زندگى زناشويى
جايگاه تعهد در زندگى زناشويى
 باربارا  دى آنجلس تعهد : قول دادن و پايبند ماندن ،آن زمان که با فرد مناسب هستيد و رها کردن ، هنگامى که خوشبختى تان را در پى نخواهد داشت . اگر هرگز نمى خواهيد دوباره مردى را ببينيد ، به او بگوييد : «دوستت دارم ، مى خواهم با تو ازدواج کنم ، مى خواهم از تو بچه دار شوم ...» چنان پا به فرار خواهد گذاشت …
تأثير افسردگى بر زندگى زناشويى
سعيد بهزادى فرد گاهى در زندگى زناشويى، چرخه هاى معيوبى تشکيل مى شود که برون رفت از آنها آسان نيست. يکى از اين چرخه هاى معيوب، ابتلاى يکى از زوجين به بيمارى افسردگى است. حوادث و اتفاقات پس از بروز اين بيمارى، موجب دور شدن همسران از يکديگر مى شود و راه برون رفت از اين مشکل، صرفاً همکارى و درک متقابل و …
ضرورت تقويت عواطف و تحكيم محبت بين همسران
 سيده مريم طباطبايى ازدواج همه ابعاد وجودى انسان را به محك فرا مى‏خواند، تا قبل از ازدواج عوامل آزماينده خصوصيات حقيقى افراد، بسيار كم و انگشت‏شمار است؛ اما با ازدواج به يكباره صحنه تغيير مى‏كند. آن قدر عوامل آزماينده در اين مرحله زياد است كه كمتر بُعدى از ابعاد وجودى انسان، خارج از آزمايش قرار مى‏گيرد. …