شعیان
علت گریه بر امام حسین (ع)
پرسش: چرا برای ائمه اطهار (علیهم السلام) غیر از امام حسین ـ علیه السلام ـ گریه و عزاداری می کنیم؟ پاسخ: گریه و خنده از عوارض وجودی انسان هستند که بسیاری از حالات روحی و درونی انسان در این دو حالت بروز و ظهور پیدا می کنند و فطرت انسان بر این نهاده شده که در هنگام از دست دادن محبوب، اندوهگین و در…