سلامت روانى
بهداشت روانى در دختران و زنان جوان
بهداشت روانى عبارت است از سازش با خود و محیط، سازگارى داشتن به صورت موفقیت آمیز و نداشتن بیمارى روانى، فرد سالم و داراى سلامت فکر است و قدرت و توانایى کافى براى تحرک، لذت، ‌پیشرفت و تکامل در حد فردى و گروهى دارد. به عبارت دیگر، بهداشت روانى مجموعه فعل و انفعال ها، اقدامات و فعالیت ها و کارهایى است که ما را …
تاثير نماز بر سلامت روانى كودكان
رب اجعلنى مقيم الصلوه و من ذريتى ربنا و تقبل دعاء پروردگارا ! من و فرزندانم را اقامه كنندگان نماز قرار ده و دعاى مرا قبول فرما . سوره مباركه ابراهيم ـ آيه شريفه 40      عبارت مشهور “ العلم فى الصغر ، كالنقش فى الحجر ” ( دانش در كودكى ، مانند نقش پايدار در سنگ است ) ، امروزه با پيشرفت دانش پزشكى و…