نوشته‌ها

دعاهایی برای افزایش رزق و روزی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اشاره: برای توسعه  رزق وروزی دعاهای از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است که در کتابهای روایی با اسناد صحیح و موثق ضبط و ثبت شده است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به  اصحاب صفه در وقتى که از تنگدستى خود شکایت کردند دعای را تعلیم داد که دائم بخوانند، تا رزق و روزی شان توسعه یابد مردى خدمت حضر…