روان شناسی
خانواده و آسیب های روانی موجود در آن
مقدّمه خانواده، واژه ای پرمعناست که وقتی به آن فکر می‌کنیم موجی از احساس و عاطفه را در ما برمی انگیزد. خانواده جایگاه آسایش و اطمینان، اولین نهاد اجتماعی و اساس و بنیان هر جامعه است؛ مفهومی که امروزه در کشورهای توسعه یافته می‌رود که فضای اصیل خود را از دست بدهد. به راستی خانواده یعنی چه و آیا وجود آن ضر…
زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول
عنوان  زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول مولف  نولن-هوکسما مترجم  دکتر حسن رفیعی، دکتر محسن ارجمند ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر  اول محل نشر  تهران پانزدهمیین ویرایش زمینۀ روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد مرحله‌‏ای پربار در تاریخچۀ این درسنامۀ قدیمی روا…
روان شناسی زیستی
عنوان  روان شناسی زیستی مولف  جیمز کالات مترجم  دکتر احمد علی‌پور، امیرعلی مازندرانی، دکتر مجتبی دلیر، دکتر مژگان آگاه‌هریس ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر   اول محل نشر  تهران حدود 20 سال از آخرین ترجمۀ کامل روان‌شناسی زیستی جیمز کالات به زبان فارسی می‌گذرد، کتابی …