نوشته‌ها

بهائیان از نظر اخلاقی و امور جنسی و زناشویی

ازادی فوق جانوری آیین بهاییت که ساخته و پرداخته استعمار می‌باشد، روحی متضاد و ناسازگار با تعالیم دین مبین اسلام دارد، و در خیلی جاها برخلاف آموزه‏‌‌های دین اسلام احکام جعل کرده و با توجه به اینکه بهاییت هیچ ربطی به دین اسلام نداشته آنان هیچ اعتنایی به حلال و حرامی که در دین اسلام مطرح است ندارند آیین بهائیت…