زهره پری نوش
اختلال شخصیت وسواسى جبرى چیست؟
وسواس، یکى از شایع‌ترین اختلالات و بیمارى‌ها در جامعه است و متخصصان روان‌شناسى و روان‌پزشکان، تعاریف گوناگونى را از این بیمارى ارائه داده‌اند. این بیمارى که حدود ۲ تا ۳ درصد از جمعیت را گرفتار خود مى‌کند، شامل فکر، احساس یا تصورات عود‌کننده و مزاحم براى شخص است که در او ایجاد اضطراب مى‌کند. در نتیجه…
وسواس فکری
قبل از پرداختن به مسئله اختلال وسواس فکری – عملی، یا به عبارت علمی، اختلال وسواسی – جبری، توصیف واژه اضطراب که در میان عامه ی مردم به نوعی شناخته شده است، ضروری است. ضروری از این نظر که هر چند این واژه از دیرباز برای انسان آشنا بوده ولی مفهوم عمیق‌تر و علمی آن جهت توصیف بیماری مزبور مهم به نظر می‌رسد. این وا…