سن بلوغ
آسیب شناسی  تغذیه  نوجوانان
 وقتی می‌گوییم بلوغ، منظورمان فقط تغییر خصوصیات جسمانی نیست؛ بلکه تغییر روحیات، خلق و خو و رفتار هم، هم‌زمان با بلوغ جسمانی از راه می‌رسند. نوجوان‌ها در این سنین حالات روحی مثل افسردگی، پرخاشگری، استقلال‌طلبی و تمایل به گوشه‌گیری را تجربه می‌کنند. برای اینکه ارتباط تغذیه با حالات روحی نوجوانی را مورد بررسی …
نگاه کنجکاوانه یک نوجوان
نوجوانی همچو آذرخشی در بهار عمر است كه به ناگاه فرا می رسد و آسمان زندگی را نور باران می كند. و یا همچون دشتهای پوشیده از شقایق است كه باید از آن گذر كرد تا به قله های رفیع و مغرور جوانی رسید؛ قله هایی كه ریشه در خاك و سر در افلاك دارند. نوجوانان چه كسانی هستند؟ نوجوانی مرحله انتقالی بین كودكی و ب…