سعادت و شقاوت
مسئله بداء در قرآن
اشاره: بَداء اصطلاحی در کلام شیعه است به معنای آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف آن‌چه مورد انتظار بندگان بوده است. در بداء خداوند در واقع آن چه مورد انتظار بوده را محو و امری جدید را اثبات می‌کند در حالی که به هر دو حادثه آگاه است. در این مقاله به طور مختصر بیان شده که از نظر مذهب شیعه بداء ب…
احباط اعمال ، منافى عدل الهى
آیا احباط اعمال منافى عدل الهى نیست؟ پاسخ: مشهور است که متکلمین شیعه و اشاعره منکر احباط و معتزله معتقد به آن می باشند از سوی دیگر بدون شک بر اساس آیات متعدد قرآن احباط در بعضی موارد ثابت می باشد مانند احباط اعمال کسی که مرتد گشته و بدون توبه می میرد. برای فهم درست مسئله باید دقت نمود که احباطی که شی…
سعادت و شقاوت در کلام اهل‌بیت (علیهم السلام)
اشاره: یکی از موضوعاتی که دانستن آن برای هر مسلمانی لازم است معنای سعادت و شقاوت است. و نیز هر مسلمانی باید بداند که چه چیزی باعث سعادت انسان شده و چه چیزی انسان را به سوی شقاوت می برد، دانستن این امور نیازمند به آموزه های اهل بیت و دستورات آن حضرات است که در این نوشته به صورت مختصر  به این مطالب…