روابط صمیمانه
آمادگی مردان برای ازدواج
شما خیلی دوستش دارید و او هم؛ اما چطور می‌توانید مطمئن باشید که او که شما خیلی خیلی دوستش دارید، آمادگی قدم گذاشتن به مرحله بالاتر و تشکیل خانواده را دارد؟ امروزه علامت‌های بسیاری وجود دارند که به وسیله آنها می‌توان واقعاً فهمید یک مرد جداً برای ازدواج آمادگی دارد یا نه. به خاطر داشته باشید که اگر مردی همه این ن…
شخصیت در روابط صمیمانه
عنوان  شخصیت در روابط صمیمانه اجتماعی‌شدن و آسیب‌شناسی روانی مولف  لوچیانو لبت مترجم  عابدین جواهری، نگین ناصری تفتی، مارال عسکری ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر  اول  محل نشر  تهران کمک به مراجعان جهت بهبود روابط بین فردی، یکی از دغدغه‌های اصلی مت…