سن بلوغ
آسیب‌شناسی  تغذیه  نوجوانان
 وقتی می‌گوییم بلوغ، منظورمان فقط تغییر خصوصیات جسمانی نیست؛ بلکه تغییر روحیات، خلق و خو و رفتار هم، هم‌زمان با بلوغ جسمانی از راه می‌رسند. نوجوان‌ها در این سنین حالات روحی مثل افسردگی، پرخاشگری، استقلال‌طلبی و تمایل به گوشه‌گیری را تجربه می‌کنند. برای اینکه ارتباط تغذیه با حالات روحی نوجوانی را مورد بررسی …
نگاه کنجکاوانه یک نوجوان
نوجوانی همچو آذرخشی در بهار عمر است که به ناگاه فرا می رسد و آسمان زندگی را نور باران می کند؛ و یا همچون دشت‌های پوشیده از شقایق است که باید از آن گذر کرد تا به قله‌های رفیع و مغرور جوانی رسید؛ قله‌هایی که ریشه در خاک و سر در افلاک دارند. نوجوانان چه کسانی هستند؟ نوجوانی، مرحله انتقالی بین کودک…