چگونه از این دو اصل استفاده بکنید به موفقیت مى رسید: اصل اول مربوط به ارزش گذاشتن بر خود مى شود. اصل دوم رسیدن به این باور است که مى توانید خود را تغییر بدهید. فرایند تغییر امرى ناچارى است. مانند زمان، تغییر هم متوقف …
معیارهای یک خانواده ی موفق
1- ویژگی های خانواده موفق اگر از شما سؤال شود که خانواده ی موفّق چه ویژگی هایی دارد، یا اگر از شما بخواهند که از میان بستگان، دوستان و یا همسایگان، خانواده ی موفّقی را معرفی کنید، پاسخ شما چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه کرد که خصوصیات خانواده ی موفّق، متفاوت از خصوصیات فرد موفّق اس…