روزهاى
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان
دعاى روز اوّل : اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامى فيهِ صِيامَ الصّآئِمينَ، وَقِيامى فيهِ قيامَ خدايا قرار ده روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داريم را نيز همانند الْقآئِمينَ، وَنَبِّهْنى فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمى فيهِ يا اِلـهَ شب زنده داران و بيدارم…
اعمال مشترك روزهاى ماه مبارك رمضان
براى روزهاى ماه رمضان چند عمل نقل شده است: 1ـ هر روز اين دعا را بخواند كه در كتب معتبر نقل شده است: اَللّـهُمَّ هذا شَهْرُ رَمَضانَ، اَلَّذى اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات خدايا اين ماه رمضانى است كه در آن قرآن را نازل فرمودى قرآنى كه راهنماى مردم و حجّت هايى است مِنَ الْه…