سلاح مؤمن
۴۰ حدیث نماز از سخنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): ۱- الصَّلاه مِعرَاجُ المُؤمِن . نماز، معراج مؤمن است. کشف الاسرار، ج ۲، ص ۶۷۶   ۲- الصَّلاهُ نُورُ المُؤمِن . نماز نور مؤمن است. نهج الفصاحه، ص ۳۹۶   ۳- عَلَمُ الایمَانِ الصَّلاه . علامت و نشانه ایمان نمازاست. شهاب الاخبار، …