روان شناس كودك
روان شناس كودك خود باشيد
 پروين نظرى نژاد نگاهى به شايع ترين مشكلات رفتارى كودكان : مدرسه گريزي، كمرويي، زودرنجى و دروغگويى مادر مهديس از دروغ گفتن هاى زياد دخترش كلافه شده و دردور هم نشيني هاى دوستانه اى كه با ديگر مادران دارد از اين مساله به عنوان مشكل رفتارى كودكش ياد مى كند. از طرف ديگر مادر امير از زودرنجى فرزندش شكايت دا…