نوشته‌ها

ژان‌ شاردن‌؛ نخستین‌ ایرانشناس‌ فیلسوف‌+

اشاره: ژان‌ شاردن‌ در سال‌ ۱۶۴۳ م‌.، درست‌ سالى‌ که‌ لوئى‌ چهاردهم‌ به‌ تخت‌ نشست‌، در شهر پاریس‌ متولد شده‌ و در همان‌ محل‌ به‌ تحصیل‌ پرداخته‌ است‌. او پسر مرد جواهرسازى‌ بوده‌ که‌ در میدان‌ دوفین‌ به‌ کار مشغول‌ بوده‌ است‌ و نزد همو است‌ که‌ شاردن‌ از زمان‌ کودکى‌ شناخت‌ سنگهاى‌‌ قیمتى‌ و فن‌ و هنر…

آنتونیو دو گوه آ

آنتونیو دو گوهِ آ رئیس کشیشان اعزامى به دربار شاه عباس اول از طرف نائب السلطنه و اسقف هند در سال ۱۰۱۰ هجرى قمرى مطابق با ۱۶۰۲ میلادى به فرمان فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا براى تبلیغ دین مسیحى و استوار کردن منافع پرتغالیها در خلیج فارس و جلوگیرى از انعقاد قرار داد تجارتى ایران با بازرگانان انگلیسى بوده است .  و…

مفاهیم شیعی در شکل‌گیری مساجد

تبلور مفاهیم شیعی در شکل‌گیری مساجد دوران صفویه و قاجاریه چکیده بارزترین تجلی‌گاه معنویت و هویت متعالی انسانی را می‌توان در لایه‌های پنهانی هنر قدسی[1] و اوج شکوفایی هنر معماری مقدس اسلامی را می‌توان در ساخت مساجد جست‌وجو کرد. در این بین، به نظر می‌رسد مساجدی که در دوران طلایی قدرت معنوی‌، مالی و سیاسی …

شیخ بهاء الدین محمد عاملى (شیخ بهایى) (ره)

شیخ بها الدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی، او نیز از اهل جبل عامل است در کودکی همراه پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد که از شاگردان شهید ثانی بوده به ایران آمد شیخ بهایی از ایـن رو کـه به کشورهای مختلف مسافرت کرده و محضر اساتیدمتعدد در رشته های مختلف را درک کـرده، و بـه عـلاوه دارای اسـتـعداد و ذوقی سرشا…