سید نعمت الله جزایری
سید نعمت الله جزایری
فقیه ، مفسر ، محدث میانه رو و مصلح دینی - اجتماعی و از رجال حوزی قرن های ۱۱و ۱۲ ق . سید نعمت الله فرزند عبدالله مصلح دینی - اجتماعی وازرجال خوزی ایرانی . جزایری با درایت وشیوه ای عالمانه ، درپایان کتاب پرشهرت الانوارالنعمانیه ، که آن را در۱۰۸۹ ق تألیف کرده (الانوار ، ج ۱، ص ۳۴۰) ، خود نگاشتی اززندگانی خود …
وسوسه شیطان
در یکی از سالها که قحطی شده بود، واعظی در مسجد بر بالای منبر گفت: کسی که بخواهد صدقه بدهد، هفتاد شیطان، به دستش می‌چسبند و نمی‌گذارند که صدقه بدهد. مومنی این سخن را شنید و با تعجب به دوستانش گفت: صدقه دادن که این حرفها را ندارد، من اکنون مقداری گندم در خانه دارم، می‌روم آن را به مسجد آورده و بین فقراء ت…