سن بلوغ
آسيب شناسي  تغذيه  نوجوانان
 وقتي مي‌گوييم بلوغ، منظورمان فقط تغيير خصوصيات جسماني نيست؛ بلکه تغيير روحيات، خلق و خو و رفتار هم، هم‌زمان با بلوغ جسماني از راه مي‌رسند. نوجوان‌ها در اين سنين حالات روحي مثل افسردگي، پرخاشگري، استقلال‌طلبي و تمايل به گوشه‌گيري را تجربه مي‌کنند. براي اينکه ارتباط تغذيه با حالات روحي نوجواني را مورد بررسي …
نگاه کنجکاوانه یک نوجوان
نوجوانی همچو آذرخشی در بهار عمر است كه به ناگاه فرا می رسد و آسمان زندگی را نور باران می كند. و یا همچون دشتهای پوشیده از شقایق است كه باید از آن گذر كرد تا به قله های رفیع و مغرور جوانی رسید؛ قله هایی كه ریشه در خاك و سر در افلاك دارند. نوجوانان چه كسانی هستند؟ نوجوانی مرحله انتقالی بین كودكی و ب…