سعید بورنجان شیرازی
نکات کلیدی برای یک زندگی زناشویی موفق
بدون هیچ شک و تردیدی، ازدواج، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در زندگی یک انسان رخ می‌دهد، بنابراین هر چه با دید بازتری به این قضیه نگاه شود، احتمال شکست در آن، کمتر می‌شود و ما شاهد این همه جدایی نخواهیم بود. ۱- آمادگی روحی و روانی: جای تعجب است که انواع و اقسام آزمایش‌ها از طرفین به عمل می‌آید، اما متأسفانه ه…