روابط زناشویى
همسر در سراى شوهر
 محمدرضا غفوريان ازدواج و همسردارى همپاى پيدايش انسانها در زمين بوده است. هرگز نمى توان برهه اى از تاريخ زندگى بشر را يافت كه ازدواج به گونه هاى مختلف آن در ميان انسانها نبوده باشد; چرا كه برقرارى آرامش, داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پايدار ماندن نسل, همگى در گرو اين بنياد پاك و ارزشمند است.…
چه مسائلى را نبايد به همسرتان بگوييد
 آيا ميدانيد براى اينکه روابط زناشويي تان تداوم بيشترى داشته باشد ، همه چيز را نبايد به همسر خود بگوييد ! آيا ميدانيد چه صحبتهايى را بايد به همسر خود بگوييد و چه سخنانى را بايد مطرح نسازيد ؟ اولين گام در روابط زناشويى نحوه ى صحبت کردن است ، طرز صحيح صحبت کردن با همسرتان تاثير بسزايى را در روابظ شما م…
زنان و مردان با هم متفاوت اند
همه ما به اين موضوع آگاهيم كه مردان و زنان از لحاظ جسمى و روحى با هم متفاوت اند، همان گونه كه در خلقت ظاهرى با هم تفاوت دارند، در مسائل روحى و روانى نيز از يكديگر متمايزند. هنگامى كه يك ازدواج صورت مى گيرد و زن و مردى زندگى مشتركى را شروع مى كنند. هريك از آن ها به كلى فراموش مى كنند كه با ديگرى متفاوت اند…