روز ترويه
روز ترويه و آغاز مراسم حج تمتّع 8 ذي حجه
 هشتم ذى حجه، روز ترويه است و علت نام گذارى اين روز، بدان جهت است كه در منى و عرفات آب وجود ندارد و حاجيانى كه قصد وقوف در منى و عرفات را دارند، بايد از مكه معظمه براى خويش آب تهيه كرده و به همراه خود ببرنر و چنين حالتى را "ترويه" مى نامند. اين روز،از روزهاى مهم ذى حجّه است و بر اساس روايتى از امام جعفر …
قيس بن مسهر صيداوي
 اشاره «قيس بن مسهر» فرزند «خالد بن جندب» پسر «منقذ بن عمرو» از قبيله «صيدا» بود كه همان بني‌اسد مي‌باشد.(۱) قيس مردي شجاع، شريف و خالص در محبت به اهل بيت عليهم‌السلام بوده است. حركت قيس به سوي امام حسين «ابومخنف» گزارش كرده كه بعد از مرگ معاويه، شيعيان در منزل «سليمان بن صرد خزاعي رضي الله عنه» …