روش موعظه
تربیت جوان از دیدگاه معصومان(علیهم‏ السلام)
على همت بنارى ابزارهاى مهم تربیت دینى و معنوى الف: زمینه درونى جوانان جوانان سرزمینهاى آماده و حاصلخیز براى افشاندن بذر ایمان و معنویت شمرده میشوند و بیش از دیگران زمینه پذیرش ایمان و معنویت دارند. رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: «شما را به نیکى درباره جوانان سفارش میکنم. به درستى که قلوب آ…